>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

20. maj 2009

Hotel brez zidov - Park Hotel Ptuj (1513)

V okviru podjetja Tovarna tradicij deluje od 29.8.2007 kot poslovna enota štirizvezdični Park hotel Ptuj (1513), ki se nahaja v starem mestnem jedru - pod Ptujskim gradom ga objemajo dominikanski samostan, Mali grad in Sončni park. Je vzorčni Art & Heritage hotel s kavarno in vrtom, prireditvenim centrom Kronos in 15 butično opremljenimi sobami, kjer se dediščina in umetnost prepletata s sodobno tehnologijo in hotelskim udobjem. Najmanjši in najbolj romantični hotel najstarejšega mesta v Sloveniji je idealno mesto za izvedbo manjših kongresov, izobraževanj, ekskluzivnih porok, poslovnih, protokolarnih, klubskih in družabnih srečanj. Na voljo več kot 100 vrhunskih slovenskih vin, bogat izbor cigar, luksuzna žganja... Samopostrežni zajtrki dišijo po lokalnih dobrotah, poskrbimo pa tudi za nepozabne dogodke, kulinarična srečanja in degustacije, tako v hotelu, kot v drugih objektih kulturne dediščine na Ptuju in okolici. Hotel postaja prepoznaven kot pomemben organizator, strateški partner, producent različnih festivalov, kulturnih prireditev in ekskluzivnih dogodkov, ki presegajo razpoložljive hotelske kapacitete. "Hotel brez zidov" torej!

Park hotel Ptuj (PHP) je inovacija v konceptu, podobi in programih. Zgradba leži na rimskih temeljih in kamnitem zidu iz 17.st., v pisnih virih se prvič omenja v znamenitem ptujskem statutu iz 1513. Je kar štirikrat zaščitena, zato je obnova temeljila na inovativnem konceptu, spomeniškovarstvenih omejitvah ter kategorizacijskih standardih, kjer smo dediščino prepletali z umetnostno in sodobno tehnologijo. To je temeljna usmeritev hotela, tako v podobi, kot v hotelskih programih! 15 individualno opremljenih sob se med seboj popolnoma razlikuje po restavriranem pohištvu (1870-1930) ter kopalniških ambientih. Udobje z najboljšimi spalnimi sistemi, posteljnino iz naravnih materialov in sodobno komunikacijsko tehnologijo. Vse sobe so poimenovane in imajo svoje zgodbe, ki vzbujajo zanimanje za ptujsko zgodovino, tradicije in umetnost. Utrip zaokrožajo številni dediščinski predmeti ter vrhunske umetnine (slike, kipi, fotografije) starih in mladih mojstrov. Za označevanje predmetov uporabljamo muzejsko-galerijski način, za komuniciranje hotelskih programov in dogodkov (minulih in načrtovanih) med hotelskimi in kavarniškimi gosti, poseben interni televizijski program (phpTV). Ambient kavarne s starimi stoli iz gledališča je usmerjen v revitalizacijo meščanske kulture, ki vpliva na spreminjanje življenja v mestu. V 22 mesecih delovanja smo v različnih partnerstvih izpeljani več kot 100 najrazličnejših prireditev! Hotel je pomemben medij za komuniciranje, popularizacijo in promocijo kulture, saj postajamo aktivni producent in partner pomembnih dogodkov v mestu in regiji ter organizatorji velikih zahtevnih dogodkov v objektih kulturne dediščine. Takšni dogodki programsko in prostorsko presegajo razpoložljive hotelske kapacitete. Prav zato prispevajo k spodbujanju in širjenju medsebojnega povezovanja med turističnimi, kulturnimi in gospodarskimi subjekti.. Družbena odgovornost hotela se kaže tudi v naših partnerstvih pri izpeljavi humanitarnih prireditev. Programske aktivnosti in usmeritve so povezane tudi z založništvom (imamo dve knjižni zbirki z zelo referenčnima uredniškima odboroma: Tradicije Slovenije in Umetnosti Slovenije), ki v nekaterih primerih predstavlja strokovno osnovo hotelskih programov. Številne, izjemno pozitivne osebne refleksije na kakovost naših hotelskih storitev, na naše programske usmeritve in izpeljane projekte so zapisane v obsežni knjigi vtisov.

V času globalizacije, ki nas vodi k vse večjemu posploševanju in uniformiranosti, tudi na področju hotelirstva, predstavlja Park hotel Ptuj (1513) pomembno alternativo na področju obnove objektov kulturne dediščine v smeri sodobne turistične in hotelske infrastrukture. Od drugih hotelov se razlikuje po svoji unikatni razvojni filozofiji, podobi in še zlasti po programskih usmeritvah. Inovativno programsko in prostorsko povezovanje dediščine, umestnosti, sodobne tehnologije in hotelskega udobja prispeva k razvoju nove hotelske kulture, tako v Sloveniji kot v tujini in posledično k novemu tipu hotelov. Individualnost, odprtost in povezovalnost, kot tudi lokalne tradicije sveta, globalna umetnost, oblikovanje in sodobne tehnologije postajajo ključni elementi naše hotelske odličnosti. Zato PHP (1513) ne komunicira le sebe, ampak tudi druge skozi povezovanje številnih lokalnih tradicij, kultur in turističnih zanimivosti v mestu, regiji in državi, zato hotel označujemo kot "hotel brez zidov". PHP (1513) ni tematski hotel, ki izkorišča zgodovino in dediščino za svoj alibi in obstoj, ampak jo pomaga varovati, razvijati in komunicirati, skozi svojo podobo in hotelske programe. PHP (1513) vzpostavlja trajnostni odnos od turizma in hotelirstva skozi obnovo zaščitenega objekta kulturne dediščine za potrebe sodobnega hotelirstva. Kaže tudi na to, kako živeti z zgodovino objekta, dediščino mesta in razvojnimi potenciali regije in to na odprt, aktiven in partnerski način. PHP (1513) kaže na nova razvojna poslanstva in priložnosti, na novo družbeno odgovornost hotelov v starih mestnih jedrih ter na njihov potreben doprinos pri revitalizaciji meščanske kulture. Hotel kot generator kulturnega in družbenega razvoja, kot medij popularizacije in promocije kulturne dediščine in umetnosti, soustvarja temelje za razmah kulturnega turizma v mestu in državi.

Razvojni koncept, podoba in programi PHP (1513) kot "hotela brez zidov" se kažejo v njegovi enkratnosti in drugačnosti in kot priložnost za večjo mednarodno prepoznavnost tako hotela, kot slovenskega hotelirstva. Hotel vzbuja veliko zanimanja, zlasti med tujci in vse bolj tudi med Slovenci. Postaja pomemben medij komuniciranja dediščine in umetnosti, sodobne ustvarjalnosti, mesta, regije in države. Uspešnost hotela lahko merimo tudi v njegovi družbeni odgovornosti, v njegovi odprtosti in povezovalnosti, na nivoju prevzemanja aktivne vloge pri revitalizaciji meščanstva in razvoja starega mestnega jedra v najstarejšem slovenskem mestu. PHP (1513) postaja sinonim za novo hotelsko kulturo, kjer se na inovativen prostorski in programski način prepletajo sestavine dediščine, umetnosti, sodobne tehnologije in hotelskega udobja. Nov pogled na vlogo in poslanstvo hotela v starem mestnem jedru spreminja stara mestne jedra, odnos ljudi do hotelov, kot hotele same. Park hotel Ptuj (1513) kot "hotel brez zidov" je mednarodno razvojno zanimiv koncept nove slovenske hotelske kulture in identitete.

www.parkhotel-ptuj.si

Ni komentarjev: