>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

21. maj 2010

Mobilna stran Sloveniaholidays - Acenta

Acenta d.o.o. je rastoče podjetje, ki s svojim znanjem in kakovostnimi storitvami nudi učinkovite rešitve nastopa na mobilnem in spletnem trgu ter uspešno obvladuje izzive sedanjosti in prihodnosti. Naše poslanstvo je pomagati vsem, ki razmišljajo, kako bi se učinkovito predstavili širši javnosti in svetu, mi pa jim pokažemo pot do uspešne mobilne in spletne predstavitve.

V lasti imamo novo mobilno stran in 3 spletne portale:
www.sloveniaholidays.mobi je mobilna turistična stran, ki omogoča uporabnikom, da preko mobilnega telefona enostavno in hitro poiščejo informacije ne glede na to, kje se trenutno nahajajo in kaj v danem trenutku počnejo. Uporabniki lahko do informacij dostopijo tako, da pošljejo SMS z besedo SLOHOL na 031 66 22 77 in prejmejo povezavo do mobilne strani.
www.sloveniaholidays.com je turistični portal namenjen vsem, ki radi potujejo in odkrivajo skrite kotičke v Sloveniji. S pomočjo zemljevida uporabniki hitro in enostavno poiščejo turistično ponudbo posameznega kraja, regije in priljubljene destinacije. Ljubitelji aktivnih počitnic pa lahko izbirajo med pestro ponudbo športnih aktivnosti: zimske in otroške aktivnosti, kolesarstvo, wellness, rekreacija, trening, vodni športi …
www.informacija.net je informacijski portal, ki omogoča enostavno iskanje informacij s področja storitev, trgovine, obrti, industrije, gradbeništva, gostinstva, turizma in ostalih dejavnosti.
www.sloveniashop.net je vabljiva spletna tržnica vseh vrst proizvodov in storitev, kjer lahko kupujete in prodajate novo ali rabljeno opremo, ocenjujete izdelek, izražate mnenja ...

Z razvojem mobilne turistične strani, uporabnikom mobilnih telefonov omogočamo, da opravijo rezervacijo in/ali pregledujejo ponudbo na vsakem koraku, 24 ur/dan.

Mobilna stran omogoča:
- hitro in enostavno rezervacijo namestitev (v primeru, da uporabniki potrebujejo informacijo o prenočišču in nimajo dostopa do spleta, lahko na enostaven način poiščejo primerno namestitev in opravijo rezervacijo preko mobilnega telefona)
- pregledovanje in rezervacijo akcijskih ponudb in turističnih paketov (uporabniki lahko spremljajo trenutne akcije turističnih ponudnikov ter rezervirajo izbrani paket)
- pregledovanje zanimivih kolesarskih poti, segmentiranih po težavnosti in tipu (npr. kolesarji lahko preko mobilnega telefona sproti preverjajo ali se nahajajo na pravi poti, v primeru okvare kolesa lahko pokličejo serviserja ali taksi službo, poiščejo primerno gostilno v bližini kolesarske poti...)
- predstavitev smučišč in snežnih razmer (uporabniki lahko preko mobilnega telefona preverijo obratovanje prog in naprav na smučišču, snežne razmere, cene vozovnic...)
- spremljanje prihajajočih dogodkov, prireditev...(uporabniki lahko preko mobilne strani spremljajo prihajajoče dogodke, preberejo opise in se na njih po potrebi prijavijo)
- iskanje informacij o vremenu, razmerah na cesti (uporabniki lahko na poti ali pred odhodom preverijo vremensko napoved in aktualno dogajanje na cestah in se tako izognejo zastojem)
- pošiljanje mobilnih razglednic (uporabniki lahko preko telefona posredujejo fotografije svojim prijateljem in dodajo poljubno sporočilo in jih povabijo k ogledu mobilne strani)
-iskanje informacij o taksi službah (v primeru, da se nam na poti pokvari avto in nimamo informacij o bližnjih taksi službah, lahko enostavno preko mobilne strani pokličemo ponudnika v neposredni bližini)
-gostinska ponudba (uporabniki dobijo informacije o gostinski ponudbi, glede na lokacijo kjer se nahajajo ter lahko uporabijo kupone ugodnosti, ki jih za mobilne uporabnike nudijo različni gostinski ponudniki)

Turistična ponudba se izpiše glede na lokacijo, kjer se uporabnik nahaja. Omogočeno pa je tudi iskanje po drugih krajih in regijah. Ponudniki so predstavljeni s kontaktnimi podatki, opisom, zemljevidom, fotografijami...

Mobilno stran smo zasnovali glede na široke potrebe uporabnikov in pri tem upoštevali tako imenovane mobilne trenutke. Uporabniki uporabljajo mobilni telefon, medtem, ko so mobilni in se nahajajo npr. v taksiju, čakalnici itd. in si želijo hitro pridobiti določeno informacijo. Razvili smo prvo mobilno turistično stran, katere vsebina je prilagojena glede na posamezni mobilni telefon in ima še dodatne prednosti:
- možnost online bookinga
- omogoča predstavitev različnih vsebin različnim uporabnikom glede na njihove preference
- omogoča iskanje ponudbe na enostaven način - uporabniki pošljejo SMS z iskano ključno besedo na telefonsko številko 031 22 66 77 in prejmejo želene zadetke

Z novo mobilno stranjo sloveniaholidays bomo kot podjetje uspešnejši in učinkovitejši, ker ponudnikom nudimo dodatno možnost oglaševanja z naslednjimi prednostmi:
- cenejše marketinške akcije
- okolju prijazen mobilni marketing
- merljivost vseh aktivnosti uporabnikov
- časovno skoraj neomejen doseg do strank
- pospeševanje prodaje z mobilnimi kuponi
- odzivnost na SMS marketinške akcije je višja kot odzivnost pri e-pošti in ostalih medijih
- z vključitvijo poziva po interakciji ostalih akcij (tv, časopis, letaki...)lahko natančno izmerimo učinkovitost posameznega oglasa v posameznem mediju
- doseg je mnogo večji kot ga omogoča katerikoli drug medij

Mobilna stran nudi uporabnikom, da preko mobilnega telefona dostopajo do vseh pomembnih informacij, ki so drugače dostopne preko klasičnega spleta.
Vsebine so prilagojene za uporabo mobilnih telefonov z enostavno in pregledno navigacijo. Uporabniki lahko zastonj pregledujejo vsebine, opravijo rezervacijo itd., sodelujejo v nagradnih igrah, posredujejo vsebine svojim prijateljem in koristijo mobilne kupone ugodnosti ponudnikov.

Več informacij: www.sloveniaholidays.mobi, www.sloveniaholidays.com

Poslovni sistem turizma v zidanicah - Center za podjetništvo in turizem Krško

Glavna dejavnost Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT) je dvig podjetniške in turistične kulture, vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema za dostop do informacij in svetovalnih storitev, spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti, vzpostavitev prijaznejšega poslovnega okolja za tuje investicije ter priprava in udejanjanje strategije razvoja turizma. Strategija CPT je postati nosilec spodbujanja razvoja podjetništva in turizma v občini Krško, s svojimi aktivnostmi pa posegati tudi širše v regijo. Pri tem pa slediti Odloku o ustanovitvi javnega zavoda CPT (Ur.l. RS, št. 99/2008) ter Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013.

Strateški cilji:
- ustvarjati ugodno podjetniško okolje za nastajanje in delovanje novih inovativnih podjetij in ponudnikov;
- pospeševati izkoriščanja turističnih, podjetniških in inovacijskih potencialov;
- spodbujati povezovanja podjetij, turističnih ponudnikov, povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom;
- spodbujati vlaganja v raziskave, razvoj ter inovacije;
- informirati in poiskati možne finančne vire države in strukturnih skladov EU za razvoj;
- informirati turistično javnost o aktualnih vsebinah, izdelati integralne turistične produkte in tržiti obstoječo ponudbo;
- pripraviti skupne razvojne projekte (s ponudniki, Občino Krško, razvojnimi institucijami) na področju turizma.

Predlagana inovacija se nanaša na inovativen organizacijski pristop pri izvedbi vzpostavitve novega, inovativnega, atraktivnega in unikatnega turističnega proizvoda Turizem v zidanicah (TVZ), razvitega v okviru prijave na poziv Lokalne akcijske skupine Posavje za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih sredstev LEADER in ob sodelovanju podobne iniciative Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. V okviru projekta TVZ je bila razdelana vsebinska, organizacijska in finančna konstrukcija vključno s človeškimi viri.

Zidanice so s svojimi mehkimi grički posebnost Vinorodne dežele Posavje, saj ni nikjer na svetu na tako majhnem prostoru toliko zidanic, lesenih hramov in kleti. V okviru projekta se bodo obstoječe zidanice, ki danes predstavljajo mrtvi kapital, vključile v turistično ponudbo.
Pri kreiranju in implementaciji proizvoda TVZ so bile v letu 2008 opravljene študije, preučeni primeri dobrih praks drugod po svetu, v letu 2009 pa že izvedene predstavitvene in animacijske delavnice na terenu ter strokovne ekskurzije z ogledi dobrih praks, v katerih so sodelovali nosilci proizvoda, strokovne institucije iz različnih področij, civilna sfera in lokalne skupnosti, opravljeni pa so bili tudi individualni razgovori - vseskozi "bottom up" pristop (od spodaj navzgor). Po terenu so bile izvedene animacijske delavnice, strokovne konference, novinarske konference, individualna svetovanja posameznim ponudnikom, vseskozi je potekalo ozaveščanje javnosti, izdelan je bil Priročnikom z navodili za lastnike zidanic in tržnike (področje zakonskih podlag umeščanja zidanic v prostor, dediščine in sodobnosti, gastronomije, enologije, kakovosti, arhitekture idr.), Image katalog, oblikovana celostna grafična podoba, oblikovane strokovne podlage za izvajanje dejavnosti sobodajalstva, izdelana spletna stran, izvedene različne promocijske aktivnosti, vzpostavljena mreža cca 75 ponudnikov, ustanovljeno pa je bilo tudi Združenje ponudnikov TVZ Posavje ter poslovna organizacija Zadruga TVZ z.o.o. Posavje. Združenje je bilo ustanovljeno z namenom povezovanja ponudnikov, izmenjave mnenj, izkušenj in izobraževanj, združenje pa se bo lahko tudi prijavljajo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za različne aktivnosti. Poslovni model zadruge pa je bil ustanovljen z namenom skupne promocije in trženja novega turističnega proizvoda lastnikov zidanic, ki so močno zainteresirani za uspeh projekta. V poslovanju bo stremela k direktnemu trženju namestitvenih kapacitet v zidanicah in ostale ponudbe ter doživljajev preko dinamičnega interaktivnega turistično informacijskega sistema s spletnim portalom www.turizemvzidanicah.si in k servisiranju gosta. Pri tem sistemu v obliki javno zasebnega partnerstva sodeluje tudi Destinacijska organizacija Posavje in turistično informacijski centri na nivoju regije ter lokalni zavodi za pospeševanje turizma. Poslovni model torej povezuje ponudnike turizma v zidanicah organizirane v zadrugo TVZ, z.o.o ter neprofitno združenje TVZ, komplementarno Destinacijsko organizacijo Posavja ter civilno sfero (društva) in obstoječo javno podporno infrastrukturo turizma (zavodi za razvoj turizma) v regiji.

Kakovosten in inovativen pristop implementacije proizvoda TVZ prispeva k ohranjanju in razvoju podeželja ter pozitivno vpliva na okolje. Ne gre za neke dodatne posege v okolje, pač pa za nadgradnjo in ekonomsko izkoriščanje obstoječih objektov, katerim se dodaja vsebina in življenje. Prav tako ne gre za neke tuje elemente v okolje, pač pa za ohranjanje avtentičnosti v jugovzhodni Sloveniji in novo, dodatno turistično ponudbo za goste, ki iščejo mir, sprostitev, domačnost in posebnost, tudi preko ohranjanja šeg in navad, tradicije in običajev. S tem pristopom so se odprle dodatne možnosti za razvoj individualnega turizma, kar predvideva tudi Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma.

Predlog je nov in drugačen predvsem zato, ker gre za poslovni model, ki temelji na eni strani na lastni družbi ponudnikov TVZ in prodaji turističnih namestitvenih kapacitet kot lastnih, na drugi strani pa na ostalih turističnih ponudnikih združenih v Destinacijsko organizacijo Posavja (ponudniki naravne in kulturne dediščine, gostiln, turističnih kmetij, ponudnikov alternativnih oblik turizma, doživljajev ipr). Poslovanje je vezano na trženje preko spletnega portala in celotnemu servisiranju gosta ter na proaktivni vlogi ponudnikov obvladuje vse poslovne procese: organizacijo celotnega posla, razvoj proizvoda TVZ, promocijo, določa cenovno politiko, poslovno politiko med člani in TVZ z.o.o., izvaja trženje in skupaj s ponudniki izvaja logistiko namestitve ter še posebej sodeluje z receptivnimi turističnim agencijam na področju Posavja. Model nudi v zakup namestitvene kapacitete vsem domačim in tujim agencijam iz emitivnih trgov, ki bodo to želeli in doma v Vinorodni deželi Posavje. Skupaj s ponudniki ob pomoči lokalnih TICev ter receptivnimi agencijami v Posavju, ustanovi področne recepcije po modelu razpršenega hotela.

Zaradi inovativnega in kakovostno načrtovanega organizacijskega pristopa pri izvedbi vzpostavitve novega in avtentičnega turističnega proizvoda TVZ je CPT Krško uspešnejši predvsem zaradi pridobljenega zaupanja lokalnega prebivalstva, strokovnih institucij, lokalne in regionalne skupnosti ter civilne sfere. Nastajajoči model je velik organizacijski in strokovni podvig, ki si je pridobil širšo podporo in vzbuja zanimanje za širitev tudi v druga okolja.
Inovativen pristop v organizacijskem smislu je pripomogel k urejanju objektov ter komunalni in infrastrukturni urejenosti na vinogradniških območjih. Potencialni ponudniki na podeželju so se pričeli dodatno izobraževati iz področja turističnih tematik, razvija se pozitiven odnos do vina in kultura pitja vina, nastajajo razna druženja ter na ta način izmenjave mnenj in ozaveščanja.
Projekt omogoča ohranjanje trajnostnega razvoja in "zelenega turizma", kar pomeni izboljšanje življenjskega, kulturnega in naravnega okolja skozi ozaveščanje prebivalcev. Koristi od projekta bo imela celotna lokalna in širše regionalna skupnost oziroma slovenski prostor, saj se bo povečalo število gostov, s pripravo integralnih turističnih proizvodov pa se bo tržila vsa ostala kakovostna ponudba na destinaciji (naravna dediščina, kulturna dediščina, športno rekreacijski objekti, alternativne oblike turizma, gostinski obrati, turistične kmetije, terme in drugo), sekundarne storitve, posledično pa se bodo povečali prihodki. Z uvedbo inovativnega in kakovostnega pristopa so že vidni rezultati na terenu. Povečalo se bo število gostov in število nočitvenih kapacitet na destinaciji, povečal se bo ekonomski zaslužek lastnikom zidanic, večje možnosti za trženje bo imela ostala turistična ponudba, predvsem z izdelanimi integralnimi turističnimi proizvodi. Model inovacije bo prenosljiv tudi na implementacijo drugih proizvodov v druga poslovna okolja.

Več informacij: www.cptkrsko.si

Budnarjeva domačija - Turistično društvo Kamn'k

Turistično društvo Kamn'k je bilo ustanovljeno leta 2004. Njegova glavna naloga je promocija Kamnika, organizacija prireditev in skrb za povezovanje. Glavni projekti so: organizacija tekmovanja harmonikarjev za pokal narodnih noš, sodelovanje pri glavnih kamniških prireditvah Srednjeveški dnevi, Dnevi narodnih noš, Kamfest, Maraton Alpe, organizacija okroglih miz na temo turizma, promocija Kamnika in narodnih noš v Beljaku na vsakoletnem sejmu Villacher Kirchtag.

Leta 2007 je Občina Kamnik Turističnemu društvu Kamn'k dala v upravljanje 350 let staro Budnarjevo muzejski hišo v Zgornjih Palovčah nad Kamnikom. Društvo skrbi za celoletno dogajanje v hiši; od raznih delavnic, razstav, posvetov, predavanj ter vodenj. Leta 2008 je za projekt Okusi slovenskega podeželja društvo pridobilo tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V muzejski hiši izvajamo interaktivna turistična vodenja s posebnimi animacijami za različne ciljne skupine ter degustacijami dobrot iz slovenskega podeželja. S prijavo na Sejalca želimo dokazati, da ima Sloveniji in Kamnik ogromen turistični potencial, katerega lahko izkoristimo brez večjih finančnih sredstev. Ustvarili smo program, katerega turisti dejansko začutijo in doživijo.

Inovacija, ki jo predstavljamo se imenuje Od zrna do kruha. Turistični program je namenjen in prilagojen različnim ciljnim skupinam in je nastal z namenom, da predstavimo domačijo na zanimiv in interaktiven način. Budnarjeva domačija je živi muzej zato ne želimo izvajati tradicionalnega vodenja ampak gostom avtohtono slovensko podeželje predstavimo skozi animirano vodenje, delavnico in kulinariko. Program traja dve uri. Na vratih domačije skupino počakata gospodarica in gospodar v kmečki obleki, ki turistom ponudita pravo slovensko dobrodošlico - žganje, domač kruh in sol. Kruh predstavlja blaginjo domačije, sol pa njeno zaščito. Sledi ogled ter predstavitev 350 let stare domačije s črno kuhinjo ter osrednjim prostorom - hišo. Danes le redko kje še stopite v prostor, kjer bi vas pričakali dim z odprtega ognjišča in kmečka izba oziroma »hiša« z javorjevo mizo in bohkovim kotom ter še vedno topla krušna peč, kjer začutite del preproste dediščine. V vodenju turisti spoznajo hišo – njene dele, pohištvo in orodje ter življenje, ki v teh krajih nikoli ni bilo lahko. Peka kruha ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo in danes le redko kje lahko še spremljate in vidite peko v pravi črni kuhinji, kjer zadiši po toplem domačem kruhu. Gostje naše domačije skupaj z gospodarjem zamesijo svoj kruh in spečejo v pravi črni kuhinji. Sledi ogled garkelca – zeliščnega vrta iz katerega je pred tem gospodinja nabrala zelišča in dišavnice za pripravo čaja in jedi. Na koncu goste v nekdanjem hlevu čaka še pravo domače kmečko kosilo oziroma južna. Hrano postrežemo v posebnih glinenih posodah, meni pa je prilagojen letnim časom. Največkrat jim ponudimo cvetačno juho, kislo zelje, pečenico, domač kruh in potico ter vodo iz domačega vodnjaka ter domač melisin sok. Ob kosilu vsak obiskovalec prejme leseno žlico, ki jim ostane v spomin. Na poti proti avtobusu goste nazadnje pričaka gospodinja s pladnjem toplih žemljic, katere so pred tem sami oblikovali…
Muzejska hiša je torej živi muzej, kjer se turisti s pomočjo animacije in delavnice skušajo vživeti v čas naših prednikov. Na spletni strani domačije (www.domacija.com) si program v obliki promocijskega filma lahko tudi ogledate.

Program Od zrna do kruha se izvaja v avtentičnem okolju, v preprosti kmečki hiši sredi vasi Zgornje Palovče. Pri tem se nam zdi najbolj pomembno to, da muzejska hiša in njeni predmeti niso predstavljeni na klasičen, statičen način, ampak se obiskovalci z animacijo dobesedno vživijo v življenje, ki je nekoč potekalo na slovenskem podeželju. Skupina je presenečena že na vhodu, kjer jih z dobrodošlico (domače žganje in kruh s soljo) pričaka gospodinja oblečena v kmečko nošo. V osrednjem prostoru, hiši se nato popolnoma vživijo v nekdanji čas: s svojimi rokami zgnetejo testo in oblikujejo žemljice. Pri tem ne gre le za spoznavanje postopka izdelovanja kruha ampak tudi medsebojno druženje. Z degustacijo jedi z lokalnega okolja dajemo poudarek tudi kulinariki s čimer obiskovalci okušajo slovensko podeželje. Vrhunec programa so žemljice, ki jih gospodinja vzame iz peči v črni kuhinji. Vsi obiskovalci poiščejo svojo (čeprav je v času peke testo naraslo, oblika se je spremenila) in še tople pojedo. Delavnica je drugačna, ker obiskovalci spoznajo celoten postopek peke kruha; od zrna do končnega izdelka. Kruh ni predstavljen le kot osnovno živilo ampak je predstavitev namenjena tudi spoznavanju njegove vloge pri prehranjevanju ljudi in njegov etnološki oziroma kulturno socialni pomen.

Program Od zrna do kruha je unikaten, saj se odvija v tradicionalni, 350 let stari hiši opremljeni z originalnimi predmeti s kmečkega okolja. Obiskovalce skušamo popeljati v nekdanji čas s posebno animacijo in pripravo osnovnega živila, ki ima tudi v sodobni kulinariki poseben pomen. V hiši se zlahka počutijo kot doma, kjer spoznajo celoten postopek izdelave kruha. Seznanijo se s sestavinami, postopkom izdelave in njegovim pomenom. S programom sledimo željam sodobnega turista, ki se s posebno animacijo zlahka vživi v lokalno okolje. Pri tem smo vključili skoraj vsa njegova čutila: tip, vonj, okus, vid.

Več informacij: www.domacija.com

Homo na plac - Mestna občina Koper

Mestna občina Koper v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun in samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s statutom Mestne občine Koper ter kot svoje opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.

Mestno občino Koper sestavlja 23 Krajevni skupnosti (Ankaran, Bertoki, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Koper - Center, Marezige, Olmo - Prisoje, Pobegi - Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela, Sv. Anton, Škocjan, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za Gradom, Zazid, Žusterna). V krajevni skupnosti njeni prebivalci zadovoljujejo svoje skupne potrebe in interese na komunalnem, socialnem, kulturnem, športno-rekreacijskem in drugih področjih. Delovanje in pristojnosti krajevnih skupnosti določata Statut Mestne občine Koper ter Zakon o lokalni samoupravi. Okoli 450 nevladnih turističnih, kulturnih, športnih in socialnih ter drugih organizacij v sodelovanju z Mestno občino Koper in ostalimi institucijami nepretrgoma skrbi za pestro dogajanje v Mestni občini Koper.

Homo na plac je turistični produkt, ki se izvaja v Kopru vse nedelje v juliju in avgustu (poletni meseci). Gre za prikaz starega istrskega običaja in sicer trgovanja in "prodaje" izdelkov na tržnici oz. t.i. placu, ki vključuje prodajo istrskih produktov na stojnicah. Homo na plac se izvaja na Prešernovem trgu (kjer se nahajajo vrata MUDA - glavna mestna vrata, danes edina ohranjena mestna vrata, ki so bila del obzidja in včasih edini vhod v Koper po kopnem), kjer se je v preteklosti odvijalo trgovanje oz. kjer je nekoč potekala živahna tržnica. Turistični produkt, tako skuša oživeti stari običaj in prikazati obiskovalcem Kopra del istrske zgodovine in bogatega izročila, hkrati pa oživlja staro mestno jedro. Tako so v zgodnjih jutranjih urah rokodelci (proizvajalci) na svojih stojnicah ponujali lastne proizvode ter ob stojnici tudi izdelovali nekatere tipične izdelke Istre. Na stojnicah so obiskovalcem HOMO NA PLAC, svoje produkte ponujali vinarji, oljkarji, ribiči, solinarji, sirarji, mlekarice in krušarice s kruhom iz domače peči. Zanimivost prikaza starega istrskega običaja pa so bile stojnice na katerih so praktično prikazovali svojo obrt: čevljar, izdelovalec košar, izdelovalka butaric, vrečk, mila iz sivke...danes darilni proizvodi. Največja zanimivost pa je bil poklic izdelovalca ribaric (danes že skoraj opuščen) in raznih izdelkov iz trstike - kanele - bambusa. Produkt je bil zanimiv ne le za lokalne obiskovalce temveč tudi za domače in tuje turiste, ki so letovali v Slovenski Istri, kakor tudi tistih, ki v Koper prihajajo z velikimi potniškimi ladjami (urnik prikaza običaja je bil določen tako, da smo ga prilagodili prihodom potniških ladij). Poleg dodatne animacije kraja, pomeni prikaz starega običaja tudi večanje števila dnevnih obiskovalcev Kopra.

Del Kopra vsako nedeljo spremenimo v obrtniško atmosfero 19. stoletja, kjer so perice ročno prale ob vodnjakih, ribiči so ponujali komaj ulovljeno ribo, jajčarice so hitele prodajati svoja jajca in mlekarice so ponujale svoje mleko v zamenjavo z moko oz. drugimi izdelki.
Produkt je drugačen predvsem zato, ker avtentično prikazuje dogajanje na mestni tržnici z igranim prikazom prodajanja in kupovanja ter prikazom medsebojnih odnosov med ljudmi na humoren način, posledično pa omogoča tudi prodajo izdelkov na stojnicah. Produkt je drugačen tudi v tem pogledu, ker se odvija vsako nedeljo, kar 2 meseca in ne gre le za enodnevno prireditev, kot to počnejo drugod po Sloveniji, ko različni organizatorji želijo z enodnevno prireditvijo prikazati del zgodovine. Zaradi daljšega izvajanja projekta, tako omogočimo hotelirjem ter drugim namestitvenim objektom v naši občini, dodatno ponudbo oz. storitev, to je doživetje za gosta, ki jo lahko ponudijo svojim gostom v času poletnega bivanja. To je vsekakor ena prednost.

Z uspešno izvedbo in nadaljnjim razvojem produkta, večamo prepoznavnost turistične destinacije Istre in Kopra. Prikaz starega istrskega običaja pomeni dodatno popestritev tudi potnikom s potniških ladij. Koncept izvedbe lokalnega turističnega produkta nudi možnost priprave turističnih aranžmajev in posledično ponudi v klasični turistični aranžma tudi posebno doživetje. Poleg finančnih učinkov, pa ima prikaz starega običaja tudi izobraževalno noto, saj veliko ljudi ne pozna starih obrti in tako z uprizarjanjem, obudimo in ohranimo življenje tega prostora v preteklosti. Zaradi tega smo nedvomno drugačni od ostalih, ki tega na tak način ne ponujajo.

Več informacij: www.koper.si, http://www.koper.si/index.php?page=static&item=2001908

20. maj 2010

Kuharska šola Uroša Štefelina - Hotel Triglav Bled

Hotel Triglav Bled z a la carte restavracijo 1906 Bled, na mirni lokaciji na Bledu s pogledom na jezero, s tradicijo iz leta 1906 je sprejel prve goste v maju 2009. Zaposleni zasledujemo dolgoročne cilje dviga kulture prehranjevanja in pitja, s tem namenom prirejamo različne kulinarične večere, razvili smo kuharsko šolo prvega kuharja Uroša Štefelina za otroke, odrasle, poslovneže, samske…, izobražujemo svetovalne delavke v osnovnih šolah o gostinskih poklicih, se povezujemo z Gozdarsko zadrugo Gozd Bled s ciljem zaščite okoliških tepk (jedi iz tepk, tematske poti), tržimo poroke, obletnice, poslovna srečanja, ki jih nadgrajujemo s kulinaričnimi teambuildingi, A la carte restavracijo 1906 v hotelu tržimo kot visoko kvalitetno, s prvovrstnimi tradicionalnimi sestavinami pripravljenimi na sodoben način, s sodobnimi postopki, stalno izobražujemo delavce z vključevanjem v delovni proces v priznanih restavracijah… Razvili smo lastno blagovno znamko domačih kulinaričnih proizvodov: Iz tetine špajze.

Zaposleni vidimo prednosti novega hotela z restavracijo v:
 • lokaciji: 200 m od jezera, pogled na jezero,
 • majhnosti: 22 stilsko opremljenih sob,
 • tradiciji: hotel s svojo opremo, zgradbo, osebjem, uslugami, priča o obdobju, v katerem je deloval in obenem nudi vse moderno udobje, gostje bodo doživeli pristni Bled,
 • fleksibilnosti: zaposleni se prilagajajo željam gostov, jih vključujejo v delovne procese (kuhanje, nabiranje zelišč, vrtnin na domačem vrtu, gob…), skupaj načrtujejo kosila in večerje in kuhajo…,
 • povezanosti: ponudbe hotela, destinacije, Slovenije.
Za razvoj Kuharske šole smo se odločili zaradi zasledovanja dolgoročnega, družbeno odgovornega cilja podjetja - dviga kulture pitja in prehranjevanja. Jedi, ki jih pripravljamo so izbrane na enak način kot jedi, ki jih nudimo v A la carte restavraciji 1906 v hotelu Triglav Bled (slovenska kulinarika, pripravljena na sodoben način, z vplivom mediteranske in francoske kuhinje). Udeleženci kateregakoli programa prejmejo recepture in lahko priredijo slovenski večer doma, kar je zanimivo predvsem za tujce, ki promovirajo Slovenijo preko slovenskih jedi. V okviru Kuharske šole smo razvili različne programe, ki zasledujejo navedeni cilj:
 • Kulinarične delavnice za otroke ob nedeljah (od 9.00 do 12.00 ure). Namen delavnic, ki so namenjene otrokom od 4. do 12. leta starosti je večplasten. Otroci se seznanjajo s poklicem in delom kuharja, spoznavajo kuhinjske pripomočke, sestavine, zelišča, pripravljajo pogrinjke ter kuhajo jedi (otroci v okviru kuharske šole kuhajo kosilo zase in za starše oz. v primeru zaključenih skupin otrok, ki jih pošiljajo osnovne šole, pripravijo kosilo zase).
 • Praznovanje rojstnega dne v kuhinji – Bodi vodja kuhinje za rojstni dan. Namen praznovanja v kuhinji je na zabaven način predstaviti moderne kuharske postopke, pripomočke, pripraviti zdrav obrok za rojstni dan (dobiti bitko s hitro prehrano), navdušiti otroke in odrasle za gostinske poklice...
 • Kulinarične delavnice za odrasle, za samske…Namen delavnic je na zabaven način predstaviti moderne kuharske postopke, pripomočke, tematske kuhinje, pripraviti zdrav obrok, tkati socialne vezi na nevsiljiv način...
 • Kulinarične teambuildinge za podjetja. Ekipa sodelavcev pripravlja izvirne slovenske jedi in se nauči kako vrhunski obrok pripravi usklajeni tim. Delo poteka od izbire sestavin, preko priprave, delitve vlog, določitve vlog, usklajevanj, pogajanj do končnega izdelka. Kakovost jedi je odvisno od usklajenega delovanja tima.
Med poskušanjem pripravljenega obroka se ekipa s teambuilding trenerjem pogovarja o sodelovanju, težavah med delom, kaj bi lahko izboljšali v prihodnosti na delovnem mestu in kako sodelovanje v kuhinji zrcali medosebne odnose na delovnem mestu.

 • Hišne dogodke za promocijo gostinskih poklicev skupaj s Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, skupna promocija po osnovnih šolah (predstavitve zaposlitvenih možnosti, delovne pogoje, plačilo…)
 • Projekt tepke skupaj s KGZ Gozd Bled (ohranjanje naravne dediščine, promocija avtohtonih rastlin, jedi…)
Programe tržimo doma in v tujini. Iz naslova kuharske šole smo neposredno in posredno dosegli cca 15% prihodkov celotnega podjetja. Zaradi zanimivosti programov smo se v medijih pojavljali brezplačno.

Kuharska šola je ena od poti pri zasledovanju dolgoročnega, družbeno odgovornega cilja podjetja: dvig kulture prehranjevanja in pitja. V okviru kuharske šole smo razvili programe prilagojene različnim ciljnim skupinam: otrokom, odraslim, samskim, poslovnežem... Gostom želimo pokazati zakulisje restavracije, jim prikazati lepoto gostinskih poklicev, pot jedi od izvora do krožnika, pestrost slovenske kulinarike, modernih postopkov, pripomočkov. S tem vplivamo na splošno razgledanost gostov in dajemo težo kulturi prehranjevanja in pitja, spodbujamo tesne socialne stike med ljudmi, saj je kuhanje timska dejavnost. Seveda posredno želimo, da so udeleženci na kuharski šoli v prihodnje tudi uporabniki ostale ponudbe v podjetju (nastanitev, a la carte restavracija)...

Uspešnost produkta Kuharske šole se kaže na več ravneh:
Več informacij: www.hoteltriglavbled.si

Živi muzej Grad Struga - Zavod Svitar

Svitar zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost je mlad zavod, saj je bil ustanovljen leta 2008, vendar pa se je pod vodstvom umetnice in krajinske arhitektke Bojane Čibej in s strokovnjakom za eksperimentalno zgodovino z dolgoletno prakso Matjažem Anžurjem osnoval na bogatih koreninah izkušenj in se že ob svojem rojstvu podal na pot raziskovanja in izjemne ustvarjalnosti v prikazih žive zgodovine. Oživljanje in predstavitev slovenske preteklosti na vseh nivojih - od običajev, navad ljudi, umetnosti, obrti, zdravilstva, noš, kulinarike, vojskovanja in vere - je zaokrožilo in poudarilo svoj smisel v projektu Grad Struga. Posebnost in inovativnost zavodovega dela je njegov pristop k obujanju zgodovine renesanse in baroka, zato pri podajanju znanja o skupni preteklosti tudi govorimo o živi zgodovini. Avtorja segmentov zgodovine namreč ne predstavljata zunaj njihovega časa, temveč jih vse do zadnjega obdržita v kontekstu duha takratnega razmišljanja družbe ter v trenutku njenega razvoja in delovanja. Svitarjev gost stopi, ko preide vrata v njegovo pripoved, v fizično in psihično okolje minulega časa, predstavljenega skozi oči ljudi živečih v njem, skozi njihov um, sposobnosti in občutenja.

Na desnem bregu Krke, kilometer nizvodno od edinega slovenskega rečnega gradu, znamenitega Gradu Otočec, leži Grad Struga, eden najlepše ohranjenih renesančnih objektov na Slovenskem, zgrajen po potresu leta 1511 pod rokami baronov Juričev. Zadnjih petindvajset let, po odhodu tam živečega nunskega reda, so bili prostori gradiča prepuščeni propadu. Snovalca zgodovinskih programov zavoda Svitar sta v stavbi s številnimi sobanami, ki objemajo zunanji arkadni atrij, našla izreden dom razvoju programov obujanja časa, ki ga naš kolektivni spomin treh, štirih generacij ne pomni več in nam je zato postal oddaljen in izgubljen. V iskanju novih možnosti za razvoj in napredek svoje dejavnosti je Svitar oblikoval produkt živega muzeja. V kvalitetni predstavitvi življenja naših prednikov vseh stanov v renesansi in baroku je prepoznal velik pomen za ohranitev objekta kulturne dediščine, našo izobrazbo, samopoznavanje, zavednost in konec koncev tudi bogastvo duha. V jeseni leta 2008, ko je Svitar s Termami Krka d.o.o. sklenil pogodbo o upravljanju zapuščenih prostorov gradu Struga, so bile funkcije prostorov že opredeljene in Svitar je takoj pričel s prenovo po zadanem načrtu dela. Po odvozu neuporabnih stvari v sodelovanju s Termami Krka d.o.o. in po čiščenju prostorov sta bodoča gradnika Struge na osnovi nenehnih pregledov zgodovinskih zapisov in slik in z lastnimi sredstvi obnovila in s Krko opremila sobo za sobo in opremila grajsko kuhinjo, kovačnico mečev in kovnico denarja v pritličju. Sledile so jim sobe v prvem nadstropju: protokolarna renesančna deželna pisarna deželnega kranjskega glavarja, baročna spalnica in salon, grajska soba s pripovedjo o baročnem kranjskem strelcu, orožarna z renesančno zgodbo bojevanja, sprejemnica namenjena dobrodošlici z glasbo in staroverska mitološka soba s pripovedjo o veri Slovanov pred prihodom krščanstva. Z letom 2009 je po sklenitvi pogodbe o upravljanju zapuščenih prostorov gradu Struga Svitar že pričel vabiti obiskovalce na pot skozi življenja naših prednikov od srednjega veka do danes.

Življenje na gradu Struga je gostu predstavljeno skozi oči para, ki živi na Kranjskem zadnjih petsto let in govori o doživljajih in izkušnjah življenja med grajskimi stenami v tem času. Karizmatična gradnika Volk Turjaški s Struge in Eleonora Sobjeska z Rihemberka in Struge, do potankosti izdelana zgodovinska lika, utelešata prav grajska zanesenjaka, ki sta si zamislila projekt živega muzeja. Par se že desetletja ukvarja z odkrivanjem zgodovine kranjskih gradov, običajev, praznikov, veščin kot sta bojevanje in glasba ter s posredovanjem le-tega na zanimiv, doživljajski način dandanašnjemu zahtevnemu gostu, ki ga - ob aktualni bogati ponudbi in vsesplošnem zanimanju za domišljijske zgodbe – še kako zanima zgodovina, zlasti domače dežele. Produkt Živi muzej Grad Struga ponuja obiskovalcu tako sprejem v zgodovino z gradnikoma po starem kranjskem običaju z dobrodošlico, animirane oglede, viteške igre, lokostrelstvo v gozdu, otroške delavnice, programe za poslovne skupine, kot pogostitve z zgodovinsko kulinariko. Doživljajski program namreč ne bi bil doživljajski, če ne bi zgodovine začutili skozi vsa čutila. Duh davnih časov pričarajo zgodovinske gostije z vonjem in okusom jedi, ki jih s Hoteli Otočec postrežejo na dva načina – z dvema različnima pogrinjkoma, renesančnim in baročnim, glede na stil v katerem je opremljena soba za pogostitev. Tudi ponudba jedi odraža pristnost tistega časa, tako ustrežljiva grajska strežba postreže gostom le z jedmi, ki so bilo v tistem času na voljo. Ob pogostitvi gosta gradnika preizkušata z zgodovinskimi miselnimi igrami in zadovoljita njegov umetniški čut s čarobno staro glasbo preko Eleonorinega glasu ob lutnji. Grad Struga je organiziran kot gospostvo, ki je bilo in je še vezano na svoje sovaščane in obrtnike. V črni kuhinji gradu je mogoče poizkusiti dobrote iz bližjih kmetij, sir, domače suho meso, žganje, vino samorodnih trt, na grad samem pa varijo pivo in posredujejo zgodovinsko znanje tudi okoliškemu prebivalstvu. Skupaj z njimi se še vedno išče živo vodo iz okoliških izvirov in daruje materi zemlji za plodove. Drugi sklop sodelovanja se veže na obrtnike, ki pri opremljanju gradu oziroma pri rekonstrukcijah tvorno sodelujejo. Tako kovači, rezbarji, mizarji, tesarji kot tkalciin šivilje.

Zavod Svitar je v zadnjem letu presegel svoja pričakovanja in pričakovanja Term Krka d.o.o. pri številu obiskovalcev gradu in pri poslovnih rezultatih. Struga je na trgu že prepoznana kot nova turistična destinacija. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, tako na področju obnove, kot tudi razvoja programa, ki se še vedno nadgrajujeta. Novi produkt živega muzeja z gradnikoma živečima na gradu se je, kljub skromni promociji, kot dodatna, s programom bogata destinacija v okviru Hotelov Otočec in kot zanimiva izkušnja za gosta okitil z izjemnim odzivom gostov, ki se po dobrem letu življenja na gradu praviloma vračajo. Vpel se je v mrežo ostalih ponudnikov Dolenjske, s katerimi se podpira in snuje skupne turistične programe za domačega in tuje goste. V procesu prenove in gradnje muzeja je Svitar razširil svoja znanja, predvsem na področju opreme in delovanja gradov znotraj okoliškega posestva, na področju obrti, religije, zgodovinskih tehnik vojskovanja, slikarstva in narodne glasbe, katere zgoščenka bo izšla konec maja 2010.

Obenem ne smemo zanemariti uspeha, ki ga je Svitar dosegel na področju ohranjanja naše dediščine, saj domačega obiskovalca spoznava z njegovo lastno davno in pozabljeno preteklostjo in s samim s seboj. Samo ljudje s trdno zavestjo, bogatim znanjem o sebi ter ponosom na svojo preteklost lahko napram sebi in tujcu izžarevajo svoje bogastvo.

Poligon Gibanova - Naravni zdravilni gaj Tunjice

Zavod Naravni zdravilni gaj Tunjice je športna in turistična organizacija, ki se ukvarja z izvajanjem obšolskih programov športa in sprostitve za mladino in otroke s prilagojenimi potrebami. Zavod sodeluje s predstavniki osnovnih in srednjih šol, zavodi ter klubi, društvi in centri za rehabilitacijo; izvaja programe sprostitve (srečanja, usposabljanja, delavnice, seminarji…) za odrasle s posebnimi potrebami (bolniki, upokojenci, ženske, ipd.).

Glavne dejavnosti:
- obšolski programi športa in sprostitve za mladino in otroke s prilagojenimi potrebami s ciljem osveščanja o zdravem načinu življenja,,
- programi sprostitve za odrasle s posebnimi potrebami,
- organizacija delavnic in seminarjev o dopolnilnem in komplementarnem zdravljenju, o alternativnem načinu življenja, o alternativnih novostih, zdravi prehrani, čisti pitni vodi ter
- usposabljanja, svetovanja in izobraževanja: inovatorske delavnice za razvijanje novosti.

Vadbeni poligon »GIBANOVA« poteka v naravnem okolju Zdravilnega gaja. »Gibanova« je krožni poligon z desetimi postajami različnih težavnostnih stopenj. Celotni poligon meri 400m. V prvi tretjini se steza spusti po strmem terenu navzdol, srednji del poteka po ravnini, zadnja tretjina steze pa se vije po terenu navzgor. Z različnimi vajami in preprostimi vadbenimi pripomočki si je na poligonu moč povečati telesno vzdržljivost in splošno počutje. Usmerjena vadba je razdeljena na tri dele: 1. ogrevanje in razgibavanje, 2. intenzivnejša vadba in 3. sprostitev. Podrobnejša razdelitev postaj: ogrevanje, stopnjevanje, slalom, preskoki, vrtenje, ravnotežje, dvigovanje, zibanje, plezanje in raztezanje.

Po statističnih podatkih mladi današnje družbe preveč časa preživijo doma oz. pred računalnikom, imajo preveliko težo, skratka se premalo gibajo, zato vabimo v energetsko bogato okolje Naravnega zdravilnega gaja v Tunjicah pri Kamniku na vadbeni poligon.
Cilji obiska vadbenega poligona:
- učinkovit program za šolske in obšolske dejavnosti kot učinkovita izraba prostega časa;
- zmanjšanje časa, ki ga šolarji in otroci presedijo pred računalnikom;
- povečanje časa, ko so otroci in mladina telesno aktivni;
- zmanjšanje stresa, hiperaktivnosti, med mladino in otroci;
- povečanje učnega uspeha;
- bolj zdravi, uspešni in motivirani mladostniki;
- socialna interakcija med mladimi in odraslimi;
- delo v majhnih skupinah;
- predstavitev zdravega načina življenja;

Naravni zdravilni gaj v Tunjicah pri Kamniku že 10 let uspešno deluje kot zanimiva turistična destinacija. Vsako leto razvijamo in izboljšujemo storitve, ker vemo, da je bogata ponudba ključnega pomena. V letih, odkar sprejemamo ljudi na magične sprehode po zdravilnih zemeljskih točkah, smo razvili tudi naslednje produkte: ŽIVA VODA - ustekleničena energija naravne mineralne vode, ki izvira v Tunjicah, ŽIVA GLINA - siva in zelena, SLIKANJE ENERGETSKEGA BIOPOLJA - analiza psihičnega in fizičnega stanja posameznika. Poligon Gibanova je inovativno usmerjen k mladini in novi vrsti športa oziroma sprostitve za šolarje, naš cilj je, da je Gibanova zanimiva in inovativna obšolska dejavnost.

Vsebina programa poligona Gibanova: Na začetku se učencem na dinamičen način predstavi nekaj dejstev o zdravi prehrani, pravilnem načinu gibanja, skrbi za svoje zdravje in okolje. Vsak posameznik se aktivno vključi v program in sodeluje pri vseh nalogah. Sledi ogrevanje telesa z fizičnimi vajami. Vodja skupine usmerja in popravi posameznike, da vsi izvajajo vaje pravilno, tako kot je najbolje za raztezanje posameznih mišičnih skupin. Nato gredo učenci skupaj z vodjo in učitelji skozi vse naprave v Zdravilnem gaju. Posameznik se odloči za tisto težavnostno stopnjo, ki mu za njegove zmožnosti tudi odgovarja. Vodja pokaže pravilno izvedbo vaje, nato pa mu sledijo učenci. Po končanih vajah na napravah, sledi ohlajanje telesa. Ohlajanje vodi vodja skupine in razloži zakaj je ohlajanje z razteznimi vajami tako pomembno po vsaki končani vadbi. Vajam na poligonu sledi aktivno odgovarjanje učencev o tem kolikokrat na teden se gibajo, ali pijejo dovolj tekočine, kako se prehranjujejo, ali je njihova prehrana uravnotežena, koliko časa presedijo pred računalnikom, govorijo po mobitelu, ipd. Sledi pogovor na temo pomen redne telesne (gibalne) dejavnosti za zdravje. Vsak posameznik se bo udeležil krožne vadbe in izvedel kaj je njen namen. Na voljo bodo štafetne igre z različnimi pripomočki, z namenom krepitve mišične sposobnosti. Vključena bo miselna dinamika in motorične ter ročne spretnosti. Ob koncu pa bo sledil še kviz za hitro preverjanje osvojenega znanja.

Več informacij: www.zdravilnigaj.si, http://www.zdravilnigaj.si/novosti.htm#NFM

Slovenia top 5 - Turizem Kras

Turizem Kras, d.d. je upravljavec Postojnske jame, Predjamskega gradu in Parka vojaške zgodovine v Pivki, ki se uvrščajo med največje slovenske turistične znamenitosti. Jamski dvorec, ki krasi vhod v kraško lepotico – Postojnsko jamo – je znamenito prireditveno in kulinarično središče, kjer lahko ugodimo željam še tako petičnega gosta. Osnovne dejavnosti podjetja so:

- upravljanje in vzdrževanje Postojnskega jamskega sistema in Predjamskega gradu,
- organizacija in izvedba ogledov za individualne goste, za manjše skupine in izvedba posebnih programov za medorganizacijske kupce,
- organizacija kulturnih, zabavnih, rekreacijskih prireditev,
- gostinstvo in trgovina.

V povezovanju z drugimi območnimi turističnimi dejavniki družba spodbuja in usmerja turistični razvoj turistične destinacije Postojna.

Partnerji, ki skupaj pomembno zaznamujemo slovenski turistični trg, smo pripravili projekt SLOVENIA TOP 5, s katerim želimo združiti najpomembnejše bisere slovenskega turizma, in jih na pregleden, enostaven ter privlačen način predstaviti domačim in tujim gostom. Tako smo Zavod za turizem Bled, Lipica Turizem, Festival Ljubljana in Turizem Kras pod skupno blagovno znamko SLOVENIA TOP 5 združili Postojnsko jamo, Kobilarno Lipica, Ljubljanski, Blejski in Predjamski grad. Zaenkrat še v neformalni organizaciji zelo uspešno sodelujemo in novo blagovno znamko slovenskega turizma preko skupne zloženke in tipskih oglasov predstavljamo na sejmih doma in v tujini, v tiskanih medijih ter enkratnih skupnih promocijskih akcijah (npr. večja nakupovalna središča po Italiji). Osnova projekta je zloženka SLOVENIA TOP 5, ki je že prevedena v pet jezikov (poleg slovenskega jezika še v hrvaški, srbski, angleški, italijanski, nemški jezik), in je povsod, kjer se z njo pojavimo, odlično sprejeta. Pohvale so vezane tako na obliko, predvsem pa na vsebino, saj zloženka strnjeno in pregledno na enem mestu daje kvalitetno informacijo o destinaciji, in s tem tudi motivacijo za obisk posamezne lokacije.

S projektom želimo vzpostaviti sektor turističnih atrakcij, ki bi deloval znotraj celotne ponudbe slovenskega turizma. Ideja je osnovana na združitvi najpomembnejših turističnih atrakcij v skupno ponudbo, v skupni produkt, ki v tujini uspešno predstavlja Slovenijo kot vedno bolj pomembno turistično destinacijo, med slovenskimi gosti pa krepi zavest o atrakcijah, ki jih nudi slovenski prostor.

Gre za povezovanje turističnih atrakcij na povsem neformalni ravni, kjer smo se našli partnerji, ki zasledujemo skupni interes s poudarkom na podobnih ciljnih skupinah. Ustvarili smo povezovanje atrakcij, ki z drugih vidikov sicer niso povezane. Tako smo različni subjekti, različni ponudniki, ki bi jih v nekem odnosu lahko imeli za konkurente, združili svoje moči in skupaj nastopili na trgu ter se predstavili turistom in strokovni javnosti. Z jasnim ciljem po izboljšavah, skupnemu napredku ter kreiranju skupne turistične destinacije – Slovenije.

V praksi se izkaže, da združeni subjekti, ki imajo vsaj do neke mere podoben interes, skupaj lahko delujejo bolj uspešno. Tako neformalno povezovanje atrakcij v Sloveniji na novo definira to področje slovenske turistične ponudbe. Skupni nastop najpomembnejših slovenskih turističnih atrakcij na tujem in domačem trgu je pozitiven impulz ostalim turističnim subjektom na trgu, da smo s povezovanjem lahko močnejši in ponudimo boljši produkt, torej smo konkurenčnejši. Hkrati je to dober znak za vse turiste, privlačna rešitev in lažja pot do posebnih, nepozabnih doživetij, ki jih nudijo Slovenija in posamezne atrakcije znotraj projekta.

Turizem Kras, d.d. je upravljavec Postojnske jame, Predjamskega gradu in Parka vojaške zgodovine v Pivki, ki se uvrščajo med največje slovenske turistične znamenitosti. Jamski dvorec, ki krasi vhod v kraško lepotico – Postojnsko jamo – je znamenito prireditveno in kulinarično središče, kjer lahko ugodimo željam še tako petičnega gosta. Osnovne dejavnosti podjetja so:
- upravljanje in vzdrževanje Postojnskega jamskega sistema in Predjamskega gradu,
- organizacija in izvedba ogledov za individualne goste, za manjše skupine in izvedba posebnih programov za medorganizacijske kupce,
- organizacija kulturnih, zabavnih, rekreacijskih prireditev,
- gostinstvo in trgovina.
V povezovanju z drugimi območnimi turističnimi dejavniki družba spodbuja in usmerja turistični razvoj turistične destinacije Postojna.

Partnerji, ki skupaj pomembno zaznamujemo slovenski turistični trg, smo pripravili projekt SLOVENIA TOP 5, s katerim želimo združiti najpomembnejše bisere slovenskega turizma, in jih na pregleden, enostaven ter privlačen način predstaviti domačim in tujim gostom. Tako smo Zavod za turizem Bled, Lipica Turizem, Festival Ljubljana in Turizem Kras pod skupno blagovno znamko SLOVENIA TOP 5 združili Postojnsko jamo, Kobilarno Lipica, Ljubljanski, Blejski in Predjamski grad. Zaenkrat še v neformalni organizaciji zelo uspešno sodelujemo in novo blagovno znamko slovenskega turizma preko skupne zloženke in tipskih oglasov predstavljamo na sejmih doma in v tujini, v tiskanih medijih ter enkratnih skupnih promocijskih akcijah (npr. večja nakupovalna središča po Italiji). Osnova projekta je zloženka SLOVENIA TOP 5, ki je že prevedena v pet jezikov (poleg slovenskega jezika še v hrvaški, srbski, angleški, italijanski, nemški jezik), in je povsod, kjer se z njo pojavimo, odlično sprejeta. Pohvale so vezane tako na obliko, predvsem pa na vsebino, saj zloženka strnjeno in pregledno na enem mestu daje kvalitetno informacijo o destinaciji, in s tem tudi motivacijo za obisk posamezne lokacije.

S projektom želimo vzpostaviti sektor turističnih atrakcij, ki bi deloval znotraj celotne ponudbe slovenskega turizma. Ideja je osnovana na združitvi najpomembnejših turističnih atrakcij v skupno ponudbo, v skupni produkt, ki v tujini uspešno predstavlja Slovenijo kot vedno bolj pomembno turistično destinacijo, med slovenskimi gosti pa krepi zavest o atrakcijah, ki jih nudi slovenski prostor.

Gre za povezovanje turističnih atrakcij na povsem neformalni ravni, kjer smo se našli partnerji, ki zasledujemo skupni interes s poudarkom na podobnih ciljnih skupinah. Ustvarili smo povezovanje atrakcij, ki z drugih vidikov sicer niso povezane. Tako smo različni subjekti, različni ponudniki, ki bi jih v nekem odnosu lahko imeli za konkurente, združili svoje moči in skupaj nastopili na trgu ter se predstavili turistom in strokovni javnosti. Z jasnim ciljem po izboljšavah, skupnemu napredku ter kreiranju skupne turistične destinacije – Slovenije.

V praksi se izkaže, da združeni subjekti, ki imajo vsaj do neke mere podoben interes, skupaj lahko delujejo bolj uspešno. Tako neformalno povezovanje atrakcij v Sloveniji na novo definira to področje slovenske turistične ponudbe. Skupni nastop najpomembnejših slovenskih turističnih atrakcij na tujem in domačem trgu je pozitiven impulz ostalim turističnim subjektom na trgu, da smo s povezovanjem lahko močnejši in ponudimo boljši produkt, torej smo konkurenčnejši. Hkrati je to dober znak za vse turiste, privlačna rešitev in lažja pot do posebnih, nepozabnih doživetij, ki jih nudijo Slovenija in posamezne atrakcije znotraj projekta.

Več informacij: www.turizem-kras.si

Živa zgodovina na Starem gradu Celje - Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celje deluje na področju opravljanja kulturnih in turističnih dejavnosti. Na področju kulture skrbi za trajno in nemoteno izvajanje kulturnega programa ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru hkrati pa varuje premično kulturno dediščino s področja likovne umetnosti.
Na področju turistične dejavnosti promovira in spodbuja razvoj turizma, oblikuje celovito turistično ponudbo na Celjskem in zagotavlja kompleksnejše kulturno-prireditvene in turistično-promocijske storitve.

Zavod je upravitelj večih objektov v Celju, namenjenih kulturnim in turističnim prireditvam:
- Prireditveni center (Celjski dom, Knežji dvorec, Stari grad Celje)
- Turistično promocijski center ( TIC Stari grad Celje in TIC v mestnem jedru)
- Center sodobne umetnosti (Galerija sodobne umetnosti,Likovni salon in Galerija erotike Račka)
Zavod razvija kakovostno in pestro strukturirano kulturno in turistično ponudbo s ciljem vzpostavitve prepoznavnosti Celja kot kulturno razvitega srednjeevropskega mesta in turističnega središča celjske regije. Zavod deluje tudi kot Regionalna destinacijska organizacija za destinacijo DEŽELA CELJSKA, ki združuje ponudbo 22ih občin.

Stari grad Celje je v aprilu leta 2009 doživel zaključek dolgotrajne obnove kulturno-zgodovinskega spomenika. Poleg ureditve novih prostorov - TIC Stari grad Celje, Kavarna Veronika in razstavni prostor v medzidju, je naš zavod kot upravljalec pripravil tudi nov vsebinski koncept za pozicioniranje gradu kot edinstvene turistične točke. Odločili smo se za uvedbo t.i. koncepta " living history " izhajajoč iz dejstva, da turisti danes iščejo DOŽIVETJA in koncept LIVING HISTORY oz. ŽIVA ZGODOVINA takšna doživetja omogoča. Še več, skozi ta koncept se dosega tudi visok izobraževalni učinek oz. osveščanje obiskovalcev o pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine. Pripravili smo programe oz. pakete "žive zgodovine" za različne ciljne skupine:

1. PREDŠOLSKE in ŠOLSKE : program STARI GRAD "Učilnica na prostem" je namenjena otrokom različnih starosti. Z animatorjem spoznavajo preteklost Starega gradu in srednjeveški način življenja ter zaključijo program z eno od delavnic: izdelovanje srednjeveških kovancev, izdelovanje obrambnega obzidja, izdelovanje viteza iz odpadnega materiala, izdelovanje lutk iz preprostih materialov ali fiktivni pogovor o oblačilnem videzu in navadah celjskih grofov danes. Šoloobvezni otroci preživijo na gradu aktivno učno uro.

2. ZA POSLOVNE PARTNERJE, SODELAVCE IN ZAKLJUČENE SKUPINE: v sklopu tega programa je možno izbirati med naslednjimi sklopi: Povitezitev, Srednjeveška pojedina, Grofovski sprejem, Team building z srednjeveškimi igrami, kjer se obiskovalci aktivno vključujejo v program.

3. VSAKODNEVNI OBISKOVALCI - paket "ŽIVA ZGODOVINA " vsako soboto in nedeljo na Starem gradu Celje grad zaživi z živimi liki iz zgodovine, program ni predstava ampak aktivna igra za obiskovalce, ki se lahko preskusijo v mečevanju, lokostrelstvu, kuhanju srednjeveških jedi, spoznavajo srednjeveško obarvano slovenščino. Program je brezplačen, oz. vključen v osnovno vstopnino za obisk Starega gradu Celje.

Rezultati programa: glede na št. obiskovalcev v letu 2008 (65.700) se je št. obiskovalcev v letu 2009 povečalo na število 71.603. Porast povečanja št. obiskovalcev pripisujemo predvsem porastu št. izvedenih tematskih programov in prireditev na gradu, z zadovoljstvom pa opažamo, da se redni obisk gradu, kljub uvedbi vstopnine s 1.7.2009, ni zmanjšal.

Mesto ima bogato kulturno dediščino, najbolj prepoznavna znamenitost pa je Stari grad Celje. Postavljen je na markantni točki vrh hriba in tako vidno dominira mestu. Ravno zaradi svoje lege pritegne pozornost vsakega turista, z vodenjem statistične evidence obiskovalcev Starega gradu Celje pa smo ugotovili, da je grad dejansko najbolj obiskana turistična točka v Celju.

Zato smo želeli turistom na Starem gradu Celje ponuditi ATRAKTIVNO DOŽIVETJE. Odločili smo se za pristop LIVING HISTORY, ki omogoča da obiskovalci niso samo pasivni opazovalci ampak AKTIVNI SODELUJOČI. Naš program "žive zgodovine" niso predstave - npr. srednjeveški ples, poslušanje srednjeveške glasbe,..ampak "žive " aktivnosti - lokostrelstvo, mečevanje, kuhanje, izdelave kron, praporjev, ličenje malih princesk,...

Učinek, ki ga izvedba tovrstnega programa doseže = NEPOZABNO DOŽIVETJE, ki ima tudi izobraževalni učinek. O celjskem gradu in Celjskih grofih se učimo že v osnovni šoli, vsi poznajo zgodbo zaljubljencev Friderika & Veronike, kot tudi zgodovinska dejstva - Barbara Celjska je bila cesarica rimsko-nemškega cesarstva. Takšna zgodba si zasluži "oživitev", ki sicer zahteva ogromno časa in lastnega angažmaja - usposobljena in izobražena animacijska skupina, vendar so rezultati dovolj zgovorni, da se program nadaljuje oz. že pripravljamo nadgradnjo.

Program ŽIVA ZGODOVINA je bil izredno dobro sprejet med obiskovalci. Od uvedbe programa pa do danes se je povečal obisk naključnih obiskovalcev in šolarjev ter organiziranih skupin za programe srednjeveških prireditev. Prav tako beležimo povečano število srednjeveških in grajskih porok.

Projekt ŽIVA ZGODOVINA prinaša dodano vrednost in korist obiskovalcem, gostinskim ponudnikom, organizatorjem prireditev, trgovinam in ne nazadnje samemu mestu Celje.

Več informacij: www.celeia.info

Okusimo dediščino - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Občina Rogatec, stisnjena med Donačko goro na severu in mejno reko Sotlo na jugu, se ponaša z bogato kulturno in naravno dediščino, ki jo zaznava kot svojo razvojno vizijo in priložnost, postati uspešno, prebivalcem in okolju prijazno, vzajemno in sonaravno, kulturno turistično, kmetijsko in predelovalno razvito območje z lastno rogaško identiteto in celovito tržno ponudbo pridelkov, izdelkov in storitev. To so tudi temeljna izhodišča za razvoj vseh programskih dejavnosti Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, ki ga je leta 2001 ustanovila Občina Rogatec z namenom upravljanja pomembne kulturne infrastrukture v kraju:
- MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC, kulturni spomenik državnega pomena, leta 1997 nominiran za Evropski muzej leta, je danes največji tovrstni muzej na Slovenskem, Na muzejski, štajerski subpanonski kmetiji ohranjamo v avtentični krajini ljudsko stavbno dediščino in kulturno izročilo območja s pestro ponudbo kulturno turističnih in razvojnih programov.
- DVOREC STRMOL, renesenčno baročni dvorec s srednjeveško zasnovo. Zgodbe iz preteklosti in nove vsebine v leta 2003 namensko obnovljenih prostorih mu danes vračajo življenjski utrip: koncerti, družabna in poslovna srečanja, poročni obredi, slikovite muzejske in likovne razstave ter pestra gostinska ponudba grajske restavracije Strmol.

Osnovno poslanstvo Zavoda je varovanje, t.j. vzdrževanje obnovljene dediščine, kar pa še zdaleč ni dovolj, da bi jo tudi dejansko ohranili. Dediščina nujno potrebuje interpretacijo za njeno dolgoročno preživetje - tako v duhovnem kot ekonomskem smislu. To smo zaznali kot cilj že pred leti in prisluhnili zgodbam iz življenja med plemiči in kmeti, zgodbam, ki jih pripoveduje obnovljena dediščina, od slamnate strehe do baročnih štukatur. Z raziskavami in delavnicami v lokalnem okolju smo zbirali strokovne podlage in se pred dvema letoma odločili za oblikovanje celostnega kulturno turističnega programa doživljajskih in učnih delavnic ter prikazov domačih obrti, šeg navad in delovnih opravil pod skupnim nazivom OKUSIMO DEDIŠČINO. Z izborom vsebin in izdelavo programov za usposabljanje mentorjev smo zaključili decembra 2009. Program obsega tri sklope:

1. Doživljajske delavnice ŽULIKE MOJE BABICE
Obiskovalci zaporedoma (3 x 20 min.) obiskujejo tri izbrane delavnice in po navodilih mentorja izvajajo dejavnosti: peka kruha "žulik" v črni kuhinji muzejske hiše / pletenje iz ličja (izdelava zapestnice) / izdelava rož iz papirja / ali voščilnic z žigi iz krompirja / ali piščali iz lubja / obisk pri kovaču / ličkanje ali luščenje koruze / hoja na hoduljah / streljanje s fračami / plesna delavnica (rašpla ali zibenšrit) / lutkovna klepetalnica / igre na igralni deski / ljudska glasbila (izdelava nunalce) / zeliščarska delavnica / čebelarska delavnica (predstavitev čebelje družine, izdelava sveče iz voska)
Doživljajske delavnice izvajamo ob dogovorjenem terminu za najavljene skupine, za posamezne obiskovalce pa vsak četrtek in soboto med 15. in 17. uro brezplačno. Izbrane brezplačne vsebine ažurno objavljamo v mesečnem napovedniku na spletni strani www. muzej-rogatec.si.

2. STARA MAMA / STARI ATA SO MI POVEDALI je program ogleda muzeja na prostem, ki vključuje etnografske prikaze domačih obrti, šeg in navad. Obiskovalci se ustavijo pri posameznih rokodelcih/demonstratorjih, jih opazujejo pri delu, se z njimi pogovarjajo. Usposobljeni muzejski vodnik predstavi tudi širše kulturno izročilo posamezne obrti oz. šege: pletarstvo iz šibja ali ličja / ročno kovanje v muzejski kovačiji / izdelava velikonočnih košaric iz kvašenega testa / kamnoseštvo in izdelava kamnitih brusov / folklorna skupina z ljudskimi plesi v rogaški praznični kmečki noši

3. UČNE DELAVNICE DOMAČIH OBRTI (pletarstvo iz šibja, ličja ali rogoze, kamnoseštvo, ročno tkanje) izvajamo za organizirane ciljne skupine po dogovoru.

Tudi drugi slovenski muzeji in kulturne ustanove ponujajo t.im. pedagoško andragoške programe. Izraz zveni nekoliko šolsko in je res ponesrečen za to mlado, a vse bolj pomembno vejo muzeologije. Več nam pove angleški izraz interpretation ali nemško Kulturvermittlung (= posredovanje kulture). Za kaj gre? Vemo, da razstavo postavlja strokovnjak, kustos, na osnovi znanstvenih podlag in v sodelovanju z oblikovalcem. Že v tej fazi, sploh pa pozneje v življenju muzejske razstave pa postaja vse pomembnejši komunikacijski oz. vzgojni vidik: kako, s katerimi orodji in metodami, v katerem jeziku posredovati sporočilo razstave, da ga bo obiskovalec ne le razumel, ampak ob njem doživel tudi lastno, aktualno in zanimivo izkušnjo ali spoznanje. Če se bo pri tem tudi zabaval, toliko bolje.

Naš jezik sporazumevanja so zgodbe. Zgodbe o dandanes tako samoumevnih rečeh, kot so glasbeni CD, žemlja ali modne poletne hlače, zgodbe, ki odpirajo vprašanja o izvoru vseh teh materialnih dobrin, ki so nam na voljo in jih dojemamo kot samoumevne, pa to vendarle niso, kajne!? Kako so v preteklosti ustvarjali glasbo, pekli kruh in tkali tkanino? Odgovore poiščejo obiskovalci sami v doživljajskih delavnicah. V muzejski hiši zamesijo testo in oblikujejo hlebčke, ki se spečejo v črni kuhinji, na preprostem tkalskem glavniku si stkejo lično zapestnico. Ko si v glasbeni delavnici vsak izdela preprost ljudski instrument in se nauči nanj celo igrati, je kar težko ustaviti spontano veselje ob skupinskem muziciranju! Toda mudi se že v plesno delavnico: ob živi glasbi in s pomočjo plesne učiteljice se naučimo preprostih korakov že pozabljenega ljudskega plesa…
Ta model interpretacije dediščine enostavno deluje, saj poteka ob minimalni verbalni razlagi in samodejno na razumski in čustveni ravni hkrati: obiskovalec sam zgodbo odkriva z vsemi svojimi čutili, tudi z vonjem, otipom in okusom doživlja svojo lastno izkušnjo dediščine v skladu s svojimi lastnimi željami, potrebami in pričakovanji. Jo ozavesti in morda spozna nekaj novega, uporabnega za njegovo življenje tukaj in zdaj.

Zakaj naj bi bilo življenje naših dedov in babic sploh zanimivo za sodobnega, predvsem mladega človeka? V Rogatcu vemo. Dediščino ponujamo kot priložnost za izvirno popotovanje v preteklost, za druženje, drugačen dan… in seveda, zabavo.
Opisali smo le nekaj utrinkov iz programa doživljajskih delavnic Žulike moje babice, ki smo jih v manjšem obsegu izvajali že v prejšnjih letih. V letu 2009 je bilo v te delavnice vključenih 5000 obiskovalcev Muzeja na prostem od skupno preko 20.000 obiskovalcev Rogatca. Letos ponuja samo ta program petnajst različnih vsebin oz. zgodb. Izvajamo jih za skupine vseh starosti, lani in letos tudi za številne skupine mednarodnih izmenjav dijakov, študentov in odraslih. Na osnovi potencialov, znanja in ljudi, ki smo jih uspeli zbrati v okviru drugih dveh sklopov (učne delavnice in prikazi domačih obrti, šeg in navad) pa snujemo že novi dolgoročni projekt razvoja centra domačih in umetnih obrti na dvorcu Strmol.

Več informacij: www.rogatec.net, www.muzej-rogatec.si

Spletni portal www.visitslovenia.net - Polet

Polet d.o.o. je podjetje, katerega primarna dejavnost je spletni inženiring. Vse izkušnje s tega področja smo združili v spletnem portalu www.visitslovenia.net, kamor smo vložili zadnja 3 leta dela in tako lansirali enega izmed najbolj uporabniško prijaznih turističnih portalov v Sloveniji in širše.

Sprva sicer kot študentski projekt v prostem času je postal eden izmed najbolj prepoznavnih turističnih portalov v Sloveniji. V letu dni smo uspeli prepričati v sodelovanje večino omembe vrednih ponudnikov nastanitvenih kapacitet in drugih turističnih storitev v Sloveniji.

Smo majhni in fleksibilni ter se zato hitro lahko prilagajamo razmeram na trgu. Gradimo na razvoju in zato naše partnerje stalno presenečamo z novimi funkcionalnostmi.
Spletni turistični portal www.visitslovenia.net združuje ponudbo in povpraševanje na slovenskem turističnem trgu. Je portal z najbolj širokim spektrom ponudbe, jasno strategijo in s poslanstvom - postati prva izbira obiskovalcev pri odločanju in preživljanju svojega prostega časa v Sloveniji. Portal danes združuje že več kot 200 turističnih ponudnikov po Sloveniji (zaupanje uživamo pri večini večjih in prepoznavnih turističnih ponudnikov), številka pa se iz meseca v mesec povečuje.

S portalom želimo obiskovalcem zagotavljati vedno aktualno in široko ponudbo turističnih storitev ter jim nuditi ideje za preživljanje in popestritev prostega časa. Poleg klasičnih rezervacij hotelov, apartmajev in ostalih tipov nastanitvenih enot, ponudba portala obsega tudi počitniške pakete, last minute ponudbe in darilne bone. Trenutno je na portalu objavljenih že več kot 200 počitniških paketov in okoli 250 različnih darilnih bonov, kar pomeni veliko možnosti za pravo izbiro.

Srce portala predstavlja lasten rezervacijsko - nakupni sistem, ki omogoča neposredne online rezervacije kot tudi preprosta avtomatizirana povpraševanja ter spletne nakupe. Posebnost portala je tudi ponudba, predstavljena segmentiranim ciljnim skupinam, ki smo jo združili v tako imenovanih namenskih centrih (wellness, kongresni turizem, adrenalinski športi, igralništvo, ...), ki povsem ločeno in bolj natančno predstavljajo specifični del ponudbe posameznih ponudnikov. Vse predstavitve ponudnikov in centrov so za vse naše partnerje na portalu brezplačne.

Največja pozornost pri načrtovanju je bila posvečena uporabniški izkušnji (vse postavitve do zadnjega gumba so skrbno premišljene in izvedene), zato smo tudi dosegli zastavljen cilj, da lahko tudi "spletno nevešči" uporabniki z lahkoto izpeljejo postopek rezervacije ali nakupa do konca, za kar dobimo veliko pozitivnih odzivov.

Spletni portal www.visitslovenia.net se od ostalih podobnih portalov razlikuje predvsem v količini informacij, ki jih posreduje uporabnikom na različne načine.

Je portal z najbolj širokim spektrom ponudbe v Sloveniji, saj poleg informiranja uporabnikov, omogoča tudi opravljanje rezervacij in povpraševanj po nastanitvah, počitniških paketih in last minut ponudbah ter nakup darilnih bonov, povpraševanje po kongresnih kapacitetah, poleg tega pa nudi uporabnikom tudi vpogled v bazo znamenitosti, torej stvari, ki si jih je potrebno ogledati pri obisku določenega ponudnika.

Poleg tega je portal tehnično tako zasnovan, da zaseda visoka mesta v iskalnikih in je skoraj v celoti optimiziran glede poteka procesov, ki se na njem izvajajo. "Know how" in tehnično dovršen sistem nam omogoča skoraj popolno avtomatizacijo pri posredovanju povpraševanj in realiziranju rezervacij. Za razliko od konkurenčnih portalov, agencij in ponudnikov, ki še vedno operirajo na klasičen način, torej preko povpraševanj na spletni obrazec in komunikaciji po telefonu in zaposlujejo večje število ljudi, da lahko opravijo vse delo. Optimizacija procesov na spletnem portalu www.visitlovenia.net nam omogoča, da za delovanje sistema potrebujemo praktično samo enega človeka in tako operiramo z minimalnimi stroški.

Več informacij: www.visitslovenia.net

19. maj 2010

Indijanska vas - Terme Čatež

Iz vročih čateških vrelcev, odkritih konec 18. stoletja, so se Terme Čatež razvile v največje slovensko naravno zdravilišče (ki je v letu 2009 realiziralo 25 % vseh prenočitev v slovenskih naravnih zdraviliščih) in drugo največje turistično središče v Sloveniji z realizacijo 8,4 % vseh turističnih prenočitve v Sloveniji v preteklem letu. Terme Čatež na treh lokacijah - v Čatežu, na Mokricah in v Kopru ponujajo gostom možnost izbire kakovostnega preživljanja prostega časa tako na morju na slovenski obali, v zdravilišču in turističnem središču na celini z izbiro nastanitve v šestih hotelih 3* in 4* s 1500 posteljami, v prijetnih počitniških apartmajih (400 objektov), kot tudi v kampu, ki je po mnenju ADAC-a ocenjen kot trenutno najboljši kamp v Sloveniji. Na obrobju kampa, na jezeru, smo v "Gusarskem zalivu" v letošnjem letu ponudili gostom možnost namestitve v 20 plavajočih hišicah. Še vedno pa je izjemno privlačna atrakcija, ki je novost preteklega leta, "Indijanska vas" s 25 šotori, ki privablja goste iz vseh koncev Evrope na doživljajske počitnice v objemu narave, neposredno ob poletni Termalni rivieri, katera skupaj z zimsko Termalno riviero predstavlja termalni vodni park z več kot 12.400 kv. m vodnih površin, zanimiv za vse generacije gostov in obiskovalcev Term Čatež. Oddih in sprostitev se v Termah Čatež ponujata na vsakem koraku. Posebno atraktivnost v ponudbi predstavlja Spa&wellness center s sprostitvenimi programi. Termalna voda je rdeča nit razvoja Term Čatež, na kateri temelji tudi zdraviliška dejavnost Čateža. Terme Čatež so danes eden večjih ponudnikov kongresnih zmogljivosti v Sloveniji z biserom poslovnega turizma - hotelom Golf grad Mokrice. V neposredni okolici prečudovitega gradu, preurejenem v hotel, se razprostira golf igrišče z 18 igralnimi polji. Športno ponudbo zaokrožuje športni center v hotelu Toplice, goste pa razveseljuje s pestrim in raznolikim programom tudi skupina animatorjev.

V Termah Čatež ponujamo gostom tudi prav indijanske počitnice. V 25 indijanskih šotorih (tipijih), vsak s štirimi ležišči, gosti lahko preživijo počitnice kot pravi indijanci, se vozijo s kanuji po jezeru, plešejo indijanske plese in preživljajo prosti čas v druženju na igrišču.
Indijanska vas s skupno 100 ležišči je idealna ponudba za družinske počitnice, organizirane skupine šolskih izletnikov, izvedbo team building programov, šole v naravi in druge avanturistične dogodivščine. Pogosti obiskovalci Indijanske vasi so tudi različna podjetja in združenja, katerim na idealni lokaciji ob Indijanski vasi v neposredni bližini jezera organiziramo družabna srečanja in piknike. Pri izvedbi programov za goste, ki se odločijo preživeti počitnice v Indijanski vasi, sodeluje skupina animatorjev, ki poskrbi za pravo indijansko vzdušje: od jutranjega pozdrava soncu, do učenja otrok indijanskih plesov in igre
z otroci na igralih v Indijanski vasi.

Oprema: v šotoru so štiri postelje, miza s štirimi stoli, 4 garderobne omarice, mini kuhinja (omarica s posodo z vgrajenim mini barom ter električnim štedilnikom in posoda za vodo) in pred šotorom lesena masivna miza s klopmi.
Podatki o investciji: vrednost investicije je znašala 300.000 €. Šotore je postavilo podjetje Hau Kola iz Poljske.

Filozofija postavitve indijanske vasi izhaja iz starodavnih legend indijancev iz plemena Haida iz Britanske Kolumbije. Pri postavitvi šotorov so upoštevane indijanske zakonitosti in njihovo spoštovanje do narave. Šotori so postavljeni v petih krogih. Na šotorih v vodnem krogu so upodobljene z vodo povezane živali. Krog predstavlja žensko; vsako življenje se prične v vodi, podobno kot se človeško življenje prične v ženski. Na šotorih v zemeljskem krogu so
upodobljene živali, ki so indijancem omogočale preživetje v naravi. Sledijo še zračni krog, ognjeni krog in krog geometričnih simbolov, vsak s svojo filozofijo, ki predstavlja čvrsto vez med načinom življenja indijancev in naravo.

Indijanska vas v Termah Čatež s ponudbo 25 indijanskih šotorov (tipijev) pomeni novo, izjemno atraktivno popestritev obstoječe ponudbe Term Čatež z novim počitniškim doživetjem, ki ga Indijanska vas s svojo vsebino ponuja. Nova doživetja in drugačnost od vsakdana je tisto, kar si želijo gosti. Zgodba Indijanske vasi je povezana z naravo, prepletena s starodavnimi legendami oz. zgodovino, ki jo lahko gost doživi in občuti. Predstavlja zgodbo in legende, katerih se z nostalgijo spominjajo današnje generacije mlajših staršev, jih podoživljajo in želijo predstaviti tudi svojim otrokom.

Nova zgodba z indijansko vasjo pomeni, da smo stalnim gostom v Termah Čatež in obstoječim ciljnim skupinam ponudili nov, močan razlog da nas ponovno obiščejo in hkrati nagovorili nove ciljne skupine gostov (mladostnikov, organizatorjev team building programov, enodnevnih organiziranih šolskih skupin, ki iščejo tematske vsebine v sklopu
organiziranih izletov).

Ponudba indijanske vasi v Termah Čatež je zagotovo bistveno pripomogla k uspešno zaključeni sezoni koledarskega leta 2009, v kateri smo v Termah Čatež zabeležili 3,5 % več prenočitev kot v letu 2008. Z novimi atraktivnimi ponudbami in ponujenimi vsebinami in doživetji smo privabili dodatno število novih kopalcev, oz. povečali obisk naših stalnih dnevnih gostov in obiskovalcev in na ta način presegli magično mejo enega milijona kopaliških vstop v bazene Term Čatež na letnem nivoju. V letu 2009 smo v Indijanski vasi zabeležili od 26. aprila do konca leta 2009 6.206 prenočitev gostov. Na piknik prostoru ob Indijanski vasi smo gostili večje število manjših in večjih enodnevnih dogodkov, katerim smo pripravili tematsko obarvan družabni in gostinski program. V Indijanski vasi so se odvili prvi organizirani team building programi. Na ta način smo tudi s pomočjo nove ponudbe indijanske vasi realizirali poleg večjega števila prenočitev, dnevnih kopalcev in obiskovalcev term, tudi povečan gostinski promet. Prav tako ocenjujemo, da je nezanemarljiv tudi promocijski efekt Indijanske vasi za celotno ponudbo Term Čatež, saj smo z novim produktom agresivneje, bolj prepoznavno in hitreje ponovno opozorili na Terme Čatež kot na izjemno turistično destinacijo, ki v vseh obdobjih v letu preseneča, navdušuje, razveseljuje in razvaja svoje goste. Potrditev vsega navedenega so količinski in vrednostni rezultati poslovanja Term Čatež v preteklem letu.

Več informacij: www.terme-catez.si, http://www.terme-catez.si/si/catez/namestitev/vas/

18. maj 2010

Turistični planer My Visit - Turizem Ljubljana

Turizem Ljubljana je javni zavod, katerega osnovna naloga je pospeševanje turizma v Ljubljani v sodelovanju z nosilci turistične ponudbe v mestu. Deluje od 2. aprila 2001, ko ga je (sprva kot javni gospodarski zavod Zavod za turizem Ljubljana) ustanovila Mestna občina Ljubljana. Osnovna dejavnost Turizma Ljubljana je oblikovati celovito turistično ponudbo MOL ter izvajati promocijo Ljubljane z okolico kot privlačne in zanimive turistične destinacije. Pri tem sledimo cilju, da je turistična ponudba privlačna za tuje obiskovalce, hkrati pa pozitivno vpliva na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane.

Turistični planer My Visit je inovativna spletna aplikacija, s pomočjo katere lahko na preprost način izdelate program svojega obiska Ljubljane. Lahko pa si tudi zgolj shranjujete zanimive vsebine. My Visit lahko uporabljate če se na spletnem mestu prijavite in ustvarite svoj profil.

Planer My Visit deluje kot košarica za priljubljene vsebine in kot koledar aktivnosti. Aktivnosti oziroma vsebine, ki jih dodajate v svoj obisk, lahko razporedite po dnevih, celoten obisk s prikazom lokacij (zemljevidi) in opisi aktivnosti pa lahko tudi natisnete ali pošljete prijateljem po elektronski pošti.

V svoj načrt obiska Ljubljane lahko vključite nastanitvene objekte, kjer boste prenočevali, prireditve, ki se jih boste udeležili, znamenitosti, ki si jih boste ogledali, organizirane oglede mesta, ki jih izvaja Turizem Ljubljana ali izlete po Sloveniji, ki jih izvajajo lokalne agencije, trgovine, kjer boste nakupovali, restavracije, kjer boste jedli, ponudbo športa in rekreacije, praktične informacije in druge storitve (npr. bencinske črpalke, pošte, rent-a-car podjetja) itd.

My Visit je podprt z interaktivnim zemljevidom. Vsa turistična in preostala ponudba, ki jo je mogoče prikazati v prostoru, se na zemljevidu prikaže tudi v okviru vašega lastnega obiska, poleg tega pa je aktivnosti mogoče dodajati v My Visit tudi s samega zemljevida. Na tak način vam planer My Visit pomaga ustvariti tudi vtis o razdaljah in olajšuje orientacijo. S planerjem My Visit se boste lažje znašli in bolje izkoristili čas, ki ga imate na voljo.

My Visit je specifično zasnovana web 2.0 aplikacija, katere ciljni uporabnik je obiskovalec Ljubljane ali njene okolice. My Visit je bil zasnovan kot orodje za personalizacijo vsebin spletnega mesta naše turistične destinacije, izkazal pa se je še za veliko več od tega. Osnovni cilj, ki smo mu sledili pri uvedbi My Visita je bil povečati prijaznost spletnega mesta www.visitljubljana.si uporabniku in mu olajšati pot do vsega tistega, kar ga posebej zanima, hkrati pa mu zagotoviti tudi neomejen dostop do izbranih vsebin. Ta cilj smo tudi uresničili.

My Visit deluje po preprostem principu, s pomočjo katerega si uporabnik lahko sam izbere vse tisto, kar ga najbolj zanima oziroma kar bi rad obiskal, si ogledal ali doživel. Na svetovnem spletu sicer obstajajo številni planerji obiska in košarice vsebin, ki pa večinoma omogočajo zgolj zbiranje priljubljenih vsebin, ne pa tudi razporejanja teh vsebin v itinerarije obiskov po datumih ali pošiljanja razporeda teh obiskov po elektronski pošti. V My Visitu si je mogoče narediti neomejeno število obiskov na poljubne datume, možna pa tudi uporaba brez vnosa datumov, torej na način klasične košarice priljubljenih vsebin. Zasnova My Visita je torej zelo odprta in uporabnika ne omejuje. Inovativen je tudi način, na katerega je My Visit podprt oziroma integriran z interaktivnim zemljevidom.

V bližnji prihodnosti bo My Visit postal tudi inovativno promocijsko orodje, saj bo nadgrajen s funkcijami za komentiranje obiska, objavo obiska na spletnih socialnih omrežjih (Facebook, Netlog in Twitter) ter dodajanje povezav do zbirk fotografij, ki smo jih posneli na obisku. Na tak način bo sklenjen krog med uporabo našega spletnega mesta, turistovo lastno izkušnjo in njegovo željo, da deli svoje izkušnje s prijatelji. Kar zadeva promocijo destinacije, bo to pripomoglo k njeni popularizaciji na spletnih socialnih omrežjih.

Planer My Visit je zasnovan tako, da uporabniku približa turistično ponudbo destinacije in mu olajša pot do nje. Odzivi zadovoljnih uporabnikov pričajo o tem, da to počnemo uspešno. Uspeh My Visita je zaenkrat mogoče ocenjevati samo po tovrstnih odzivih, saj My Visit ni promocijsko orodje, ki bi samo po sebi vplivalo na povečanje turističnega obiska, niti ne omogoča opravljanja nakupov in s tem tržnega prihodka. Vendar pa je po drugi strani njegova zasnova dovolj vsestranska, da omogoča nadgradnje v obe omenjeni smeri.

Tako turistična destinacija Ljubljana "igra na vse čute" obiskovalca (Strateški razvojni in trženjski načrt TDL 2007-2013, povzetek str. 17), My Visit še pred njegovim obiskom "igra" na njegovo radovednost. Pri potencialnem turistu spodbuja njegovo intuitivnost in raziskovalno žilico ter mu približa destinacijo na obvladljiv in domiseln način.

Vse te funkcije je mogoče uporabljati tudi v primeru, da pri načrtovanju obiska pomagamo nekomu drugemu, zato je My Visit praktično uporabno orodje za npr. informatorja v TIC-u, hotelskega receptorja itd. Na tak način z njegovo pomočjo lahko izboljšamo informiranje in tudi kakovost turističnih storitev. Na tovrstnih izobraževanjih oziroma uvajanjih planerja My Visit kot tovrstne podpore tudi že delamo.

My Visit je uporaben tudi kot pomoč za touroperaterje, ki načrtujejo program izleta v Ljubljano. Dodatne funkcije, kot sta tiskanje itinerarija obiska in pošiljanje po elektronski pošti, predstavljajo dodano vrednost, ki presega samo uporabo spleta, saj vsebine na izjemno preprost in učinkovit način lahko prenesete izven spletnega mesta in so vam zato lahko v pomoč na samem terenu oziroma pri vašem konkretnem obisku Ljubljane. Na tak način pomagamo uresničevati "zeleno" strategijo, v okviru katere bomo lahko tudi s pomočjo My Visita vsaj pri določenih segmentih uporabnikov nekoliko zmanjšali potrebo po tiskanih turističnih brošurah.

Več informacij: www.visitljubljana.si, http://www.visitljubljana.si/en/myvisit/login.html

Rimske igre - Terme Ptuj

Usmeritev Term Ptuj k celovitim programom ohranjanja in krepitve zdravja ter poudarjanje zdravega načina življenja temelji na bogatih naravnih danostih in tradiciji destinacije. Raznolike možnosti udobne namestitve (apartmaji, kamp, počitniške hišice) smo celovito zaokrožili z edinstvenim hotelom Grand Hotel Primus, v arhitekturi in ponudbi katerega so ponovno oživele več kot 2000 let stare rimske zgodbe. Nepozabna termalna doživetja ustvarjamo v hotelskih bazenih in v doživljajskem Termalnem Parku, kjer je gostom na voljo dvanajst notranjih in zunanjih bazenov z valovi, tobogani (ponašamo se z največjim toboganom v Sloveniji), vodno-zračne masaže in whirlpooli, počasna reka, raznolik svet savn, masaž, kopeli in blagodejnih tretmajev za zdravje ter dobro počutje. Goste razvajamo z najsodobnejšo wellness ponudbo, skozi katero se prepleta bogata dediščina okolja, v katerem delujemo, ter z izbrano kulinariko s pogledom na najstarejše slovensko mesto. Z raznolikimi animacijskimi in športnimi vsebinami v najmlajšem slovenskem termalnem središču skrbimo za zdrav duh v vašem telesu. Bogatimo jih s prepoznavnimi dogodki, s katerimi potrjujemo sloves destinacije, kjer sobivata bogata tradicija in edinstvenost pri oblikovanju turističnih produktov.

V Termah Ptuj gradimo svoj razvoj na združevanju zanesljive kakovosti, prijaznega gostoljubja in pestrih doživetij, ki jih ponuja bogato naravno in kulturno okolje. Tako svojo ponudbo oblikujemo v tesni povezavi z okoljem, v katerem delujemo. Naše osnovno načelo ni trženje turističnih objektov, ampak turistične destinacije, skozi katero se prepleta bogata rimska dediščina. Ta predstavlja temelj pri oblikovanju edinstvenih turističnih programov v Termah Ptuj.

Dva tisoč let stare rimske zgodbe, ki se prepletajo v arhitekturi in ponudbi Grand Hotela Primus v Termah Ptuj, so značilnost vsebinske zasnove številnih tradicionalnih prireditev, kot so Starorimska poroka, rimske saturnalije in rimske igre, ki dajejo Termam Ptuj poseben pečat ne samo v smislu prepoznavne in inovativne turistične ponudbe, temveč pomenijo aktivno prenašanje bogate kulturne dediščine najstarejšega slovenskega mesta tako v domačem in tujih okoljih. Z Grand Hotelom Primus v Termah Ptuj smo na Ptuju začeli pisati novo uspešno zgodbo slovenskega turizma. Na inovativen način smo oblikovali za slovenski prostor edinstven turistični produkt, ki gradi na bogati zgodovini tega najstarejšega slovenskega mesta. Zgodba Rimljanov se prepleta skozi vse segmente turistične ponudbe Term Ptuj in Rimske igre, ki jih prirejamo od leta 2008, so eden od pomembnih elementov, ki učinkovito podpirajo to zgodbo.

Rimske igre, ki so lani potekale od 21. do 23. avgusta, so bile posvečene 1940. obletnici zbora vojskovodij v rimski Poetovioni. V rimski povorki, ki je potekala od Termalnega Parka in vse do starega ptujskega mestnega jedra, je sodelovalo dobrih sedemsto udeležencev, ki so predstavljali vse sloje rimske družbe. Ob atraktivnih rimskih igrah se je za svobodo bojevalo kar 40 gladiatorjev, plesale so vestalke, življenje starih Rimljanov pa so obiskovalci spoznavali v rimskem taboru, ki ga je obiskal tudi sam Vespazijan, kateremu je Mark ANtonij Primus v znak spoštovanja in neskončne oblasti predal zlati lovorjev venec. Poleg rimske tržnice in predstavljanja rimskega življenja v šotorih, šole mečevanja za najmlajše, je tudi kulinarična ponudba Term Ptuj zadišala v rimskem stilu. V tem času je tudi Pokrajinski muzej Ptuj postavil na ogled zbirke Rimski vsakdan.

Ptujska Poetoviona ali slovensko Petovija je bila pomembna provinca rimskega imperija. Lani je minilo 1940 let od nekdanjega prvega zborovanja rimskih vojskovodij na Ptuju. Tako je največji pomen petovijskega vojaškega tabora legije XIII. Gemine leto 69 n.š., ko je gostil zbor panonskih legij. Zboru je spregovoril Mark Antonij Primus (po katerem je poimenovan tudi hotel v Termah Ptuj) in jih prepričal, da so za rimskega cesarja izvolili in kasneje potrdili slavnega Tita Flavija Vespazijana za cesarja.

V Termah Ptuj tako z organizacijo rimskih iger (letos avgusta bodo že tretje) ustvarjamo ne le atraktivno osrednjo množično prireditev v poletnem času na Ptuju, temveč prenašamo tudi vedenje o vsakdanjem življenjskem utripu v rimski Petoviji s ciljem ozavestiti najširšo slovensko javnost o pomenu Petovije v času rimskega imperija, ko je bila pomembno provincialno mesto z vsaj 30.000 prebivalci, kar je bilo za takratne razmere ogromno. Tako z namenom oživitve več tisočletne bogate rimske tradicije okolja, v katerem živimo, delujemo in ga sooblikujemo, bodo Rimske igre ob tradicionalnem kurentovanju v naslednjih letih postale prepoznavna prireditev v tem delu Evrope.

Z veseljem ugotavljamo, da smo z Rimskimi igrami v Termah Ptuj v lokalnem in širšem okolju naleteli na izredno dober odziv, saj smo k organizaciji uspeli pritegniti številne akterje. Pri ustvarjanju izredno bogate vsebine tretjih Rimskih iger sodeluje več kot 35 organiziranih skupin iz Ptuja in okolice, gostje iz Ajdovščine, Avstrije, Srbije, Hrvaške in Italije. V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož bomo v letos vključili tudi dogajanje ob III. mitreju na Ptuju (Petovija je bila središče mitraizma, saj imamo na Ptuju kar pet templjev, posvečenih bogu Mitri, kar je svetovna znamenitost), zanimive aktivnosti pa se bodo odvijale na rimski tržnici. Ocenjujemo, da se bo 3. Rimskih igre med 19. do 22. avgustom ogledalo več tisoč obiskovalcev, na tradicionalni sobotni povorki pa pričakujejo najmanj tisoč dvesto aktivnih udeležencev.

V letu 2009 je bilo na račun RIMSKIH IGER realiziranih 300 dodatnih prenočitev, v letu 2010 pričakujemo teh prenočitev najmanj 800. Sobotno povorko si bo v letu 2010 ogledalo najmanj 6.000 ljudi.

Na tej povezavi si lahko ogledate posnetek lanskih rimskih iger.

Več informacij: www.terme-ptuj.si, http://www.terme-ptuj.si/obvestila.php?id=866


13. maj 2010

Ekološki hotel - Bohinj Park EKO Hotel

Bohinj Park Hotel d.o.o. je domače podjetje, ki je nastalo z namenom uvedbe zglednega sonaravnega hotelirstva v slovenski prostor. Praktično se udejanja kot sodoben center sprostitve. Nahaja se v ledeniški dolini, s čimer poleg bogate kulturnozgodovinske dediščine področja promovira udobno življenje človeka v sožitju z naravo, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa in širi splošno kulturo zdravega načina življenja. Svojo strategijo podjetje uveljavlja skozi različne programe, kot so:

* ekološki hotel visoke kategorije
* wellness programi z aquapark in savna centrom
* poslovni in seminarski turizem
* turistično izhodišče za spoznavanje Bohinja in Slovenije

Poslovni smoter je v odlični kvaliteti opravljanja storitev, kar dolgoročno zagotavlja zadovoljstvo gostov, zaposlenih, uprave in lastnika, kaže pa se v gospodarski in socialni rasti lokalnega prebivalstva, povečevanju ugleda podjetja, donosa kapitala in realizaciji temeljnih poslovnih ciljev podjetja.

Bohinj Park EKO Hotel je 1. ekološki hotel v Sloveniji. Ker uvajanju ekologije v hotelirstvo botruje prizadevanje za smotrno izrabo energije, je nizko energetska gradnja temeljni steber inovativnega projekta. Neposredno ob hotelu je narejena energetska vodna vrtina, kar omogoča izkoriščanje geotermalne vode za ogrevanje sanitarne vode in objekta. Ker se sočasno proizvajata električna energija in toplota, ima hotel tudi lastno energetsko postajo; toplota, ki se sprošča ob proizvodnji električne energije, pa se uporabi za gretje bazenov Vodnega parka, ki nato služijo kot ogromen hranilnik toplote. Z istočasno proizvodnjo toplotne ter električne energije se prihrani do 30 % primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo. Izkoriščena voda se izrablja še za izplakovanje sanitarij, preden se z odplakami dokončno izteče v kanalizacijo. Nadalje k manjši energetski porabi prispevajo svetilke LED, ki porabijo do 40x manj energije kot primerljivo svetle navadne ali halogenske žarnice. Objekt je bolj samozadosten, saj s svojimi tehnologijami minimalno obremenjuje okolje, v katerega je umeščen. Stene hotela so nadstandardno izolirane, s čimer kar se da omejujejo uhajanje toplote. Na celotnem objektu so montirana stekla z najnižjim faktorjem Ug, kar zagotavlja minimalno izgubo toplote skozi plašč objekta. Odlično izolacijo omogoča prav posebna streha, ki je v celoti izdelana iz lesa in drugih naravnih materialov. Naravi prijazne so še mnoge prakse: od kartičnega odložilnega sistema do pralnih metod ali prilagojenih izplakovalnih mehanizmov in osveščanja gostov. Poslanstvo hotela, ki si prizadeva biti kvaliteten zgled vsem ostalim naravi prijaznim turističnim obratom v prihodnosti, pa se ne konča z ekologijo: uveljavlja se tudi kot vodilni kompleks pri razvoju in promociji sonaravnega turizma v Sloveniji. Kot prvi omogoča izvedbo trajnostnih dogodkov, prvi gostom nudi polnilnico za električne avtomobile ter nasploh vztrajno utira gazi na nepreizkušenih področjih.

Ekološki hotel v Sloveniji nima predhodnika. Z zelenim zgledom ter osveščanjem zaposlenih, lokalnega prebivalstva in gostov, vzpodbuja družbeno odgovorne posameznike ter podjetja k trajnostnemu razvoju, ki je pri nas šele v zametkih, a v turizmu gotovo predstavlja globalni trend prihodnosti.

Nizko-energetske gradnje se mnogi investitorji izogibajo, saj v začetni fazi predpostavlja bistveno večje vložke, kakor klasični sistemi. Vseeno praksa kaže, da je nizko-energetska gradnja na dolgi rok dejansko ekonomsko opravičljiva, saj so obratovalni stroški na mnogih nivojih nižji od primerljivih objektov. Tudi v tržnem smislu je naravi prijazno in trajnostno naravnano poslovanje iz leta v leto čedalje bolj zanimivo za porabnike turističnih storitev. Ko hotel z zelenim zgledom ter osveščanjem zaposlenih, lokalnega prebivalstva in gostov vzpodbuja družbeno odgovorne posameznike oziroma podjetja k trajnostnemu razvoju, si dolgoročno ustvarja vedno širšo in zanesljivo bazo potrošnikov storitev, ki jih nudi.

Več informacij: www.bohinj-park-hotel.si