>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

20. maj 2010

Živa zgodovina na Starem gradu Celje - Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celje deluje na področju opravljanja kulturnih in turističnih dejavnosti. Na področju kulture skrbi za trajno in nemoteno izvajanje kulturnega programa ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru hkrati pa varuje premično kulturno dediščino s področja likovne umetnosti.
Na področju turistične dejavnosti promovira in spodbuja razvoj turizma, oblikuje celovito turistično ponudbo na Celjskem in zagotavlja kompleksnejše kulturno-prireditvene in turistično-promocijske storitve.

Zavod je upravitelj večih objektov v Celju, namenjenih kulturnim in turističnim prireditvam:
- Prireditveni center (Celjski dom, Knežji dvorec, Stari grad Celje)
- Turistično promocijski center ( TIC Stari grad Celje in TIC v mestnem jedru)
- Center sodobne umetnosti (Galerija sodobne umetnosti,Likovni salon in Galerija erotike Račka)
Zavod razvija kakovostno in pestro strukturirano kulturno in turistično ponudbo s ciljem vzpostavitve prepoznavnosti Celja kot kulturno razvitega srednjeevropskega mesta in turističnega središča celjske regije. Zavod deluje tudi kot Regionalna destinacijska organizacija za destinacijo DEŽELA CELJSKA, ki združuje ponudbo 22ih občin.

Stari grad Celje je v aprilu leta 2009 doživel zaključek dolgotrajne obnove kulturno-zgodovinskega spomenika. Poleg ureditve novih prostorov - TIC Stari grad Celje, Kavarna Veronika in razstavni prostor v medzidju, je naš zavod kot upravljalec pripravil tudi nov vsebinski koncept za pozicioniranje gradu kot edinstvene turistične točke. Odločili smo se za uvedbo t.i. koncepta " living history " izhajajoč iz dejstva, da turisti danes iščejo DOŽIVETJA in koncept LIVING HISTORY oz. ŽIVA ZGODOVINA takšna doživetja omogoča. Še več, skozi ta koncept se dosega tudi visok izobraževalni učinek oz. osveščanje obiskovalcev o pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine. Pripravili smo programe oz. pakete "žive zgodovine" za različne ciljne skupine:

1. PREDŠOLSKE in ŠOLSKE : program STARI GRAD "Učilnica na prostem" je namenjena otrokom različnih starosti. Z animatorjem spoznavajo preteklost Starega gradu in srednjeveški način življenja ter zaključijo program z eno od delavnic: izdelovanje srednjeveških kovancev, izdelovanje obrambnega obzidja, izdelovanje viteza iz odpadnega materiala, izdelovanje lutk iz preprostih materialov ali fiktivni pogovor o oblačilnem videzu in navadah celjskih grofov danes. Šoloobvezni otroci preživijo na gradu aktivno učno uro.

2. ZA POSLOVNE PARTNERJE, SODELAVCE IN ZAKLJUČENE SKUPINE: v sklopu tega programa je možno izbirati med naslednjimi sklopi: Povitezitev, Srednjeveška pojedina, Grofovski sprejem, Team building z srednjeveškimi igrami, kjer se obiskovalci aktivno vključujejo v program.

3. VSAKODNEVNI OBISKOVALCI - paket "ŽIVA ZGODOVINA " vsako soboto in nedeljo na Starem gradu Celje grad zaživi z živimi liki iz zgodovine, program ni predstava ampak aktivna igra za obiskovalce, ki se lahko preskusijo v mečevanju, lokostrelstvu, kuhanju srednjeveških jedi, spoznavajo srednjeveško obarvano slovenščino. Program je brezplačen, oz. vključen v osnovno vstopnino za obisk Starega gradu Celje.

Rezultati programa: glede na št. obiskovalcev v letu 2008 (65.700) se je št. obiskovalcev v letu 2009 povečalo na število 71.603. Porast povečanja št. obiskovalcev pripisujemo predvsem porastu št. izvedenih tematskih programov in prireditev na gradu, z zadovoljstvom pa opažamo, da se redni obisk gradu, kljub uvedbi vstopnine s 1.7.2009, ni zmanjšal.

Mesto ima bogato kulturno dediščino, najbolj prepoznavna znamenitost pa je Stari grad Celje. Postavljen je na markantni točki vrh hriba in tako vidno dominira mestu. Ravno zaradi svoje lege pritegne pozornost vsakega turista, z vodenjem statistične evidence obiskovalcev Starega gradu Celje pa smo ugotovili, da je grad dejansko najbolj obiskana turistična točka v Celju.

Zato smo želeli turistom na Starem gradu Celje ponuditi ATRAKTIVNO DOŽIVETJE. Odločili smo se za pristop LIVING HISTORY, ki omogoča da obiskovalci niso samo pasivni opazovalci ampak AKTIVNI SODELUJOČI. Naš program "žive zgodovine" niso predstave - npr. srednjeveški ples, poslušanje srednjeveške glasbe,..ampak "žive " aktivnosti - lokostrelstvo, mečevanje, kuhanje, izdelave kron, praporjev, ličenje malih princesk,...

Učinek, ki ga izvedba tovrstnega programa doseže = NEPOZABNO DOŽIVETJE, ki ima tudi izobraževalni učinek. O celjskem gradu in Celjskih grofih se učimo že v osnovni šoli, vsi poznajo zgodbo zaljubljencev Friderika & Veronike, kot tudi zgodovinska dejstva - Barbara Celjska je bila cesarica rimsko-nemškega cesarstva. Takšna zgodba si zasluži "oživitev", ki sicer zahteva ogromno časa in lastnega angažmaja - usposobljena in izobražena animacijska skupina, vendar so rezultati dovolj zgovorni, da se program nadaljuje oz. že pripravljamo nadgradnjo.

Program ŽIVA ZGODOVINA je bil izredno dobro sprejet med obiskovalci. Od uvedbe programa pa do danes se je povečal obisk naključnih obiskovalcev in šolarjev ter organiziranih skupin za programe srednjeveških prireditev. Prav tako beležimo povečano število srednjeveških in grajskih porok.

Projekt ŽIVA ZGODOVINA prinaša dodano vrednost in korist obiskovalcem, gostinskim ponudnikom, organizatorjem prireditev, trgovinam in ne nazadnje samemu mestu Celje.

Več informacij: www.celeia.info

Ni komentarjev: