>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

13. mar. 2009

Regijske tematske poti - Kompas Novo mesto

Kompas Novo mesto d.o.o. je vodilna turistična agencija na področju JV Slovenije in ena redkih turističnih agencij, ki ima pridobljen tudi certifikat kakovosti ISO 9001:2000. Ukvarja se tako z iniciativnim kot tudi z receptivnim turizmom. Kot pooblaščena turistična agencija za trženje Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine že vrsto let sodeluje v promociji in razvoju turistične ponudbe regije. S pomočjo tega projekta je končno tudi Dolenjska in Bela krajina postala prepoznavna in se je uvrstila na turistični zemljevid Slovenije. Projekt je združil ponudbo 28 najbolj atraktivnih točk naravne in kulturne dediščine celotne regije, ki so označene in vključene v različne turistične produkte. V zadnjem času smo zaznali velik porast povpraševanja na področju aktivnega turizma in tako je nastal nov projekt Regijske tematske poti (HTN), ki ponuja 1400 km pohodnih, kolesarskih, jahalnih in vodnih poti. Pri svojih programih poskušamo biti čim bolj inovativni. Tako smo prišli z Rudolfovim splavom med finaliste na izboru za Sejalca leta 2007. Tudi izleti, ki jih organiziramo po Dolenjski in Beli krajini so inovativni in ponujajo zgodbe, doživetja in čustva, na čemur sloni sodobni turizem.

Projekt Regijske tematske poti (HTN) vključuje 440 km pohodnih, 300 km jahalnih, 540 km kolesarskih in 112 km vodnih poti na področju celotne JV Slovenije. Projekt združuje 19 občin, nosilka operacije, ki jo je delno sofinancirala Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj), je občina Trebnje. Upravljalec operacije je RC Novo mesto, izvajalec pa Igea d.o.o. s sodelujočimi partnerji. Vse poti so predstavljene na spletnih straneh www.slovenia-heritage.net. Lahko jih izbirate po območju, po nazivu ali po vrsti poti. Poleg zarisane poti najdete na spletu tudi vse informacije o naravni in kulturni dediščini ter o turistično-gostinski ponudbi in servisu, ki se nahaja na poti. Tako si turist lahko doma v udobnem naslonjaču sam pripravi plan poti, predvidi kje bo lahko potešil lakoto in žejo, kje se mu splača ustaviti za ogled znamenitosti in kje bo ob koncu dneva lahko prespal, Tako pripravljeno pot si lahko natisne, lahko pa si jo prenese tudi na svoj GPS, ki ga bo potem vodil po poti. Prav tako pa lahko turisti Regijske tematske poti odkrivajo tudi s pomočjo mobilnih telefonov na http://activeslovenia.mobi.

Dolenjska in Bela krajina ima, tako kot celotna Slovenija, ogromno različnih tematskih poti. Vsaka občina jih ima kar nekaj. Vendar pa ni nikjer v Sloveniji (verjetno tudi ne v tujini) tako velikega področja (19 občin) tako sistematično urejenega na štirih področjih aktivnega turizma: pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in čolnarjenje. Kar pa daje še dodatno vrednost projektu, je izjemna informacijska podpora, ki jo nudijo že spletne strani, kjer so vse poti izrisane (vsaka pot ima tudi posebno animacijo, ki vas popelje po poti), navedeni so podatki o dolžini poti, višinski profili z najnižjo in najvišjo točko, predvideni čas vožnje oziroma hoje, podatki o gostinski ponudbi, namestitvi, znamenitostih, servisni službi... Vse te podatke si lahko natisnete, lahko pa si poti enostavno prenesete na svoj GPS, ki vas bo potem vodil po poti. Prav tako je možno poti raziskovati tudi z mobilnimi telefoni. Poudariti je potrebno še, da se spletne strani sproti ažurirajo s strani pooblaščenih skrbnikov 19 sodelujočih občin, kateri uporabljajo v ozadju zgrajen informacijski skrbniški sistem in da je osnovne poti (aorto) možno pod pogojem upoštevanja določenih standardov dograditi s posameznimi občinskimi potmi (kapilare). Obiskovalce informiramo tudi o dogodkih in prireditvah v regiji.

Inovativna informacijska podpora mreži tematskih poti je naletela na izjemen odziv tako pri ponudnikih, ki se pojavljajo ob poti in so v tem projektu zaznali priložnost za povezovanje in boljšo promocijo, kakor tudi pri uporabnikih. To je bilo posebej razvidno na sejmu Turizem in prosti čas, kjer so bili ljudje navdušeni nad spletno stranjo in rešitvami, ki jih ponuja projekt. Projekt je predstavljen tudi na spletnem portalu www.youtube.com in socialni mreži facebook. Namenjen je vsem starostnim in interesnim skupinam. Prav tako ga lahko uporabljajo individualci ali skupine. Projekt sledi sodobnim trendom v turizmu: kot prvo uporablja sodobne informacijske rešitve, kot drugo se zelo povečuje povpraševanje po dopustu preko spletne strani, kot tretje se povečuje povpraševanje po t.i. aktivnem zelenem turizmu. Zato v naši regiji na osnovi tega projekta pričakujemo bistveno povečanje povpraševanja po aktivnih počitnicah, za kar je naša mehka pokrajina z reko Kolpo in Krko naravnost idealna.

www.slovenia-heritage.net

2. mar. 2009

Srebrni sejalec predstavljen v reviji Jana

V reviji Jana so 24.2.2009 objavili članek o srebrnem sejalcu 2008, Matjaževi domačiji na Pahi.