>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

19. maj 2009

Rovi pod starim Kranjem - Zavod za turizem Kranj

Na Zavodu za turizem Kranj se ukvarjamo z razvojem in trženjem turizma ter organizacijo kulturnih in zabavnih prireditev. Naše naloge so: oblikovanje in promocija celovite turistične ponudbe na območju MOK in oblikovanje novih turističnih proizvodov s povezovanjem ponudnikov, pospeševanje turistične dejavnosti, sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije ter aktivno sodelovanje pri povezovanju na regionalni in nacionalni ravni.

Priložnost za nadaljni razvoj turizma vidimo tudi v oživitvi starega mestnega jedra, zato je organizacija prireditev ena izmed dejavnosti, s katero se aktivno ukvarjamo. Prireditve so namreč del preživljanja prostega časa in omogočajo sprejemanje in spoznavanje različnih kultur, ohranjanje izročil, šeg in navad. Z našimi aktivnostmi smo torej promotor turistične ponudbe samega mesta Kranj, gorenjske regije in Slovenije.

Zavedamo se, da je turizem perspektivna panoga, ki jo je potrebno razvijati. Nismo vsakdanji, saj združujemo tradicijo, ustvarjalnost, fleksibilnost in drznost. Med drugo svetovno vojno so v Kranju zgradili več rovov, ki so jih prebivalci uporabljali kot zaklonišča ali zaklonilnike. Kranjska občina je z gradnjo rovov začela tik pred vojno, na novo pa so se je lotili med okupacijo, leta 1944, ko se je povečala nevarnost zavezniškega bombardiranja iz Italije. Po vojni so bili rovi večinoma zapuščeni, v 80. in 90. letih dvajsetega stoletja pa so rove uporabljali za gojenje šampinjonov. Po opustitvi gojišč je v rovih ostalo veliko nesnage.

V začetku leta 2007 smo na Zavodu za turizem Kranj začeli razvijati idejo, da bi rove uredili v privlačen turistični produkt. Da je ideja prava, nam je potrjeval tudi interes domačinov, da bi si rove ogledali, nekateri pa so nam pripovedovali zanimive zgodbe o tem, kako so doživljali rove v povojnem času. Mestna občina Kranj je našo idejo podprla, saj je v skladu z razvojno strategijo mesta, ki opredeljuje izvedbo novih turističnih produktov, s katerimi bomo v mesto privabili obiskovalce. Cilj, ki smo si ga pri tem projektu zastavili je bil urediti rove na tak način, da bodo zanimivi za domače in tuje turiste in primerni za izvedbo raznih prireditev. Rove je bilo potrebno najprej temeljito očistiti, pri čemer so nam pomagale reševalne enote kranjske civilne zaščite. Sledila je izgradnja poti, napeljava elektrike in razsvetljave ter ureditev vhodov in izhodov. Vsebino smo pripravljali skupaj z jamarskim društvom Carnium in društvom za raziskovanje jam Kranj. Strokovne smernice za ureditev rovov sta nam dala tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine in Zavod za varstvo narave.

Danes se obiskovalec v rovih lahko sprehodi po 1300 metrov dolgih urejenih poteh in si ogleda razstavo, ki podrobneje predstavlja rove pod starim Kranjem, zajema pa tudi splošne informacije o bogatem kranjskem podzemlju, naravnih jamah in tistih, ki so nastale zaradi rudarstva. Tema, vlaga in razmeroma stalna temperatura ustvarjajo kraškim jamam podobno okolje, zato so se v kranjskih rovih naselile tudi živali (jamska kobilica, jamski pajek in netopirji), ki jim taki pogoji ustrezajo. Obiskovalec v kranjskem podzemlju lahko vidi tudi čisto prave kapnike, na vhodnih delih rovov pa kapnica pozimi zmrzuje in takrat lahko občuduje sezonsko minljive – ledene kapnike. Občasno v rovih organiziramo dogodke. Do sedaj smo izvedli: vinska pot, razstava adventnih venčkov, predstava žive jaslice, nekaj glasbenih prireditev, prednovoletno srečanje za poslovne partnerje ter organizirane dogodke za podjetja. Za otroke smo organizirali nekaj lutkovnih predstav, oživeli pa smo tudi novo maskoto, škrata Krančka, ki ima v rovih svoj domek in na zabaven način otroke vodi skozi rove.

Rovi kot staro mestno zaklonišče, so pomemben pomnik tovrstne gradnje in priča tehniške kulture Kranja med drugo svetovno vojno. Kot je rekel župan Mestne občine Kranj, g. Damijan Perne, so bili rovi zgrajeni v enem najzahtevnejših obdobij v zgodovini našega mesta in danes prav gotovo predstavljajo nekaj po čemer se naše mesto loči od ostalih. Z obnovo in ureditvijo smo tako domačim in tujim turistom predstavili del zgodovine mesta in jim ponudili novo zanimivost.

Z odprtjem rovov smo v naše mesto privabili veliko turistov, ki si poleg rovov ogledajo tudi staro mestno jedro. S tem smo pripomogli k oživitvi Kranja. Ob organizaciji dogodkov k sodelovanju povabimo lokalne gostince in podjetnike in na ta način spodbujamo povezovanje lokalnih akterjev v turizmu.

Škrat Kranček je otrokom izredno prirasel k srcu, starejši pa so ga sprejeli kot prepoznavno maskoto Kranja, zato je prevzel izobraževalno vlogo. Kranček pa ni le vodnik po rovih ampak turiste popelje tudi po starem mestnem jedru, kmalu pa tudi po kanjonu Kokre. Kanjon Kokre je edinstvena zanimivost saj poteka skozi mestno jedro in je dobro viden na enem izmed izhodov iz rovov. Narejeni so že načrti, kako z učno potjo povezati rove s kanjonom. Tako smo z ureditvijo rovov pripomogli tudi k ureditvi kanjona reke Kokre.

Na Zavodu za turizem Kranj verjamemo, da rovi skupaj z mestnim jedrom ustvarjajo Kranj, ki ga je vredno obiskati. Rovi so za javnost odprti od oktobra 2008. Do danes je rove obiskalo skoraj 10.000 turistov. V njih smo organizirali preko 20 različnih prireditev in na brezplačen ogled peljali člane štirih humanitarnih organizacij. Tudi lokalna javnost je novo turistično atrakcijo dobro sprejela. Tako menimo, da je bil naš osnovni cilj - ureditev rovov in odprtje za javnost - dosežen.

Prednost našega projekta je v povezanosti obstoječe turistične poti po starem mestnem jedru s kranjskim podzemljem in edinstveno naravno znamenitostjo - kanjonom Kokre. Tudi načrt za nadaljne aktivnosti že imamo. Z različnimi dogodki v rovih bomo nadaljevali s predstavitvijo ne samo Kranja ampak tudi celotne Slovenije (npr. vinska pot - predstavitev vinorodnih okolišev). Vse dogodke v rovih organiziramo na inovativen način, hkrati se trudimo, da pri tem sodeluje čimveč lokalnih partnerjev. Kot primer navajamo premierno predstavitev filma o potapljanju v jamah z naslovom Labyrinth v mesecu juniju. Dogodek bomo popestrili s predstavitvijo potapljaške opreme, živimi ribami v akvariju ter na ogled postavili človeško ribico.

Z aktivnostmi v rovih in promocijo smo dosegli večjo prepoznavnost naše destinacije, za ogled rovov in obisk Kranja pa se zanima vedno več ljudi. To seveda pozitivno vpliva na delovanje Zavoda za turizem Kranj ter na uspešnost poslovnih rezultatov. Z realizacijo projekta "Rovi pod starim Kranjem" smo zagotovo uspešnejši, pa ne samo kot zavod ampak tudi kot bolje prezpoznavna turistična destinacija.

www.tourism-kranj.si

Ni komentarjev: