>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

10. dec. 2010

Nagrajenci razpisa Sejalec 2010

 Na 13. Slovenskem turističnem forumu 2010 v Dolenjskih Toplicah so bile razdeljene nagrade razpisa Slovenske turistične organizacije za najboljše ustvarjalne in inovativne dosežke v turizmu - Sejalec 2010. V letošnjem letu se je na razpis odzvalo 17 prijaviteljev novosti v slovenskem turizmu. Po oddaji predprijav, v katerih so predstavili svoje argumente, zakaj je njihova novost v letu 2010 najboljša, je komisija izbrala 13 kandidatov za finaliste. Ti so pripravili podrobnejše končne prijavnice v e-obliki. Med finaliste so se uvrstili naslednji prijavitelji:

01. Turizem v zidanicah - Kompas Novo mesto
08. Okusimo dediščino - Zavod Rogatec

Predstavniki komisije so vseh šest finalistov obiskali, da so lahko med njimi izbrali nagrajence letošnjega razpisa, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Zlati sejalec
Ekološki hotel
Bohinj Park Hotel, d.o.o.

"Eko" in "zeleno" sta pojma, ki vse prevečkrat trpita zaradi marketinške zlorabe izrazov, za katerimi ni pravilne vsebine. V primeru ekološkega hotela Bohinj Park EKO hotel za besedo EKO stojijo ne le dobro zastavljena zelena filozofija in tehnična dovršenost, pač pa tudi mlada, predana ekipa, ki je zeleno miselnost ponotranjila in ji sledi na vseh nivojih poslovanja. Iz naravnih materialov zgrajen družinski hotel, nizko energijska gradnja, je plod domačega razvoja in znanja. V hotelu z energijsko učinkovitim poslovanjem zmanjšujejo negativne vplive na okolje ter sodelujejo v številnih promocijskih in osveščevalnih akcijah z zeleno noto. Da Bohinj Park EKO hotel predstavlja zgled trajnostnega hotelirstva, dokazuje tudi pridobitev prestižnega mednarodnega certifikata Green Globe. Gre za široko, velikopotezno zastavljeno inovacijo, ki je poleg ekoloških praks v slovenski prostor vnesla tudi nove prakse v odnosu hotelirjev do narave in lokalnega prebivalstva. Zato komisija Bohinj Park EKO hotelu podeljuje naziv zlatega Sejalca 2010.

Srebrni sejalec
Turizem v zidanicah
Kompas Novo mesto

Združiti sto lastnikov zidanic v konzorcij, ki deluje; pritegniti lokalne turistične ponudnike; spodbuditi napredek nerazvitega območja - vse to je izjemno delo in zgled, kako lahko z veliko dela in vztrajnosti ter s sodelovanjem različnih deležnikov trajnostnega razvoja inovativno izkoristimo že obstoječe danosti. V tem primeru zidanice, dolenjske hrame vina in dobre družbe. "Turizem v zidanicah" je še eden v nizu projektov, s katerimi turistično podjetje Kompas Novo mesto kaže izvirnost, iznajdljivost, predvsem pa posluh in ljubezen do lokalnega okolja. Tokrat kot gonilna sila in tržnik stočlanskega konzorcija, ki na trgu trenutno ponuja 28 zidanic in že v naslednjem letu napoveduje podvojitev ponudbe. Sinergija z lokalnim okoljem in ostalo turistično ponudbo, odločitev DMO Dolenjska, da bodo zidanice eden izmed ključnih turističnih produktov regije ter pristna dolenjska gostoljubnost so prepričali komisijo, da si Turizem v zidanicah zasluži srebrnega Sejalca.

Bronasti sejalec
Okusimo dediščino
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Poiskati zgodbe in obuditi tradicijo, zasnovati vsebino in obliko delavnic, usposobiti in aktivirati lokalno prebivalstvo ter se s fleksibilno ponudbo prilagajati tako vsebinskim kot organizacijskim zahtevam posameznikov in skupin - vse to so v Rogatcu dosegli z izjemno energijo in zanosom zaposlenih. Program Okusimo dediščino zajema ponudbo doživljajskih delavnic, ki se dogajajo v Muzeju na prostem v Rogatcu. Delavnice vodi lokalno prebivalstvo, ki se za te potrebe tudi prešola. Glavne prednosti ponudnika storitev, ki jih je komisija prepoznala in jih nagrajuje z bronastim Sejalcem, so profesionalnost pri prenašanju kulturnega izročila, prilagodljivost, pestrost in dovršenost vsebin, način izvajanja, redni odpiralni časi, avtentičnost okolja ter dejstvo, da zaposleni obiskovalcem prenašajo dediščino, ki jo tudi sami aktivno živijo.

Bronasti sejalec
Rimske igre
Terme Ptuj, d.o.o.

Pomembne so zgodbe - in ptujska "Rimska zgodba" sloni na zgodovinskih dejstvih. Pomembna je izvedba - in pri "Rimskih igrah" ne gre zgolj za turistično animacijo, temveč za obsežen projekt, ki ga živi celotna destinacija. Rimske igre Term Ptuj odlično dopolnjujejo širše zastavljen "rimski" projekt podjetja, ki ga sestavljata še Rimska poroka in praznovanje Saturnalij. Osem let je minilo od prvega poskusa obuditve rimske tradicije v najstarejšem slovenskem mestu in danes rimsko zgodbo živi in diha širše ptujsko območje, od muzeja prek lokalnih prebivalcev do vedno večjega števila domačih in tujih partnerjev. Celotno rimsko zgodbo podjetje Terme Ptuj gradi na zgodovinskih dejstvih, ne zanemarja pa niti ekonomskih, saj rimsko obarvani dogodki dodajajo vsebine, podaljšujejo sezono, povečujejo dodano vrednost - in si zaslužijo bronastega Sejalca.