>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

19. maj 2008

Pot miru v Posočju

Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju" je bila ustanovaljena leta 2000. Ustanova skrbi za vzdrževanje in ohranjanje dediščine soške fronte, predvsem nepremične dediščine, ki se je ohranila v naravi in je bila prepuščena propadanju. Vzpostavljen je študijski center in urejena zgodovinska knjižnica. Opravlja raziskovalno dejavnost in organizira vodniško službo po prizoriščih soške fronte. Že pred njeno ustanovitvijo so nekatera zgodovinska in turistična društva v Posočju obnavljala in urejala dele frontne črte. Fundacija se je vključila v pobude teh društev in skupaj z njimi začela urejati šest muzejev na prostem. Muzeji so na tistih delih frontne črte, kjer je gostota ostalin večja in so relativno lahko dostopni. V letu 2007 so bili muzeji na prostem ter najpomembnejše ostaline in spominska obeležja soške fronte v Zgornjem Posočju povezani v POT MIRU. Posvečena je spominu na številne žrtve prve svetovne vojne. Njen namen je obiskovalcu predstaviti kulturno-zgodovinsko dediščino in naravne znamenitosti Zgornjega Posočja. V sezoni 2007 so bila odprta vrata informacijskega centra Fundacije, v katerem deluje vodniška služba. Postavljena je fotografska razstava z utrinki s Poti miru. Obiskovalci najdejo izbrane spominke izdelovalcev domače in umetniške obrti. Na strokovnem in poslovnem področju sodeluje z lokalnimi turističnimi organizacijami, muzeji, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Triglavskim narodnim parkom, SAZU-jem, ...

Strokovnjaki, domačini in entuzijasti, ki se za dogajanje okrog soške fronte intenzivneje zanimajo, vedo, da se je veliko ostalin v Zgornjem Posočju ohranilo tudi v naravi in niso zajete v muzejske zbirke. Projekt Pot miru predstavlja prav to dediščino, ki je bila v večji meri obiskovalcem nepoznana in nedostopna. Začne se v Logu pod Mangartom pri vhodu v rudniški jašek, imenovanem Štoln, konča pa pri muzeju na prostem na Mengorah v bližini Mosta na Soči. Vodi mimo vojaških pokopališč in kapel, trdnjave Kluže, muzejev na prostem, soteske Koritnice, korit Soče, idiličnih hribovskih planin, slapa Kozjaka, kostnic v Kobaridu in Tolminu, spominske cerkve Svetega Duha v Javorci, Tolminskih korit, ... Pot miru je s posebno simboliko označena pešpot, ki povezuje ostaline soške fronte v naravi. Poleg zgodovinske dediščine zajema tudi kulturne in naravne znamenitosti ter etnološke posebnosti Zgornjega Posočja. Na ta način dobi pot širši pomen, saj postane zanimiva za več ciljnih skupin. Posvečena je spominu na številne žrtve prve svetovne vojne, služi kot spomin in velik opomin današnjim generacijam. Pot miru je dolga 109 kilometrov. Razdeljena je na pet odsekov, vsak odsek pa je mogoče prehoditi v enem dnevu. Med izletom je mogoče prenočiti v naseljih, kjer se odseki začnejo in končajo, pa tudi v planinski koči na planini Kuhinja.

V okviru projekta Pot miru deluje v Kobaridu informacijski center, kjer so na voljo vse informacije o soški fronti, vodniška služba in literatura. Gostimo domače in tuje razstave, srečanja, predavanja in posvete. Obiskovalec, ki prehodi celotno pot in zbere vse žige na poti dobi tudi simbolično priznanje.

Projekt Pot miru poteka po območju občin, Bovec, Kobarid in Tolmin. Na ta način združuje iniciative celotnega območja zgornjega toka reke Soče. Ponuja dodatno možnost aktivnega oddiha, sproščanja v miru in tišini, doživljanju narave ter razumevanja in vzpostavljanja zgodovinske zavesti. Dediščina prve svetovne vojne in soške fronte je skupna evropska osnova, zavest, da se kaj tagega ne sme več ponoviti. S tem Fundacija prispeva k razvoju zgodovinskega turizma, kot eno od dodatnih perspektiv Posočja.

Projekt Pot miru povezuje več občin. Povezuje javni, zasebni in civilni sektor. Združuje dediščino, ki je bila obsojena propadanju, širši javnosti pa nepoznana. Pomaga k boljši prepoznavnosti celotnega območja, dediščine soške fronte in naravnih znamenitosti Posočja. Od obiskovalca zahteva, da se o destinaciji bolj poglobi, ponuja mu zgodbe, katerim lahko sledi, ob tem pa uživa v lepi naravi in čistem okolju. V Kobaridu je obiskovalcem na razpolago informacijski center, kjer spoznajo celoten projekt. Postavljena je razstava o Poti miru in dediščini soške fronte.

Celotna pot je razdeljana na pet odsekov, vsakega je moč prehoditi v enem dnevu. Med izletom je v naseljih, kjer se odseki začnejo ali končajo, pa tudi v planinski koči, mogoče prenočiti. Pot je prilagojena različnim tipom obiskovlacev. Za tiste, ki bi radi svoj izlet razširili, je lahko izhodišče za zahtevnejše ture na bližnje gore. Določeni odseki služijo lahko kot zanimive kolesarske ture, lahko pa si posamezne muzeje na prosem ogledajo kot samostojne izlete. Muzeji na prostem so opremljeni z informacijskimi tablami v štirih jezikih, usmerjevalnimi oznakami in vpisnimi knjigami z žigi. Sam projekt Pot miru vključuje tudi publikacijsko gradivo, ki obiskovalcem vsebine in ponudbo še nazorneje predstavijo. V prihodnjih letih želimo, da se Pot miru razširi čez celotno frontno črto na Goriško in čez Kras vse do morja.

Projekt Pot miru dela destinacijo in zgodovinsko-kulturno dedišino Posočja prepoznavnejšo. Zanjo se odloča vse več organiziranih skupin (šole, upokojenci, vojska, planinci, ...). Prepoznavamo skupino obiskovalcev, ki prihaja izključno zaradi zgodovinskega turizma in potrebuje specifično ponudbo. Poleg sodelovanja javne in zasebne sfere omogoča vključevanje civilnega sektorja (domačini, domači turistični ponudniki, obrtniki z domačimi izdelki, kmetje, ...). To nam pomaga, da v destnaciji lažje skupaj delamo, načrtujemo, ustvarjamo in s tem povečujemo konkurenčnost in privlačnost. V okviru projekta Pot miru smo skupaj s Tolminskim muzejem izvedli popis padlih vojakov na soški fronti v Zgornjem Posočju. Nastala je baza 21.000 padlih vojakov. S tem svojcem omogočamo, da zvedo, kje so se njihovi predniki bojevali in so pokopani. Tudi zaradi te specifične potrebe je naše kraje obiskalo že veliko ljudi. Projekt Pot miru vpliva na desezonalizacijo, decentralizacijo in razvoj novih produktov. Podaljšuje dobo bivanja turistov in omogoča trajnostni razvoj v Zgornjem Posočju. Verjamemo, da z našo ponudbo ustvarjamo integralen turistični proizvod, ki daje našim krajem dodano vrednost.

1 komentar:

Unknown pravi ...

Najboljša pot miru.