>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

20. maj 2008

Čebelarski turistični produkt

Čebelarska zveza Slovenije je osrednja slovenska čebelarska organizacija, ki povezuje 200 čebelarskih društev, združenih v 14 območnih čebelarskih zvez. Zveza je društvena, neprofitna strokovna organizacija in pravna oseba zasebnega prava. Kot krovna organizacija slovenskih čebelarjev je bila ustanovljena leta 1873. Skladno s Pravili je njeno osnovno poslanstvo izobraževanje, usposabljanje in informiranje čebelarjev, čebelarskih društev in ostale zainteresirane javnosti.

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE UVAJA PRODUKT ČEBELARSKEGA TURIZMA

Čebelarji veliko potujemo in si izmenjujemo naše izkušnje. Zelo intenzivno poteka tudi mednarodna čebelarsko-turistična izmenjava. Pomembno vzpodbudo uvajanju čebelarske turistične ponudbe, povezene v ostalo slovensko turističnom ponudbo, je dal svetovni čebelarski kongres Apimondia, ki je leta 2003 potekal v Ljubljani in ko smo za skupine tujih udeležencev izvedli dvanajst čebelarskih turističnih poti po celi Sloveniji. Povezali smo se tudi s Turistično zvezo Slovenije in skupaj organiziramo tradicionalne " Dneve čebelarstva in turizma". V sodelovanju s turistično agencijo Aritours Maribor smo pričeli uvajati projekt " Vzpodbujanje čebelarskega turizma v Sloveniji ".

Čebelarstvo je v Sloveniji način življenja in zato izjemna priložnost, da obiskovalcem ponudimo nekaj resnično prvinskega! Gojenje čebel v Sloveniji ni samo pridobivanje medu, ampak veliko več. Je način življenja, je doživetje in je pristen ter edinstven “proizvod – priložnost” Slovenije. Čebelarski turizem je produkt, ki ponuja prav to po čemer povprašuje sodoben turist. Prav na tem mestu lahko rečemo, da nam je padla sekira v med. Slovenija ima nekaj s čimer se lahko pohvali za razliko od drugih držav in to je ČEBELARSTVO. Čebelarstvo s svojo zgodbo poskrbi za prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije, ki ponuja v kratkem času visoke stopnje raznolikih doživetij, skrbi za zdravje in zdravi način življenja ter skrbi za ohranjanje naravnega okolja. Iz tega se je porodila ideja, da združimo umetnost čebelarstva s turizmom. V sodelovanju s turistično agencijo Aritours iz Maribora udejanjamo projekt »Vzpodbujanja razvoja čebelarskega turizma v Sloveniji«, ki je bil javnosti prvič predstavljen 1. decembra 2007 na vsakoletnem čebelarskem posvetu na sedežu Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici. Za uresničitev zadanih ciljev smo izdelali dolgoročno strategijo pri čemer smo izhajali iz edinstvenosti, saj smo tudi v svetovnem merilu pionirji v ponudbi sonaravnega turizma s čebelami. Pomemben dejavnik pri oblikovanju novega produkta je bil tudi preskok turističnih smernic s storitvenih na doživljajske. Čebele pa lahko zadovoljijo tudi večje zanimanje za zdravo življenje, s čimer se odpira tržna niša za apiterapijo. Prvi koraki pri uresničevanju zadanih ciljev je izdaja zbornika »V deželi odličnih čebelarjev« v katerem predstavljamo 14 čebelarsko-turističnih poti po Sloveniji katerih cilj je združiti: doživetje, ustvarjalnost in dobro počutje. V njem je prikazana zgodba o razvoju čebelarstva pri nas, njegovem pomenu ter o razvoju čebelarskega turizma s čebelarsko-turističnimi potmi v Sloveniji. Hkrati z zbornikom, ki je izšel v slovenskem jeziku smo izdali tudi zgibanke v štirih tujih jezikih, ki bodo pripomogle k večji prepoznavnosti Slovenije kot dežele dobrih/odličnih čebelarjev. Trenutno pa je že v pripravi ponatis in prevod zbornika v tri tuje jezike.

Čebelarski turizem je tako pri nas kot v svetu še v povojih – vendar imamo mi eno veliko prednost. Obiskovalcem ponudimo nekaj resnično prvinskega, nekaj česar ne najdejo nikjer drugod. Čebelarstvo s svojo zgodbo poskrbi za prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije ponuja visoke stopnje raznolikih doživetij v kratkem času, skrbi za zdravje in zdravi način življenja ter skrbi za ohranjanje naravnega okolja. Izziv za slovenski turizem?

Slovenija se ločuje od drugih turističnih konkurentov kot majhna in varna država, lahko dostopna, zelena in čista, kulturna in gostoljubna dežela, dobro organizirana in kakovostna turistična destinacija. S svojo pestro in raznoliko ponudbo, bogato naravno in kulturno dediščino, skrbjo za zdravje in zdravi način življenja zadovoljuje potrebe in želje današnjih turistov, kar ji daje konkurenčno prednost pred mnogimi državami na evropskem trgu. Ima pa še eno zelo močno konkurenčno prednost za razliko od ostalih držav in to je čebelarstvo. In kaj je tisto, zaradi česar lahko trdimo, da smo prav mi Slovenci pionirji na področju čebelarstva?

- V prvi vrsti je to naša Kranjska čebela (Apis mellifera carnica) ali sivka, kot jo radi imenujemo, zaradi česar se je sploh začel razvoj čebelarstva pri nas in je ena izmed 3 najkakovostnejših pasem na svetu, ki slovi po svoji krotkosti, mirnosti in medonosnosti;

- Čustvena navezanost na čebele, saj verjetno ni naroda na svetu, ki bil bolj čustveno navezan na čebele, kot smo mi Slovenci;

- Izmed tisoč Slovencev so kar štirje čebelarji, kar je edinstven primer v svetu;

- Velika imena slovenskih čebelarjev: Anton Janša, prvi čebelarski učitelj na takratnem cesarskem Dunaju, ki ga je imenovala sama cesarica Marija Terezija in je prvi predstavil čebelarje svetu, Peter Pavel Glavar- duhovnik in veliki čebelar, ki je odprl lastno čebelarsko šolo pri nas, dr. Filip Terč – utemeljitelj moderne apiterapije in po katerem je poimenovan svetovni dan apiterapije),..;

- Bogata tradicija (panji kranjiči, edinstvena umetnost poslikave panjskih končnic in čebelnjaki, ki so prave galerije na prostem, izdelki iz lectovega testa, …);

- Odmevnost svetovnega čebelarskega kongresa v Sloveniji Apimondija 2003, ki je bil odlično izveden in še danes odmeva v svetu.

Pri oblikovanju produkta smo izhajali iz edinstvenosti, saj smo Slovenci tudi v svetovnem merilu pionirji v ponudbi sonaravnega turizma s čebelami. Pomemben dejavnik pri oblikovanju novega produkta je bil tudi preskok turističnih smernic s storitvenih na doživljajske. Čebele pa lahko zadovoljijo tudi večje zanimanje za zdravo življenje, s čimer se odpira tržna niša za apiterapijo. Čebelarski turizem je produkt, ki ponuja prav to po čemer povprašuje sodoben turist in s čimer ustvarjamo pogoje, da postane čebelarski turizem svetovni trend. Kot lahko izluščimo na podlagi svetovnih trendov, potreb in želja sodobnih turistov je pomembno, da slovensko turistično ponudbo preveva čustvena vrednost (udobje, domačnost,...), da razvijamo pristno ponudbo, ki izvira iz tradicije in lokalnih posebnosti ter vzpodbujamo razvoj turističnih proizvodov v tesnem stiku z naravo, zdravjem in dobrim počutjem. Vse te ugotovitve nam potrjujejo, da je vzpodbujanje razvoja čebelarskega turizma prava odločitev pri čemer lahko trdimo, da je prav čebelarski turizem tisto, s čimer bo Slovenija kot turistična destinacija lahko dosegala dolgoročno tržno učinkovitost.
Ni komentarjev: