>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

18. maj 2009

Nordijska hoja - Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v lokalnem okolju, kot tudi širše v Evropi, poznan po prizadevanjih za vključitev tem javnega zdravja v regionalni razvoj. Pokrivamo strokovna področja medsektorskega povezovanja na področju vlaganja za zdravje, razvijamo zdravju prijazne turistične in prehrambene produkte ter promoviramo gibanje oz. aktivno preživljanje prostega časa. Koordiniramo in izvajamo številne projekte, razvijamo strategije in koncepte na področju vlaganja za zdravje in razvoj ter sodelujemo na področju socialnih determinant zdravja in promocije zdravja s Svetovno zdravstveno organizacijo.

V okviru Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota deluje Center za nordijsko hojo Pomurja (Center) z mrežo licenciranih vodnikov nordijske hoje. Njegov osnovni cilj je zagotavljati kontinuiran razvoj nordijske hoje v Pomurju in širše. Glavne naloge Centra so:

• promocija zdravega načina življenja s poudarkom na gibanju in nordijski hoji,
• razvoj infrastrukture za nordijsko hojo in pohodništvo v regiji,
• izobraževanje vodnikov nordijske hoje,
• oblikovanje in promocija nordijske hoje in pohodništva kot samostojnega turističnega produkta.

Iz civilne iniciative je zrasla pobuda o dvigu števila telesno aktivnih prebivalcev preko promocije nordijske hoje. Z ustanovitvijo Centra za nordijsko hojo Pomurja smo začeli pozicionirati nordijsko hojo kot enakovredno rekreativno obliko gibanja v turistično ponudbo severovzhodne Slovenije. Danes Center povezuje in izobražuje več kot 100 vodnikov nordijske hoje, skrbi za promocijo zdravega načina življenja, razvija infrastrukturo za nordijsko hojo in pohodništvo ter skrbi za oblikovanje in promocijo hordijske hoje kot samostojnega turističnega produkta.

Leta 2008 je Center prevzel regijsko koordinacijo za razvoj turističnega produkta pohodništva in kolesarjenja v Pomurju. Prav tako smo razvili nov turistični produkt za nordijsko hojo in pohodništvo z razvojem standardov za vzpostavitev rekreativnih in tematskih poti ter poti za nordijsko hojo.

Center povezuje interese javnega zdravja z interesi turističnega sektorja in je kot tak primer inovativnega pristopa medsektorskega povezovanja v Evropi. Kot organizacija je vpet v regionalno mrežo institucij, ki delujejo na področju turizma kot tudi v mrežo nacionalne turistične organizacije STO. Z novimi produkti, ki izhajajo iz zdravja in gibanja, smo v letu 2008 izredno povečali promocijo gibanja, ter obogatili turistično ponudbo regije.

Pri razvoju nordijske hoje kot samostojnega turističnega produkta smo povezali tri ključne elemente: zdrav način življenja - nordijsko hojo kot obliko rekreacije, obstoječo turistično ponudbo in varovanje narave. S tem inovativnim pristopom k razvoju produkta smo dokazali, da se v zavarovanih območjih narave da uspešno razvijati in umeščati zdravju prijazno in hkrati zanimivo turistično ponudbo. Med promocijo in po promociji na sejmih v Sloveniji (Turizem in prosti čas, Kamping in karavaning v Ljubljani in Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni) kot tudi v tujini (F.re.e. München) smo ugotovili, da je nordijska hoja v Pomurju postala izjemno prepoznaven in atraktiven turistični produkt, ki je naletel na izredno pozitiven odziv tako med končnimi uporabniki kot tudi med partnerskimi organizacijami. S tem se je Center uveljavil kot uspešen regijski koordinator za razvoj turističnega produkta nordijske hoje in pohodništva v Pomurju.

Center je uspešno razvil nordijsko hojo kot samostojni turistični produkt v Pomurju predvsem zaradi pristopa, ki vključuje interdisciplinarno medsektorsko partnersko mrežo. S tem pristopom pri razvoju produktov kot enako pomembne - poleg turističnega sektorja - vključujemo tudi področja javnega zdravja, varovanja narave in razvoja podeželja.

www.czr.si

Ni komentarjev: