>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

20. maj 2010

Živi muzej Grad Struga - Zavod Svitar

Svitar zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost je mlad zavod, saj je bil ustanovljen leta 2008, vendar pa se je pod vodstvom umetnice in krajinske arhitektke Bojane Čibej in s strokovnjakom za eksperimentalno zgodovino z dolgoletno prakso Matjažem Anžurjem osnoval na bogatih koreninah izkušenj in se že ob svojem rojstvu podal na pot raziskovanja in izjemne ustvarjalnosti v prikazih žive zgodovine. Oživljanje in predstavitev slovenske preteklosti na vseh nivojih - od običajev, navad ljudi, umetnosti, obrti, zdravilstva, noš, kulinarike, vojskovanja in vere - je zaokrožilo in poudarilo svoj smisel v projektu Grad Struga. Posebnost in inovativnost zavodovega dela je njegov pristop k obujanju zgodovine renesanse in baroka, zato pri podajanju znanja o skupni preteklosti tudi govorimo o živi zgodovini. Avtorja segmentov zgodovine namreč ne predstavljata zunaj njihovega časa, temveč jih vse do zadnjega obdržita v kontekstu duha takratnega razmišljanja družbe ter v trenutku njenega razvoja in delovanja. Svitarjev gost stopi, ko preide vrata v njegovo pripoved, v fizično in psihično okolje minulega časa, predstavljenega skozi oči ljudi živečih v njem, skozi njihov um, sposobnosti in občutenja.

Na desnem bregu Krke, kilometer nizvodno od edinega slovenskega rečnega gradu, znamenitega Gradu Otočec, leži Grad Struga, eden najlepše ohranjenih renesančnih objektov na Slovenskem, zgrajen po potresu leta 1511 pod rokami baronov Juričev. Zadnjih petindvajset let, po odhodu tam živečega nunskega reda, so bili prostori gradiča prepuščeni propadu. Snovalca zgodovinskih programov zavoda Svitar sta v stavbi s številnimi sobanami, ki objemajo zunanji arkadni atrij, našla izreden dom razvoju programov obujanja časa, ki ga naš kolektivni spomin treh, štirih generacij ne pomni več in nam je zato postal oddaljen in izgubljen. V iskanju novih možnosti za razvoj in napredek svoje dejavnosti je Svitar oblikoval produkt živega muzeja. V kvalitetni predstavitvi življenja naših prednikov vseh stanov v renesansi in baroku je prepoznal velik pomen za ohranitev objekta kulturne dediščine, našo izobrazbo, samopoznavanje, zavednost in konec koncev tudi bogastvo duha. V jeseni leta 2008, ko je Svitar s Termami Krka d.o.o. sklenil pogodbo o upravljanju zapuščenih prostorov gradu Struga, so bile funkcije prostorov že opredeljene in Svitar je takoj pričel s prenovo po zadanem načrtu dela. Po odvozu neuporabnih stvari v sodelovanju s Termami Krka d.o.o. in po čiščenju prostorov sta bodoča gradnika Struge na osnovi nenehnih pregledov zgodovinskih zapisov in slik in z lastnimi sredstvi obnovila in s Krko opremila sobo za sobo in opremila grajsko kuhinjo, kovačnico mečev in kovnico denarja v pritličju. Sledile so jim sobe v prvem nadstropju: protokolarna renesančna deželna pisarna deželnega kranjskega glavarja, baročna spalnica in salon, grajska soba s pripovedjo o baročnem kranjskem strelcu, orožarna z renesančno zgodbo bojevanja, sprejemnica namenjena dobrodošlici z glasbo in staroverska mitološka soba s pripovedjo o veri Slovanov pred prihodom krščanstva. Z letom 2009 je po sklenitvi pogodbe o upravljanju zapuščenih prostorov gradu Struga Svitar že pričel vabiti obiskovalce na pot skozi življenja naših prednikov od srednjega veka do danes.

Življenje na gradu Struga je gostu predstavljeno skozi oči para, ki živi na Kranjskem zadnjih petsto let in govori o doživljajih in izkušnjah življenja med grajskimi stenami v tem času. Karizmatična gradnika Volk Turjaški s Struge in Eleonora Sobjeska z Rihemberka in Struge, do potankosti izdelana zgodovinska lika, utelešata prav grajska zanesenjaka, ki sta si zamislila projekt živega muzeja. Par se že desetletja ukvarja z odkrivanjem zgodovine kranjskih gradov, običajev, praznikov, veščin kot sta bojevanje in glasba ter s posredovanjem le-tega na zanimiv, doživljajski način dandanašnjemu zahtevnemu gostu, ki ga - ob aktualni bogati ponudbi in vsesplošnem zanimanju za domišljijske zgodbe – še kako zanima zgodovina, zlasti domače dežele. Produkt Živi muzej Grad Struga ponuja obiskovalcu tako sprejem v zgodovino z gradnikoma po starem kranjskem običaju z dobrodošlico, animirane oglede, viteške igre, lokostrelstvo v gozdu, otroške delavnice, programe za poslovne skupine, kot pogostitve z zgodovinsko kulinariko. Doživljajski program namreč ne bi bil doživljajski, če ne bi zgodovine začutili skozi vsa čutila. Duh davnih časov pričarajo zgodovinske gostije z vonjem in okusom jedi, ki jih s Hoteli Otočec postrežejo na dva načina – z dvema različnima pogrinjkoma, renesančnim in baročnim, glede na stil v katerem je opremljena soba za pogostitev. Tudi ponudba jedi odraža pristnost tistega časa, tako ustrežljiva grajska strežba postreže gostom le z jedmi, ki so bilo v tistem času na voljo. Ob pogostitvi gosta gradnika preizkušata z zgodovinskimi miselnimi igrami in zadovoljita njegov umetniški čut s čarobno staro glasbo preko Eleonorinega glasu ob lutnji. Grad Struga je organiziran kot gospostvo, ki je bilo in je še vezano na svoje sovaščane in obrtnike. V črni kuhinji gradu je mogoče poizkusiti dobrote iz bližjih kmetij, sir, domače suho meso, žganje, vino samorodnih trt, na grad samem pa varijo pivo in posredujejo zgodovinsko znanje tudi okoliškemu prebivalstvu. Skupaj z njimi se še vedno išče živo vodo iz okoliških izvirov in daruje materi zemlji za plodove. Drugi sklop sodelovanja se veže na obrtnike, ki pri opremljanju gradu oziroma pri rekonstrukcijah tvorno sodelujejo. Tako kovači, rezbarji, mizarji, tesarji kot tkalciin šivilje.

Zavod Svitar je v zadnjem letu presegel svoja pričakovanja in pričakovanja Term Krka d.o.o. pri številu obiskovalcev gradu in pri poslovnih rezultatih. Struga je na trgu že prepoznana kot nova turistična destinacija. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, tako na področju obnove, kot tudi razvoja programa, ki se še vedno nadgrajujeta. Novi produkt živega muzeja z gradnikoma živečima na gradu se je, kljub skromni promociji, kot dodatna, s programom bogata destinacija v okviru Hotelov Otočec in kot zanimiva izkušnja za gosta okitil z izjemnim odzivom gostov, ki se po dobrem letu življenja na gradu praviloma vračajo. Vpel se je v mrežo ostalih ponudnikov Dolenjske, s katerimi se podpira in snuje skupne turistične programe za domačega in tuje goste. V procesu prenove in gradnje muzeja je Svitar razširil svoja znanja, predvsem na področju opreme in delovanja gradov znotraj okoliškega posestva, na področju obrti, religije, zgodovinskih tehnik vojskovanja, slikarstva in narodne glasbe, katere zgoščenka bo izšla konec maja 2010.

Obenem ne smemo zanemariti uspeha, ki ga je Svitar dosegel na področju ohranjanja naše dediščine, saj domačega obiskovalca spoznava z njegovo lastno davno in pozabljeno preteklostjo in s samim s seboj. Samo ljudje s trdno zavestjo, bogatim znanjem o sebi ter ponosom na svojo preteklost lahko napram sebi in tujcu izžarevajo svoje bogastvo.

Ni komentarjev: