>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

19. maj 2009

Spletno mesto Visit Ljubljana - Zavod za turizem Ljubljana

Zavod za turizem Ljubljana je javni gospodarski zavod, katerega naloge so:

- oblikovanje celovite turistične ponudbe MOL,
- informiranje obiskovalcev v okviru TIC,
- promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe,
- sooblikovanje turistične ponube Slovenije in njene promocije,
- vključevanje aktivnosti turističnih društev,
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju MOL.

Spletno mesto www.visitljubljana.si obsega uradne spletne strani, ki so namenjene promociji turistične destinacije Ljubljana, posredovanju informacij in drugih spletnih vsebin za obiskovalce, novinarje & organizatorje potovanj ter organizatorje srečanj.

Osnovno poslanstvo spletnega mesta je omogočiti uporabnikom, da si prek svetovnega spleta organizirajo obisk turistične destinacije Ljubljana. Vsebine in funkcionalnosti spletnega mesta so last Zavoda za turizem Ljubljana, ki jih pripravlja in z njimi upravlja v skladu s svojo poslovno in uredniško politiko.

V zasnovi in poslanstvu spletno mesto sledi programskim usmeritvam turistične destinacije Ljubljana kot so opredeljene v projektu ter operacionalizirane v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: strateški načrt).

V skladu z izhodišči projekta spletno mesto opravlja »promocijsko vlogo in hkrati izredno konkretno prodajno podpira marketinška in prodajna prizadevanja posameznih ponudnikov. Zasnova in realizacija sledi dobrim praksam v tujini, kjer turistični portal igra izredno aktivno vlogo pri ustvarjanju ugleda destinacije na eni strani in konkretnega pospeševanja prodaje na drugi.« (TDL, razvoj organizacijskih struktur, str. 24)

Spletno mesto www.visitljubljana.si je zasnovano sodobno in je namenjeno združitvi turistične ponudbe mesta in njegove okolice pod krovno blagovno znamko turistične destinacije Ljubljana. Njegova osnovna prednost je učinkovito povezovanje vsebin v zaokroženo celoto. S pomočjo aplikacije Virtualni vodnik si lahko uporabniki raznovrstne vsebine združijo tudi sami, saj jih shranjujejo v svoj lastni uporabniški račun. Spletno mesto odlikuje tudi atraktivno zasnovana podoba. Zasnovano je kot uporabniku prijazno, pregledno in intuitivno. Dostop do vsebin je preprost, možnosti njihove "uporabe" pa so raznovrstne in se bodo postopoma še množile. Zaenkrat je ponudbo mogoče locirati na zemljevidu, jo natisniti ali shraniti v Virtualni vodnik. Aplikacija Virtualni vodnik predstavlja inovativno zasnovan način uporabe spletnega mesta za napredne uporabnike, saj jim prek uporabniških računov omogoča personalizacijo vsebin. Spletno mesto Visit Ljubljana je tako več kot zgolj turistična spletna stran, saj je s svojo logiko uporabe zasnovano kot platforma za doživetje destinacije Ljubljana na svetovnem spletu. V spletno mesto je bil integriran interaktivni zemljevid (nagrada bronasti sejalec 2007), ki je bil hkrati preoblikovan in funkcionalno nadgrajen. Integracija zemljevida (ki še ni dokončna), omogoča, da je mogoče brskati po vsebinah in si hkrati ogledati lokacije v prostoru. V spletno mesto smo vizualno integrirali tudi dostop do rezervacij hotelskih nastanitev prek nemškega sistema HRS (Hotel Reservation Service - www.hrs.com), ki je trenutno najuspešnejši v Evropi in med najboljšimi na svetu. Rezervacijski sistem je povezan z našo bazo podatkov, saj so hoteli v njej opremljeni s povezavami na rezervacijo. Visit Ljubljana zato po besedah predstavnika HRS predstavlja primer dobre prakse pri integraciji njihovega partnerskega programa. V zasnovi je že predvidena uvedba t.i. web 2.0 kanalov (ki sicer še niso implementirani). Ko bodo, bo spletno mesto omogočalo uporabnikom Virtualnega vodnika, da na njem objavljajo svoje vtise o Ljubljani, ocenjujejo vsebine in delijo svoje izkušnje ter povezave na spletnih socialnih omrežjih kot so npr. Facebook, Twitter, MySpace, Bebo, Friend Feed idr. Dognanost zasnove oziroma tehnične platforme, ki omogoča tovrstne nadgradnje, je zagotovo ena od prednosti spletnega mesta Visit Ljubljana.

Destinacija Ljubljana je na internetu s spletnim mestom Visit Ljubljana prepoznavnejša kot je bila. Spletno mesto uspešno komunicira z uporabniki in v velikem deležu že zdaj dosega cilje opredeljene v strateškem načrtu (2007-2013). Spletno mesto Visit Ljubljana promovira turistično ponudbo Ljubljane in okolice po modelu centralnega uredništva, kar omogoča dober nadzor nad vsebinami. Objava podatkov o turističnih ponudnikih je brezplačna, vendar sta njena oblika in zasnova popolnoma v rokah uredništva. Zato na spletnem mestu ni objavljeno tako rekoč nič kar ne bi sodilo v koncept destinacije kot je opredeljen v strateškem načrtu. Ta pristop hkrati zagotavlja tudi visoko kakovost vsebine, ki se, kot kažejo odzivi uporabnikov, obrestuje, saj ima tako destinacija v njihovih očeh pozitivno podobo.

S segmentacijo spletnega mesta na obiskovalce, novinarje in organizatorje potovanj in organizatorje srečanj smo nadgradili in primerno izpostavili vsebine namenjene strokovnim javnostim. Predvsem vsebine, ki se nanašajo na poslovni turizem - ta po obsegu predstavlja osrednji segment ljubljanske turistične ponudbe - so bile izrazito izboljšane v primerjavi s prejšnjim stanjem. Spletno mesto je za razliko od prejšnjih turističnih strani Ljubljane zdaj na voljo v petih jezikih (slovenski, angleški, nemški, italijanski, francoski). Integracija spletnega mesta z zemljevidom olajšuje uporabo spletnega mesta. Velik poudarek je bil namenjen temu da si je vse vsebine, tudi zemljevide, mogoče natisniti, kar omogoča uporabnikom da podatke objavljene na spletnem mestu vzamejo s seboj in so jim v pomoč ko se znajdejo v Ljubljani. Vzpostavitev prodaje turistične kartice prek spleta je omogočila njeno lažjo dostopnost in je prispevala k njeni promociji ter prodaji. Poleg Mestne občine Ljubljana spletno mesto predstavlja še turistično ponudbo 23 okoliških občin, kar uporabnikom odpira nekoč zabrisano povezavo mesta s premalo znanimi turističnimi potenciali njegove okolice. S tem sledimo tudi cilju podaljšanja obiska destinacije. Kot se spodobi za "mesto za odkrivanje Slovenije," predstavljamo tudi najvidnejše turistične kraje v Sloveniji s povezavami na informacije na uradnem portalu www.slovenia.info, posredujemo pa tudi ponudbo izletov, ki jih izvajajo agencije. Na tak način spletno mesto učinkovito deluje kot vstopna točka ne le v Ljubljano, temveč tudi iz Ljubljane naprej po Sloveniji.

www.visitljubljana.si

Ni komentarjev: