>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

21. maj 2008

Okolju prijazne Terme Snovik

Terme Snovik - Kamnik d.o.o. smo na slovenskem trgu mlado rastoče podjetje, katerega osnovna dejavnost so termalne, gostinske in namestitvene storitve v sodobni turistični ponudbi. V podjetju uresničujemo strategijo podjetja, ki je podjetje z visoko kakovostjo za zdravje, sprostitev in udobje gostov. V svojem razvoju želimo biti drugačni, nekaj posebnega, nekaj novega. Zavedamo se bogastva narave, ki nas obdaja, zato smo krenili na pot ohranjanja zelenega, čistega in zdravega okolja.

TOPOLOTNA ČRPALKA VODA/VODA - V rezervoarju odpadne vode se pojavlja odpadna voda od pranja bazenskih filtrov, odpadna voda od tušev in prelivov kompenzacijskih bazenov. Ogreta voda se koristi za segrevanje notranjega in zunanjega bazena, whirpoola ter kot sanitarna voda, ki se shranjuje v dveh akumulatorjih po 2000 litrov. Glede na to, da je v določenih konicah izven sezone odpadne vode premalo, se skozi toplotno črpalo vodi tudi termalna voda, s čimer se zagotavlja možnost stalnega obratovanja ter s tem še večje izkoriščenosti toplotne črpalke.

TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK/VODA - V kletnem tehničnem prostoru zraven bazena se vsakodnevno sprošča odvečna toplotna, ki nastane pri delovanju hladilnih kompresorjev. Ker temperatura presega 30 stopinj celzija smo ocenili za okrog 5 - 7 kW odvečne energije zraka, ki jo lahko uporabimo za segrevanje sveže termalne vode. Ogreta voda se koristi v iste namene kot iz toplotne črpalke voda/voda.

VAKUMSKI CEVNI KOLEKTORJI - Nad restavracijo in recepcijo objekta Term Snovik smo predvideli izgradnjo vakumskih cevnih kolektorjev. Glede na razpoložljivost in ugodno lege smo postavili 24 kolektorjev v skupni neto kvadraturi 81 m2. Kolektorji so povezani preko bakrenih cevi s solarno postajo, ki je locirana v kleti. V poletnih mesecih s sončnimi kolektorji segrevamo zunanji bazen, v času ko je zunanji bazen zaprt pa je prenos energije preusmerjen na segrevanje notranjega bazena. Sistem delovanja sončnih kolektorjev je nastavljen tako, da se črpalke vklopijo šele, ko temperatura v kolektorjih preseže za pet stopinj temeraturo v sekundarnem delu cevovoda.

Apartmajsko naselje deluje po sistemu INTELIGENTNIH SOB. Za celotno apartmajsko naselje je v začetku leta 2007 predvideno obratovanje KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO in sicer na lesne sekance. S tem se bodo bistveno zmanjšale obstoječe emisije snovi v ozračje in izboljšalo bivalno okolje pa tudi turistična privlačnost kraja. V letu 2005 smo pridobili prve standarde kakovosti za sistem vodenja ISO 9001:2000. V teh standardih smo posebno pomembnost dali predvsem pristopom v odnosih s strankami. Zavezali smo se, da bomo našim strankam nudili storitev najvišjega kakovostnega razreda, ki izpolnjuje njihova pričakovanja in zahteve. Januarja 2007 smo prejeli Certifikat ISO 14001:2004 certifikat za sistem ravnanja z okoljem. S tem standardom smo se zavezali, da pri svojem delovanju uporabljalamo procese, delovne tehnike, materiale, proizvode in energije, ki pripomorejo k zmanjševanju in obvladovanju škodljivih vplivov na okolje. S tem v zvezi skrbimo za usposabljanje zaposlenih, le ti se morajo zavedati svoje vloge, odgovornosti in pomena izpolnjevanja okoljske politike.

Naša prizadevanja kažejo pravilno pot, saj to dokazujejo številne nagrade, ki smo jih prejeli v letu 2008. Kot prvo Slovensko podjetje smo prejeli Znak za okolje EU za turistične namestitve - EU marjetico, ki simbolizira visoko kakovost in okoljevarstveno uspešnost. Znaka za okolje EU za turistične namestitve predstavlja tudi veliko konkurenčno prednost podjetja. Znak za okolje EU za turistične namestitve lahko pridobijo podjetja, ki si prizadevajo za nižje onesnaževanje zraka, bolj varčno rabo energije in ostalih naravnih virov, manjše onesnaževanje okolja in okolice ter v ponudbi prehrane uporabljajo tudi organsko pridelano hrano. Druga nagrada, ki smo jo prejeli, je nagrada za ENERGETSKO UČINKOVITO PODJETJE 2008.

Pri načrtovanju, izvedbi in upravljanju energetskih projektov ima glavno vlogo matično podjetje Zarja Kovis d.o.o., Kamnik. Tudi pri realizaciji nadaljnjih projektov bomo skupaj z matičnim podjetjem Zarja Kovis d.o.o. upoštevali vidike, ki jih narekujejo sodobni trendi pri uporabi obnovljivih virov energije. V načrtu imamo izgradnjo novih bazenov, hotela in wellness centra. V tem kontekstu snujemo načrte za izgradnjo fotovoltaike in sistema izkoriščanja biomase za soproizvodnjo električne energije. Prejeli smo tudi nagrado za Ohranjanje čistega okolja.

Zaradi okolju neprijazne industrije in stresnega načina življenja smo še posebej v urbanih naseljih nenehno izpostavljeni vnašanju toksičnih strupov v telo prek hrane, vode, zraka, kot skozi kožo, kar vedno bolj negativno vpliva na naše psihofizično zdravje in počutje. Snovik je manjše naselje v zaključku ene od stranskih dolin Tuhinjske doline, v naročju Kamniško-savinjskih alp. Neokrnjena dolina predstavlja dragoceno naravno okolje z občutljivimi ekosistemi. Naši obiskovalci si v Termah naužijejo svežega zraka, ter na miren, udoben, zdrav način preživljajo prosti čas.

www.terme-snovik.si

Ni komentarjev: