>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

20. maj 2008

Revija Kongres

Podjetje GO.MICE (GORMICE d.o.o.) je bilo ustanovljeno konec leta 2006 in ponuja storitve svetovanja, trženja in managementa projektov na področju poslovnega turizma (MICE - Meetings – Incentives – Conventions – Exhibitions). Podjetje na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj zaposlenih sodelavcev zagotavlja naročnikom celovito upravljanje področja organizacije dogodkov, ki vključuje strateško svetovanje in načrtovanje, iskanje optimalne lokacije za izvedbo dogodka ter izvirne kreativne projektne rešitve v sodelovanju z mrežo podizvajalcev. Poskrbimo za idejni osnutek, vabila, nastopajoče, scenarij, pogostitve, scenografijo in vse potrebno za zadovoljne goste in nepozaben dogodek. Ukvarjamo se tudi z organizacijo kongresov in konferenc, naše storitve vključujejo vse potrebne organizacijske, administrativne, logistične in finančne aktivnosti za uspešno izvedbo lokalnih in mednarodnih kongresov doma in v tujini. Od nastanka podjetja je ena od glavnih dejavnosti tudi izdajanje revije Kongres.

Prva številka revije KONGRES je bila kot prva slovenska strokovna revija za poslovni turizem predstavljena mednarodni javnosti na največji kongresni borzi IMEX, ki je potekala od 17. do 19. aprila 2007 v Frankfurtu. V prvem letu izdajanja je revija naletela na zelo dober odziv s strani bralcev tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Idejo, ki se je porodila konec leta 2006, je podprlo preko 40 soustanoviteljev, ki so vodilna podjeta slovenske kongresne industrije, hkrati pa je postala uradno glasilo Zavoda Kongresno-turistični urad Slovenije. Namenjena je ponudnikom in naročnikom kongresnih storitev v Sloveniji ter tujim naročnikom kongresnih storitev pri slovenskih ponudnikih in je na voljo v slovensko – angleški jezikovni različici. Revijo ureja mednarodni uredniški odbor in izhaja štirikrat letno, peta številka pa bo izhajala kot katalog borze SIMEX. Revija je zapolnila prazen prostor na področju poslovnega turizma in pomaga celotni stroki pri obveščanju o dogodkih, novostih in trendih v stroki, naročnikom teh storitev pa predstavljala ponudbo, primere dobre prakse in jim svetuje pri organizaciji dogodkov.

Konec leta 2007 smo začeli razvijati idejo o spletnem portalu revije Kongres. Z aprilom 2008 je projekt že zaživel, tako da so vse vsebine iz šestih do sedaj izdanih številk urejene po temah in dostopne bralcem v elektronski obliki. V duhu ohranjanja okolja želimo na ta način tudi zmanjšati obseg tiska revije z dosedanjih 4.000 izvodov (http://www.kongres-magazine.eu/)

Zakaj je revija Kongres inovativna?

- Projekt je nekaj novega na slovenskem in regionalnem trgu saj ponuja celovito marketinško podporo za kongresni turizem (takega produkta v tem delu sveta še ni bilo)
- inovativen način financiranja (partnerstvo s ključnimi igralci) – nov poslovni model (revija je nastala brez kapitalskih vložkov, vložek je bilo znanje)
- primer dobre prakse javno-zasebnega partnerstva (podjetja – Zavod Kongresno-turistični urad)
- projekt je mednaroden (člani uredniškega odbora so tujci)
- revija je medijski partner ključnih dogodkov v svetu poslovnega turizma EIBTM, HBI, IMEX, MPI
- projekt je zastavljen dolgoročno s trženjem dodatnih storitev (e-kampanje, trženje na bazo podatkov naročnikov, spletno oglaševanje, portal za JV Evropo)
- revija je inovacija tudi in predvsem na področju širjenja znanja in osveščanja poslovne javnosti
- revija je dala konkretne prodajne rezultate
- revija izpostavlja primere dobre prakse in povečuje kakovost ponudbe

Revija Kongres pomembno prispeva k prepoznavnosti slovenske kongresne ponudbe v Sloveniji in v tujini
- revija ima povezovalno funkcijo in s tem prispeva k bolj enotnemu nastopu slovenskih ponudnikov
- revija dopolnjuje prizadevanja Zavoda Kongresno-turistični urad Slovenije
- revija ima izobraževalno funkcijo in s tem prispeva k večji profesionalizaciji dejavnosti
- hkrati smo z revijo Kongres dosegli tudi večjo prepoznavnost lastnega podjetja

Ni komentarjev: