>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

20. maj 2010

Poligon Gibanova - Naravni zdravilni gaj Tunjice

Zavod Naravni zdravilni gaj Tunjice je športna in turistična organizacija, ki se ukvarja z izvajanjem obšolskih programov športa in sprostitve za mladino in otroke s prilagojenimi potrebami. Zavod sodeluje s predstavniki osnovnih in srednjih šol, zavodi ter klubi, društvi in centri za rehabilitacijo; izvaja programe sprostitve (srečanja, usposabljanja, delavnice, seminarji…) za odrasle s posebnimi potrebami (bolniki, upokojenci, ženske, ipd.).

Glavne dejavnosti:
- obšolski programi športa in sprostitve za mladino in otroke s prilagojenimi potrebami s ciljem osveščanja o zdravem načinu življenja,,
- programi sprostitve za odrasle s posebnimi potrebami,
- organizacija delavnic in seminarjev o dopolnilnem in komplementarnem zdravljenju, o alternativnem načinu življenja, o alternativnih novostih, zdravi prehrani, čisti pitni vodi ter
- usposabljanja, svetovanja in izobraževanja: inovatorske delavnice za razvijanje novosti.

Vadbeni poligon »GIBANOVA« poteka v naravnem okolju Zdravilnega gaja. »Gibanova« je krožni poligon z desetimi postajami različnih težavnostnih stopenj. Celotni poligon meri 400m. V prvi tretjini se steza spusti po strmem terenu navzdol, srednji del poteka po ravnini, zadnja tretjina steze pa se vije po terenu navzgor. Z različnimi vajami in preprostimi vadbenimi pripomočki si je na poligonu moč povečati telesno vzdržljivost in splošno počutje. Usmerjena vadba je razdeljena na tri dele: 1. ogrevanje in razgibavanje, 2. intenzivnejša vadba in 3. sprostitev. Podrobnejša razdelitev postaj: ogrevanje, stopnjevanje, slalom, preskoki, vrtenje, ravnotežje, dvigovanje, zibanje, plezanje in raztezanje.

Po statističnih podatkih mladi današnje družbe preveč časa preživijo doma oz. pred računalnikom, imajo preveliko težo, skratka se premalo gibajo, zato vabimo v energetsko bogato okolje Naravnega zdravilnega gaja v Tunjicah pri Kamniku na vadbeni poligon.
Cilji obiska vadbenega poligona:
- učinkovit program za šolske in obšolske dejavnosti kot učinkovita izraba prostega časa;
- zmanjšanje časa, ki ga šolarji in otroci presedijo pred računalnikom;
- povečanje časa, ko so otroci in mladina telesno aktivni;
- zmanjšanje stresa, hiperaktivnosti, med mladino in otroci;
- povečanje učnega uspeha;
- bolj zdravi, uspešni in motivirani mladostniki;
- socialna interakcija med mladimi in odraslimi;
- delo v majhnih skupinah;
- predstavitev zdravega načina življenja;

Naravni zdravilni gaj v Tunjicah pri Kamniku že 10 let uspešno deluje kot zanimiva turistična destinacija. Vsako leto razvijamo in izboljšujemo storitve, ker vemo, da je bogata ponudba ključnega pomena. V letih, odkar sprejemamo ljudi na magične sprehode po zdravilnih zemeljskih točkah, smo razvili tudi naslednje produkte: ŽIVA VODA - ustekleničena energija naravne mineralne vode, ki izvira v Tunjicah, ŽIVA GLINA - siva in zelena, SLIKANJE ENERGETSKEGA BIOPOLJA - analiza psihičnega in fizičnega stanja posameznika. Poligon Gibanova je inovativno usmerjen k mladini in novi vrsti športa oziroma sprostitve za šolarje, naš cilj je, da je Gibanova zanimiva in inovativna obšolska dejavnost.

Vsebina programa poligona Gibanova: Na začetku se učencem na dinamičen način predstavi nekaj dejstev o zdravi prehrani, pravilnem načinu gibanja, skrbi za svoje zdravje in okolje. Vsak posameznik se aktivno vključi v program in sodeluje pri vseh nalogah. Sledi ogrevanje telesa z fizičnimi vajami. Vodja skupine usmerja in popravi posameznike, da vsi izvajajo vaje pravilno, tako kot je najbolje za raztezanje posameznih mišičnih skupin. Nato gredo učenci skupaj z vodjo in učitelji skozi vse naprave v Zdravilnem gaju. Posameznik se odloči za tisto težavnostno stopnjo, ki mu za njegove zmožnosti tudi odgovarja. Vodja pokaže pravilno izvedbo vaje, nato pa mu sledijo učenci. Po končanih vajah na napravah, sledi ohlajanje telesa. Ohlajanje vodi vodja skupine in razloži zakaj je ohlajanje z razteznimi vajami tako pomembno po vsaki končani vadbi. Vajam na poligonu sledi aktivno odgovarjanje učencev o tem kolikokrat na teden se gibajo, ali pijejo dovolj tekočine, kako se prehranjujejo, ali je njihova prehrana uravnotežena, koliko časa presedijo pred računalnikom, govorijo po mobitelu, ipd. Sledi pogovor na temo pomen redne telesne (gibalne) dejavnosti za zdravje. Vsak posameznik se bo udeležil krožne vadbe in izvedel kaj je njen namen. Na voljo bodo štafetne igre z različnimi pripomočki, z namenom krepitve mišične sposobnosti. Vključena bo miselna dinamika in motorične ter ročne spretnosti. Ob koncu pa bo sledil še kviz za hitro preverjanje osvojenega znanja.

Več informacij: www.zdravilnigaj.si, http://www.zdravilnigaj.si/novosti.htm#NFM

Ni komentarjev: