>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

20. maj 2009

Ljubljana Tips for Incentives - Zavod za turizem Ljubljana

Zavod za turizem Ljubljana je javni gospodarski zavod, katerega naloge so:

- oblikovanje celovite turistične ponudbe MOL, oziroma Turistične destinacije Ljubljana
- informiranje obiskovalcev v okviru TIC
- promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in s tem povezano promocijo ter pospeševanje prodaje
- vključevanje aktivnosti turističnih društev
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju MOL.

Zavod za turizem Ljubljana je v sodelovanju z revijo Kongres izdal publikacijo »Ljubljana Tips for Iincentives«, kjer je prvič v Sloveniji zbran in predstavljen nabor ponudbe motivacijskih programov iz cele države, pri čemer Ljubljana nastopa kot izhodišče. »Ljubljana Tips for Incentives« združuje 68 programov, od katerih jih je dobra polovica osredotočena na Ljubljano, nekaj je »nevtralnih« in se lahko izvajajo na različnih lokacijah, 23 pa jih je izvedbeno vezanih na različne kraje po Sloveniji.

Programi so razvrščeni v dva sklopa in vsebinsko razčlenjeni, kot sledi.

Ljubljana z okolico: ogledi Ljubljane z različnih zornih kotov; posebni programi spoznavanja mesta; etnografska dediščina; eno-gastronomija; programi s pridihom adrenalina; programi s pridihom zgodovine; nenavadni teambuilding programi; programi, vezani na naravo; programi za sprostitev; večerna zabava.

Izven Ljubljane: čudeži podzemnega sveta; zimska doživetja; še več avanture / adrenalina; doživetja, vezana na etnografsko dediščino in podeželje; doživetja, vezana na zgodovino ter eno-gastronomska doživetja.

Zaključni del publikcije izpostavlja kvalificirane partnerje potencialnih naročnikov za povezovanje in izvedbo programov - to so specializirane DMC agencije (Destination Management Company). Predstavljena je tudi standardizacija slovenskih kongresnih ponudnikov, ki tujim naročnikom daje osnovno zagotovilo profesionalnosti.

Za »Ljubljana Tips for Incentives« je bil izdelan enoten uredniški pristop za objavo, ki potencialnemu naročniku omogoča preglednost in primerljivost. Posamezni elementi so: naziv programa, spletna stran organizatorja, kratek opis, priporočen letni čas oz. sezonska omejitev za izvedbo, minimalno in maksimalno število udeležencev ter trajanje.

Ob oblikovanju koncepta in spletnih vsebin novega portala Turistične destinacije Ljubljana (www.visitljubljana.si) je nastala stran, namenjena organizatorjem srečanj.

Za celovito predstavitev Ljubljane, kot kongresne destinacije, je bilo nujno dopolniti segment, ki se nanaša na poslovna in znanstveno-strokovna srečanja z vsebinami, ki so relevantne za naraščajoče povpraševanje (predvsem tujih) organizatorjev motivacijskih potovanj. Hkrati smo želeli pokazati, da ima Ljubljana zelo dober potencial tudi za ta segment ponudbe, kar ni bila splošno razširjena percepcija, in da je optimalno izhodišče za dodatna in raznolika doživetja na razdalji največ enoinpolurne vožnje iz Ljubljane.

Ta pristop obenem sledi usmeritvam Strateškega razvojnega in trženjskega načrta turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013, ki opredeljuje štiri produktne stebre, med temi sta tudi "Ljubljana - mesto za srečanja" (to se nanaša na znanstveno-strokovna in poslovna srečanja oz. kongresni segment) in "Ljubljana - mesto za odkrivanje Slovenije" (zajet je tudi ta vidik - Ljubljana kot izhodišče za spoznavanje atrakcij Slovenije).

V skladu s temi izhodišči, projekt "Ljubljana Tips for Incentives" predstavlja odličn povezovalno, promocijsko in prodajno orodje, ki neposredno podpira trženjska in prodajna prizadevanja posameznih ponudnikov. Zasnova in realizacija sledita dobrim praksam v tujini oz. dosegata visoko raven predstavitve incentive produkta v primerjavi s številnimi tujimi destinacijami. V naslednjem koraku je kot nadgradnja publikacije načrtovana dinamična integracija njenih vsebin v sklopu strani za organizatorje srečanj na portalu Turistične destinacije Ljubljana, www.visitljubljana.si, kjer je zaenkrat objavljena kot pdf dokument.

Ljubljana Tips for Incentives predstavlja (zaenkrat) najbolj celovito in na enem mestu zbrano ponudbo tovrstnih programov v Sloveniji, ki naslavlja predvsem tuje organizatorje motivacijskih potovanj. Ob prvih predstavitvah na mednarodnih kongresnih borzah v preteklih mesecih je publikacija naletela na zelo dober odziv pri strokovni publiki, vsaj toliko pomembno pa je, da so jo kot zelo uporabno trženjsko orodje prepoznali tudi naši, slovenski partnerji. Kljub temu, da večina naših specializiranih agencij oblikuje programe po specifičnih željah naročnikov, je publikacija odličen pripomoček, ki ga lahko primerjamo z jedilnikom, iz katerega si lahko vsak posameznik ustvari optimalen menu po izbiri. In to je natanko točno to, kar si končni naročniki želijo. Najlažje je to ponazoriti s stavkom, ki je bil v tem času pogosto izrečen: "Nisem si predstavljal/-la, da v Sloveniji obstaja tako raznolika ponudba incentive programov! Zdaj vas bomo lažje ponujali našim strankam". Cilj, ki smo si ga zastavili, je s tem dosežen, saj od te točke naprej praviloma sledijo kontakti z našimi partnerji in tudi povpraševanja.

Z vsebino, ki presega teritorialne okvire Ljubljane, projekt "Ljubljana Tips for Incentives" podpira promocijo in pospeševanje prodaje posebnih produktov in ponudnikov v drugih krajih Slovenije. S širokim razponom vsebinskih sklopov tujim naročnikom in tudi udeležencem poslovnih oz. strokovnih dogodkov omogoča (sproščeno in zabavno ) seznanitev z zelo raznolikimi vidiki našega življenja, dediščine in kulture, kar si mnogi trajno zapomnejo kot dodano vrednost bivanja v Sloveniji. Je tudi odličen pripomoček za organizatorje "klasičnih" kongresov in konferenc, ki želijo ponuditi drugačna doživetja (izven ustaljenih) udeležencem srečanj, katera prirejajo, oz. jih umeščajo v program za spremljevalce. V tem kontekstu vzpodbuja podaljšanje bivanja pri nas, oz. dviguje možen ekonomski učinek poslovnih dogodkov. Nenazadnje pa publikacija z naklado 5.000 izvodov promovira standardizacijo slovenske kongresne ponudbe, ki je bila uvedena spomladi 2008, in izkazuje sinergično delovanje z Zavodom-Kongresnoturistični urad ter revijo Kongres. Prav v tem duhu načrtujemo še bolj optimalne rezultate naših skupnih prizadevanj na tujih trgih.

www.visitljubljana.si

Ni komentarjev: