>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

13. maj 2010

Sladka Istra - Mestna občina Koper

Mestna občina Koper v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun in samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s statutom Mestne občine Koper ter kot svoje opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.

Mestno občino Koper sestavlja 23 Krajevni skupnosti (Ankaran, Bertoki, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Koper - Center, Marezige, Olmo - Prisoje, Pobegi - Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela, Sv. Anton, Škocjan, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za Gradom, Zazid, Žusterna). V krajevni skupnosti njeni prebivalci zadovoljujejo svoje skupne potrebe in interese na komunalnem, socialnem, kulturnem, športno-rekreacijskem in drugih področjih. Delovanje in pristojnosti krajevnih skupnosti določata Statut Mestne občine Koper ter Zakon o lokalni samoupravi. Okoli 450 nevladnih turističnih, kulturnih, športnih in socialnih ter drugih organizacij v sodelovanju z Mestno občino Koper in ostalimi institucijami nepretrgoma skrbi za pestro dogajanje v Mestni občini Koper.

Dvodnevna prireditev zajema vzpostavitev t.i. "sladke poti" v mestnem jedru Kopra, ki obiskovalce vodi po stojnicah, na katerih se v tematskih sklopih predstavljajo sladice, sladki napitki ter drugi sladki izdelki Slovenske Istre, Slovenije in tujine. Na vsaki stojnici je predstavljena ena ali več sladic oz. sladkih produktov, ki jih obiskovalci lahko degustirajo v zameno za kupljen degustacijski kupon. K predstavitvi in prodaji sladic na stojnicah se k sodelovanju povabi turistična in kulturna društva, gostinske ponudnike, slaščičarne in druge zainteresirane ponudnike (vinarji, pekarne ipd.) ter druga turistična podjetja. Gre za največjo prireditev na področju sladic, ki jo pozna Slovenija.

Vzporedno z degustacijo in prodajo sladic po stojnicah se izvajajo tudi „sladke kuharske delavnice“, kjer se lahko obiskovalci, po predhodni prijavi in plačilu kotizacije, naučijo več o posebnostih in pripravi sladic Istre. Izobraževalna nota prireditvi so tudi posebna vodenja, ki potekata ob točno določenih urah, oba dneva izvedbe prireditve in sicer »Vodenje po Istrskih sladicah« ter »Vodenje po slovenskih sladicah«, ki ga izvajajo strokovnjaki s posameznega področja. Podpora vodenju po sladicah so tudi posebni panoji z opisom posameznih tradicionalnih sladic, tako istrskih, kot slovenskih, s fotografijo predstavljene sladice, ki so postavljeni ob posameznih tematskih stojnicah. V okviru prireditve se organizira tudi posebno strokovno predavanje.

Poseben del prireditve je tudi t.i. tekmovanje za slaščičarne in gostinske ponudnike Istre ter za vinarje Istre. Sodelujoči gostinski ponudniki Istre, ki svoje sladice predstavljajo na stojnicah in ki v svojih restavracijah ponujajo vsaj eno tradicionalno istrsko sladico, pridobijo možnost uporabe blagovne znamke „Sladka Istra“ - ter posebno plaketo, ki jo lahko obesijo v svojih poslovnih prostorih. Posebno nagrado in potrdilo prejme tudi najboljše ocenjeni vinar Istre, ki sodeluje pri izboru za najboljši sladki muškat Istre.

Prireditev je s svežim in inovativnim pristopom pri trženju in nenazadnje pri obujanju kulinaričnega izročila na področju sladic, dvignila prepoznavnost destinacije Istra. Novost je ravno pri neposrednem trženju in degustaciji sladic. Degustacija sladic in kos sladice se obiskovalcem ponuja na podlagi kupljenih degustacijskih kuponov, ki jih lahko obiskovalec kupi na posebej označenih INFO pultih, ki so postavljeni na prizorišču prireditve. Za en prejeti kupon s strani obiskovalca, ponudniki na stojnici ponudijo posamezniku t.i. degustacijsko sladico (gre za košček sladice, ki jo posamezna stojnica ponuja), za 2, 3 ali 4 kupone pa večji kos sladice – odvisno od sladice, vrednost kosa sladice lahko ponudnik na stojnici sam določi. Ob tem ponudniki na stojnicah lahko ponujajo večje količine sladic, kot je cela torta, kg...

S prodajo degustacijskih kuponov na točno določenih mestih, se olajša degustacijo sladic po stojnicah tako obiskovalcem kot ponudnikom, s tem se doseže tudi večja preglednost nad obiskanostjo prireditve. Prireditev kot je Sladka Istra se ne odvija nikjer v Sloveniji, nikjer ni možno v enem dnevu okušati toliko različnih sladic.

Posebna prednost je tudi »ex tempore Sladka Istra«, saj se v okviru tega pripravi posebno razstavo, ki gostuje po Sloveniji in posledično konstantno promovira Koper, Istro in prireditev.

Sladka Istra sodi zagotovo med izjemno uspešne prireditve, kar dokazujejo zadovoljni obiskovalci, razstavljavci in strokovna javnost ter odličen medijski odziv. Z uspešno izvedbo prireditve, večamo prepoznavnost turistične destinacije Istra in Kopra ter višamo število nočitev, tudi izven glavne turistične sezone. Prireditev pomeni dodatno popestritev tudi potnikom s potniških ladij, saj datum prireditve prilagajamo prihodom večjih potniških ladij v Koper. Koncept prireditve nudi možnost priprave turističnih aranžmajev in organiziranega ter sistematičnega nastopa na turističnem trgu. Poleg finančnih učinkov, pa prireditev predstavlja izobraževalno noto na področju slaščičarstva in spodbuja gostinske ponudnike, k inovativnejšim pristopom in razvoju kvalitete sladic ter širi poznavanje kulinaričnega izročila vsem obiskovalcem prireditve.

Več informacij: www.koper.si, http://www.koper.si/index.php?page=staticplus&item=2001781

Ni komentarjev: