>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

21. maj 2010

Homo na plac - Mestna občina Koper

Mestna občina Koper v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun in samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s statutom Mestne občine Koper ter kot svoje opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.

Mestno občino Koper sestavlja 23 Krajevni skupnosti (Ankaran, Bertoki, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Koper - Center, Marezige, Olmo - Prisoje, Pobegi - Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela, Sv. Anton, Škocjan, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za Gradom, Zazid, Žusterna). V krajevni skupnosti njeni prebivalci zadovoljujejo svoje skupne potrebe in interese na komunalnem, socialnem, kulturnem, športno-rekreacijskem in drugih področjih. Delovanje in pristojnosti krajevnih skupnosti določata Statut Mestne občine Koper ter Zakon o lokalni samoupravi. Okoli 450 nevladnih turističnih, kulturnih, športnih in socialnih ter drugih organizacij v sodelovanju z Mestno občino Koper in ostalimi institucijami nepretrgoma skrbi za pestro dogajanje v Mestni občini Koper.

Homo na plac je turistični produkt, ki se izvaja v Kopru vse nedelje v juliju in avgustu (poletni meseci). Gre za prikaz starega istrskega običaja in sicer trgovanja in "prodaje" izdelkov na tržnici oz. t.i. placu, ki vključuje prodajo istrskih produktov na stojnicah. Homo na plac se izvaja na Prešernovem trgu (kjer se nahajajo vrata MUDA - glavna mestna vrata, danes edina ohranjena mestna vrata, ki so bila del obzidja in včasih edini vhod v Koper po kopnem), kjer se je v preteklosti odvijalo trgovanje oz. kjer je nekoč potekala živahna tržnica. Turistični produkt, tako skuša oživeti stari običaj in prikazati obiskovalcem Kopra del istrske zgodovine in bogatega izročila, hkrati pa oživlja staro mestno jedro. Tako so v zgodnjih jutranjih urah rokodelci (proizvajalci) na svojih stojnicah ponujali lastne proizvode ter ob stojnici tudi izdelovali nekatere tipične izdelke Istre. Na stojnicah so obiskovalcem HOMO NA PLAC, svoje produkte ponujali vinarji, oljkarji, ribiči, solinarji, sirarji, mlekarice in krušarice s kruhom iz domače peči. Zanimivost prikaza starega istrskega običaja pa so bile stojnice na katerih so praktično prikazovali svojo obrt: čevljar, izdelovalec košar, izdelovalka butaric, vrečk, mila iz sivke...danes darilni proizvodi. Največja zanimivost pa je bil poklic izdelovalca ribaric (danes že skoraj opuščen) in raznih izdelkov iz trstike - kanele - bambusa. Produkt je bil zanimiv ne le za lokalne obiskovalce temveč tudi za domače in tuje turiste, ki so letovali v Slovenski Istri, kakor tudi tistih, ki v Koper prihajajo z velikimi potniškimi ladjami (urnik prikaza običaja je bil določen tako, da smo ga prilagodili prihodom potniških ladij). Poleg dodatne animacije kraja, pomeni prikaz starega običaja tudi večanje števila dnevnih obiskovalcev Kopra.

Del Kopra vsako nedeljo spremenimo v obrtniško atmosfero 19. stoletja, kjer so perice ročno prale ob vodnjakih, ribiči so ponujali komaj ulovljeno ribo, jajčarice so hitele prodajati svoja jajca in mlekarice so ponujale svoje mleko v zamenjavo z moko oz. drugimi izdelki.
Produkt je drugačen predvsem zato, ker avtentično prikazuje dogajanje na mestni tržnici z igranim prikazom prodajanja in kupovanja ter prikazom medsebojnih odnosov med ljudmi na humoren način, posledično pa omogoča tudi prodajo izdelkov na stojnicah. Produkt je drugačen tudi v tem pogledu, ker se odvija vsako nedeljo, kar 2 meseca in ne gre le za enodnevno prireditev, kot to počnejo drugod po Sloveniji, ko različni organizatorji želijo z enodnevno prireditvijo prikazati del zgodovine. Zaradi daljšega izvajanja projekta, tako omogočimo hotelirjem ter drugim namestitvenim objektom v naši občini, dodatno ponudbo oz. storitev, to je doživetje za gosta, ki jo lahko ponudijo svojim gostom v času poletnega bivanja. To je vsekakor ena prednost.

Z uspešno izvedbo in nadaljnjim razvojem produkta, večamo prepoznavnost turistične destinacije Istre in Kopra. Prikaz starega istrskega običaja pomeni dodatno popestritev tudi potnikom s potniških ladij. Koncept izvedbe lokalnega turističnega produkta nudi možnost priprave turističnih aranžmajev in posledično ponudi v klasični turistični aranžma tudi posebno doživetje. Poleg finančnih učinkov, pa ima prikaz starega običaja tudi izobraževalno noto, saj veliko ljudi ne pozna starih obrti in tako z uprizarjanjem, obudimo in ohranimo življenje tega prostora v preteklosti. Zaradi tega smo nedvomno drugačni od ostalih, ki tega na tak način ne ponujajo.

Več informacij: www.koper.si, http://www.koper.si/index.php?page=static&item=2001908

Ni komentarjev: