>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

13. maj 2010

Ekološki hotel - Bohinj Park EKO Hotel

Bohinj Park Hotel d.o.o. je domače podjetje, ki je nastalo z namenom uvedbe zglednega sonaravnega hotelirstva v slovenski prostor. Praktično se udejanja kot sodoben center sprostitve. Nahaja se v ledeniški dolini, s čimer poleg bogate kulturnozgodovinske dediščine področja promovira udobno življenje človeka v sožitju z naravo, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa in širi splošno kulturo zdravega načina življenja. Svojo strategijo podjetje uveljavlja skozi različne programe, kot so:

* ekološki hotel visoke kategorije
* wellness programi z aquapark in savna centrom
* poslovni in seminarski turizem
* turistično izhodišče za spoznavanje Bohinja in Slovenije

Poslovni smoter je v odlični kvaliteti opravljanja storitev, kar dolgoročno zagotavlja zadovoljstvo gostov, zaposlenih, uprave in lastnika, kaže pa se v gospodarski in socialni rasti lokalnega prebivalstva, povečevanju ugleda podjetja, donosa kapitala in realizaciji temeljnih poslovnih ciljev podjetja.

Bohinj Park EKO Hotel je 1. ekološki hotel v Sloveniji. Ker uvajanju ekologije v hotelirstvo botruje prizadevanje za smotrno izrabo energije, je nizko energetska gradnja temeljni steber inovativnega projekta. Neposredno ob hotelu je narejena energetska vodna vrtina, kar omogoča izkoriščanje geotermalne vode za ogrevanje sanitarne vode in objekta. Ker se sočasno proizvajata električna energija in toplota, ima hotel tudi lastno energetsko postajo; toplota, ki se sprošča ob proizvodnji električne energije, pa se uporabi za gretje bazenov Vodnega parka, ki nato služijo kot ogromen hranilnik toplote. Z istočasno proizvodnjo toplotne ter električne energije se prihrani do 30 % primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo. Izkoriščena voda se izrablja še za izplakovanje sanitarij, preden se z odplakami dokončno izteče v kanalizacijo. Nadalje k manjši energetski porabi prispevajo svetilke LED, ki porabijo do 40x manj energije kot primerljivo svetle navadne ali halogenske žarnice. Objekt je bolj samozadosten, saj s svojimi tehnologijami minimalno obremenjuje okolje, v katerega je umeščen. Stene hotela so nadstandardno izolirane, s čimer kar se da omejujejo uhajanje toplote. Na celotnem objektu so montirana stekla z najnižjim faktorjem Ug, kar zagotavlja minimalno izgubo toplote skozi plašč objekta. Odlično izolacijo omogoča prav posebna streha, ki je v celoti izdelana iz lesa in drugih naravnih materialov. Naravi prijazne so še mnoge prakse: od kartičnega odložilnega sistema do pralnih metod ali prilagojenih izplakovalnih mehanizmov in osveščanja gostov. Poslanstvo hotela, ki si prizadeva biti kvaliteten zgled vsem ostalim naravi prijaznim turističnim obratom v prihodnosti, pa se ne konča z ekologijo: uveljavlja se tudi kot vodilni kompleks pri razvoju in promociji sonaravnega turizma v Sloveniji. Kot prvi omogoča izvedbo trajnostnih dogodkov, prvi gostom nudi polnilnico za električne avtomobile ter nasploh vztrajno utira gazi na nepreizkušenih področjih.

Ekološki hotel v Sloveniji nima predhodnika. Z zelenim zgledom ter osveščanjem zaposlenih, lokalnega prebivalstva in gostov, vzpodbuja družbeno odgovorne posameznike ter podjetja k trajnostnemu razvoju, ki je pri nas šele v zametkih, a v turizmu gotovo predstavlja globalni trend prihodnosti.

Nizko-energetske gradnje se mnogi investitorji izogibajo, saj v začetni fazi predpostavlja bistveno večje vložke, kakor klasični sistemi. Vseeno praksa kaže, da je nizko-energetska gradnja na dolgi rok dejansko ekonomsko opravičljiva, saj so obratovalni stroški na mnogih nivojih nižji od primerljivih objektov. Tudi v tržnem smislu je naravi prijazno in trajnostno naravnano poslovanje iz leta v leto čedalje bolj zanimivo za porabnike turističnih storitev. Ko hotel z zelenim zgledom ter osveščanjem zaposlenih, lokalnega prebivalstva in gostov vzpodbuja družbeno odgovorne posameznike oziroma podjetja k trajnostnemu razvoju, si dolgoročno ustvarja vedno širšo in zanesljivo bazo potrošnikov storitev, ki jih nudi.

Več informacij: www.bohinj-park-hotel.si

Ni komentarjev: