>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

20. maj 2007

Team building program v Postojnski jami

Postojnska jama turizem je upravljalec naravne in kulturne dediščine: Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema ter Predjamskega gradu. Naše poslanstvo je zato varovanje in ohranjenje dediščine, ki jo želimo skozi ustrezne načine kakovostno interpretirati obiskovalcem. Zavedamo se občutljivosti dejavnosti, v kateri delujemo in je na eni strani podvržena visokim naravovarstvenim in kulturnovarstvenim standardom, na drugi pa visokim pričakovanjem, željam in občutljivosti obiskovalcev. Postojnska jama in Predjamski grad sodita med vodilne atrakcije v Sloveniji. To dejstvo podpirajo število obiskovalcev obeh znamenitosti, načini trženja, dodatni integralni produkti na destinaciji, način vodenja in vsa spremljevalna infrastruktura in storitve, ki so se razvile v zadnjih desetletjih. Ponosni smo na pred kratkim obnovljeno kulinarično prireditveno središče Jamski dvorec, ki se ponaša z najvišjo kakovostjo storitev.

Največji delež še vedno zavzemajo enodnevni obiskovalci. Z uvajanjem dodatne incentive ponudbe, ki vključuje doživetja v jamah in gradu, storitve v gostinstvu in hotelirstvu ter visoko dodano vrednost prireditvenega menedžmenta stopamo tudi na poslovni trg. Na trgu smo zaznali izjemno veliko zanimanje za motivacijska incentive srečanja, predvsem med naročniki kot so velika mednarodna podjetja. Ocenili smo, da lahko združimo edinstveno okolje, odlično kulinariko in znanje partnerjev pri projektu. Zato smo leta 2005 začeli razvijati doživljajske incentive programe, kamor smo uvrstili team building oziroma motivacijska srečanja. Teambuilding programe smo razvili in oblikovali s tremi zunanjimi sodelavci (Majhen Anton, Omejec Tomislav in Mekinc Janez) ter jih že v začetni fazi razdelili na zabavne teambuilding programe in profesionalni teambuilding program.

Gre za izredno prijetno in nevsakdanje druženje na posebej prirejenih delavnicah v Postojnski jami ali Predjamskem gradu, kjer se izvajajo natančno določene vaje, ki pripomorejo k izgradnji teama, pri tem pa imajo vpliv tako na posameznika kot na celotno skupino. Dejansko skozi sproščeno igro omogočijo skupini ljudi, da vzpostavi medsebojne vezi, ki se v nadaljevanju krepijo.

Značilnost tovrstne ponudbe pri nas je, da je prilagojena na jamsko okolje – odvija se v Postojnski jami in delno v Predjamskem - jamskem gradu. Programi so namenjeni podjetjem in drugim organizacijam, ki želijo ustvariti kreativno in visoko motivirano delavno okolje, v katerem bo vsak posameznik pripomogel k skupnemu cilju oziroma želijo organizacijsko kulturo dvigniti na višji nivo. Primeren je za vse strukture v podjetju; podjetje se lahko odloči, ali bo team building potekal na nivoju istih hierarhičnih skupin ali mešano (vse hierarhične skupine).

Profesionalni team building je namenjen predvsem vodstvenim, vodilnim in strokovnim sodelavcem, ki pogosto delujejo v projektnih ali drugih teamih oziroma tistim, ki želijo trajno vpeljati elemente temskega dela v svojo vsakdanjo prakso oziroma se soočajo z določeno vrsto težav pri svojem delu.

V sodelovanju z zunanjimi sodelavci je razvitih pet programov, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam, in sicer:
- podzemna orientacijska avantura
- družabni team building
- osnovni team building
- profesionalni team building in
- profesionalni modularni team building.

Razvoj inovacije je potekal po naslednjih fazah:
1.faza: analiza trga na segmentu prireditvene dejavnosti in na segmentu ponudbe team buildinga v Sloveniji
2.faza: iskanje strateškega partnerja,saj smo zaradi nadzora nad kakovostjo izvajanja storitve želeli samo enega izvajalca.
3. faza: nabor partnerjev, izbira podjetja Paideia d.o.o., skupno vzpostavljanje in razvoj produktov

Poskusno trženje se je začelo konec leta 2005, ko smo imeli že nekaj dogodkov, v redno poslovanje podjetja pa smo produkte vpeljali v letu 2006 (januar-maj). V prilogi je vabilo poslovnim partnerjem na študijsko srečanje, na katerem smo predstavili produkt.

V regiji razvijamo podobne produkte s sorodnimi ponudniki: Navtične team buildinge v sodelovanju s podjetjem Marina Koper d.o.o., Koper. Skupen nastop na trgu s ponudnikoi »Outdoor« team buildingov na Kaliču – podjetje Biosfera, športno društvo, Ljubljana. S tem sodelovanjem in uvajanjem smo začeli razvoj destinacije na področju doživljajskega oz. adrenalinskega turizma.

Spremljanje rezultatov inovacije:
- vsebinska in finančna poročila po posameznem dogodku
- ankete o zadovoljstvu strank
- skozi mesečna kontrolinška poročila
- skozi letne poslovne izkaze podjetja

Konstanten razvoj je edina možnost dolgoročnega obstoja produkta. Za to poskrbimo z naslednjimi aktivnostmi:
- predlogi za izboljšave s strani zunanjih sodelavcev, ki programe izvajajo
- predlogi za izboljšave s strani udeležencev programov
- predlogi za izboljšave s strani zaposlenih v podjetju

- s konstantnim monitoringom nad kakovostjo in potekom programov
- z izmenjavo izkušenj z ostalimi ponudniki storitev v Sloveniji in po svetu.

Jamski team building se po ostalih razlikuje predvsem po okolju: odvija se v kraški jami. Dogajanje je omejeno na jamsko okolje in udeleženci morajo priti do primernih rešitev v danih okoliščainah. Prostorske in naravne "omejitve" v takem okolju vplivajo na to, da gostje res dajo čimveč od sebe. Jamski team building se odvija v neturističnem delu Postojnskega jamskega sistem, ki še dodatno vpliva na vzdušje in doživetje samega programa. Naloge, ki jih morajo udeleženci rešiti, so prilagojene samemu okolju.Po tržnih analizah smo ugotovili, da gre za edinstvene programe v svetovnem merilu.

Zaenkrat smo dosegli vse zadane cilje:
- uspešna uvedba produkta
- uspešen marketinški preboj na trgu
- pridobivanje znanih podjetij in javnih zavodov v Sloveniji (Drogakolinska, sodišče, Simobil, NLB, Volvo Slovenija, Kompas, T&T promet)
- pridobivanje znanih podjetij iz tujine (Volvo Hrvaška, Novartis)
- kontinuiran razvoj produktov in širjenje na destinacijo

Zaenkrat beležimo izjemno pozitivne odzive na programe, tako kar se tiče inovativnosti, okolja, v katerem se odvijajo in nenazadnje kakovosti izvedbe programov. Točko preloma smo dosegli in presegli konec leta 2006, torej že v prvem letu poslovanja. V letu 2007 nadaljujemo z dobičkonosnostjo programa, kar načrtujemo tudi v naslednji hletih.

Inovacija je pozitivno vplivala na vplivala na spremembe v podjetju, in sicer:
- pozitiven odnos zaposlenih do novih programov in posledični dvig motivacije
- povečano število zaposlenih v vodniški in gostinski službi znotraj podjetja
- sodleovanje zapsolenih pri izboljšavah in kreiranju novih produktov.

Inovacija je pozitivno vplivala na nov pojav inovacij. Povečalo se je število predlogov za izboljšave s strani zaposlenih, povečalo se je število zainteresiranih subjektov iz regije za sodelovanje s podjetjem Postojnska jama turizem d.d. Inovacija je vplivala tudi na spremembo ugleda podjetja Postojnske jame, turizem in regije v pozitivnem smislu.

Družabni team building programi so nadgradnja že predhodno obstoječih jamskih trekingov oz. t.i. alternativnih ogledov jam, ki so bili v predhodni fazi namenjeni zahtevnejšim individualnim gostom - obiskovalcem Postojnskega jamskega sistema. Jamski trekingi so dopolnjeni z zanimivimi igrami v jami, animacijo in novimi, še skrivnostnejšimi in zanimivejšimi potmi, s ciljem zabave za naročnika oz. udeležence. Ta program je primeren za podjetja, ki želijo: (1.) popestriti svoje poslovne (proslave, obletnice, novoletne ipd.) ali izobraževalne dogodke, (2.) motivirati svoje zaposlene - nagraditi zaposlene ali poslovne partnerje, (3.) preprosto poskusiti nekaj novega.

Pri drugem produktu, team buildingu, gre za izvedbo izobraževalnega programa, ki je s pomočjo različnih fizičnih in logičnih vaj sestavljen tako, da posreduje rešitve na težave naslednjih področjih:
- komunikacija v teamih
- reševanje problemov in konfliktov
- prevzemanje vlog / podrejenost
- učinkovitost v delovanju teama itd.

Od podzemnih pustolovščin se team building programi ločijo predvsem po širši izvedbi vaj, spremljanju udeležencev s strani usposobljenih strokovnjakov in izdelavi celotnega poročila v skladu z vsebino, dogovorjeno z naročnikom.

Ni komentarjev: