>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

20. maj 2010

Slovenia top 5 - Turizem Kras

Turizem Kras, d.d. je upravljavec Postojnske jame, Predjamskega gradu in Parka vojaške zgodovine v Pivki, ki se uvrščajo med največje slovenske turistične znamenitosti. Jamski dvorec, ki krasi vhod v kraško lepotico – Postojnsko jamo – je znamenito prireditveno in kulinarično središče, kjer lahko ugodimo željam še tako petičnega gosta. Osnovne dejavnosti podjetja so:

- upravljanje in vzdrževanje Postojnskega jamskega sistema in Predjamskega gradu,
- organizacija in izvedba ogledov za individualne goste, za manjše skupine in izvedba posebnih programov za medorganizacijske kupce,
- organizacija kulturnih, zabavnih, rekreacijskih prireditev,
- gostinstvo in trgovina.

V povezovanju z drugimi območnimi turističnimi dejavniki družba spodbuja in usmerja turistični razvoj turistične destinacije Postojna.

Partnerji, ki skupaj pomembno zaznamujemo slovenski turistični trg, smo pripravili projekt SLOVENIA TOP 5, s katerim želimo združiti najpomembnejše bisere slovenskega turizma, in jih na pregleden, enostaven ter privlačen način predstaviti domačim in tujim gostom. Tako smo Zavod za turizem Bled, Lipica Turizem, Festival Ljubljana in Turizem Kras pod skupno blagovno znamko SLOVENIA TOP 5 združili Postojnsko jamo, Kobilarno Lipica, Ljubljanski, Blejski in Predjamski grad. Zaenkrat še v neformalni organizaciji zelo uspešno sodelujemo in novo blagovno znamko slovenskega turizma preko skupne zloženke in tipskih oglasov predstavljamo na sejmih doma in v tujini, v tiskanih medijih ter enkratnih skupnih promocijskih akcijah (npr. večja nakupovalna središča po Italiji). Osnova projekta je zloženka SLOVENIA TOP 5, ki je že prevedena v pet jezikov (poleg slovenskega jezika še v hrvaški, srbski, angleški, italijanski, nemški jezik), in je povsod, kjer se z njo pojavimo, odlično sprejeta. Pohvale so vezane tako na obliko, predvsem pa na vsebino, saj zloženka strnjeno in pregledno na enem mestu daje kvalitetno informacijo o destinaciji, in s tem tudi motivacijo za obisk posamezne lokacije.

S projektom želimo vzpostaviti sektor turističnih atrakcij, ki bi deloval znotraj celotne ponudbe slovenskega turizma. Ideja je osnovana na združitvi najpomembnejših turističnih atrakcij v skupno ponudbo, v skupni produkt, ki v tujini uspešno predstavlja Slovenijo kot vedno bolj pomembno turistično destinacijo, med slovenskimi gosti pa krepi zavest o atrakcijah, ki jih nudi slovenski prostor.

Gre za povezovanje turističnih atrakcij na povsem neformalni ravni, kjer smo se našli partnerji, ki zasledujemo skupni interes s poudarkom na podobnih ciljnih skupinah. Ustvarili smo povezovanje atrakcij, ki z drugih vidikov sicer niso povezane. Tako smo različni subjekti, različni ponudniki, ki bi jih v nekem odnosu lahko imeli za konkurente, združili svoje moči in skupaj nastopili na trgu ter se predstavili turistom in strokovni javnosti. Z jasnim ciljem po izboljšavah, skupnemu napredku ter kreiranju skupne turistične destinacije – Slovenije.

V praksi se izkaže, da združeni subjekti, ki imajo vsaj do neke mere podoben interes, skupaj lahko delujejo bolj uspešno. Tako neformalno povezovanje atrakcij v Sloveniji na novo definira to področje slovenske turistične ponudbe. Skupni nastop najpomembnejših slovenskih turističnih atrakcij na tujem in domačem trgu je pozitiven impulz ostalim turističnim subjektom na trgu, da smo s povezovanjem lahko močnejši in ponudimo boljši produkt, torej smo konkurenčnejši. Hkrati je to dober znak za vse turiste, privlačna rešitev in lažja pot do posebnih, nepozabnih doživetij, ki jih nudijo Slovenija in posamezne atrakcije znotraj projekta.

Turizem Kras, d.d. je upravljavec Postojnske jame, Predjamskega gradu in Parka vojaške zgodovine v Pivki, ki se uvrščajo med največje slovenske turistične znamenitosti. Jamski dvorec, ki krasi vhod v kraško lepotico – Postojnsko jamo – je znamenito prireditveno in kulinarično središče, kjer lahko ugodimo željam še tako petičnega gosta. Osnovne dejavnosti podjetja so:
- upravljanje in vzdrževanje Postojnskega jamskega sistema in Predjamskega gradu,
- organizacija in izvedba ogledov za individualne goste, za manjše skupine in izvedba posebnih programov za medorganizacijske kupce,
- organizacija kulturnih, zabavnih, rekreacijskih prireditev,
- gostinstvo in trgovina.
V povezovanju z drugimi območnimi turističnimi dejavniki družba spodbuja in usmerja turistični razvoj turistične destinacije Postojna.

Partnerji, ki skupaj pomembno zaznamujemo slovenski turistični trg, smo pripravili projekt SLOVENIA TOP 5, s katerim želimo združiti najpomembnejše bisere slovenskega turizma, in jih na pregleden, enostaven ter privlačen način predstaviti domačim in tujim gostom. Tako smo Zavod za turizem Bled, Lipica Turizem, Festival Ljubljana in Turizem Kras pod skupno blagovno znamko SLOVENIA TOP 5 združili Postojnsko jamo, Kobilarno Lipica, Ljubljanski, Blejski in Predjamski grad. Zaenkrat še v neformalni organizaciji zelo uspešno sodelujemo in novo blagovno znamko slovenskega turizma preko skupne zloženke in tipskih oglasov predstavljamo na sejmih doma in v tujini, v tiskanih medijih ter enkratnih skupnih promocijskih akcijah (npr. večja nakupovalna središča po Italiji). Osnova projekta je zloženka SLOVENIA TOP 5, ki je že prevedena v pet jezikov (poleg slovenskega jezika še v hrvaški, srbski, angleški, italijanski, nemški jezik), in je povsod, kjer se z njo pojavimo, odlično sprejeta. Pohvale so vezane tako na obliko, predvsem pa na vsebino, saj zloženka strnjeno in pregledno na enem mestu daje kvalitetno informacijo o destinaciji, in s tem tudi motivacijo za obisk posamezne lokacije.

S projektom želimo vzpostaviti sektor turističnih atrakcij, ki bi deloval znotraj celotne ponudbe slovenskega turizma. Ideja je osnovana na združitvi najpomembnejših turističnih atrakcij v skupno ponudbo, v skupni produkt, ki v tujini uspešno predstavlja Slovenijo kot vedno bolj pomembno turistično destinacijo, med slovenskimi gosti pa krepi zavest o atrakcijah, ki jih nudi slovenski prostor.

Gre za povezovanje turističnih atrakcij na povsem neformalni ravni, kjer smo se našli partnerji, ki zasledujemo skupni interes s poudarkom na podobnih ciljnih skupinah. Ustvarili smo povezovanje atrakcij, ki z drugih vidikov sicer niso povezane. Tako smo različni subjekti, različni ponudniki, ki bi jih v nekem odnosu lahko imeli za konkurente, združili svoje moči in skupaj nastopili na trgu ter se predstavili turistom in strokovni javnosti. Z jasnim ciljem po izboljšavah, skupnemu napredku ter kreiranju skupne turistične destinacije – Slovenije.

V praksi se izkaže, da združeni subjekti, ki imajo vsaj do neke mere podoben interes, skupaj lahko delujejo bolj uspešno. Tako neformalno povezovanje atrakcij v Sloveniji na novo definira to področje slovenske turistične ponudbe. Skupni nastop najpomembnejših slovenskih turističnih atrakcij na tujem in domačem trgu je pozitiven impulz ostalim turističnim subjektom na trgu, da smo s povezovanjem lahko močnejši in ponudimo boljši produkt, torej smo konkurenčnejši. Hkrati je to dober znak za vse turiste, privlačna rešitev in lažja pot do posebnih, nepozabnih doživetij, ki jih nudijo Slovenija in posamezne atrakcije znotraj projekta.

Več informacij: www.turizem-kras.si

Ni komentarjev: