>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

19. maj 2007

Taverna Mestne občine Koper

Mestna občina Koper v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun in samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s statutom Mestne občine Koper ter kot svoje opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.

Mestno občino Koper sestavlja 23 Krajevni skupnosti (Ankaran, Bertoki, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Koper - Center, Marezige, Olmo - Prisoje, Pobegi - Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela, Sv. Anton, Škocjan, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za Gradom, Zazid, Žusterna). V krajevni skupnosti njeni prebivalci zadovoljujejo svoje skupne potrebe in interese na komunalnem, socialnem, kulturnem, športno-rekreacijskem in drugih področjih. Delovanje in pristojnosti krajevnih skupnosti določata Statut Mestne občine Koper ter Zakon o lokalni samoupravi. Okoli 450 nevladnih turističnih, kulturnih, šprtnih in socialnih ter drugih organizacij v sodelovanju z Mestno občino Koper in ostalimi institucijami nepretrgoma skrbi za pestro dogajanje v Mestni občini Koper.

Pred prenovo in adaptacijami je večnamenski prireditveni prostor "Taverna" služil za gostinske, trgovske in poslovne prostore. Notranji prostori so bili odstranjeni in nastal je velik prostor namenjen organizaciji prireditev in dogodkov. Danes večnamenski prostor služi za popestritev turističnih in kulturnih dejavnosti v Kopru, ki je aktivno povezan v celoto s Carpacciovim trgom. Objekt Taverna v Kopru danes zagotavlja možnost organizacije:

- kulturnih in zabavnih večerov,
- koncertnih dejavnosti,
- sejemskih dejavnosti,
- raznih predstavitev in razstav,
- javnih sanitarij (v pritljičju za invalide, v prvem nadstropju za moške in ženske),
- garderobni prostor (prvo nadstropje)
- skladišče za potrebe večnamenskega prostora,
- pisarno za Turistično informativno dejavnost z garderobo, predprostorom in sanitarjami.

Prenova Taverne je prvi tak poseg v Mestni občini Koper. Novost predstavlja tudi dejstvo, da je bila kljub posegom ohranjena kulturna dediščina mesta Koper, dodana pa ji je bila nova funkcija in prepoznavnost. Zgodovinski objekt smo namreč združili s kulturnim, športnim in razvedrilnim dogajanjem časa v katerem živimo in delujemo. Omeniti gre dejstvo, da je Taverna kljub drastičnemu posegu ohranila svoj nekdanji izgled z malo spremembami njene prvotne forme. Kot edini tak objekt v Mestni občini Koper predstavlja pravi biser v starem mestnem jedru, saj ohranja spomin na dogajanje v srednjeveškem mestu in hkrati nudi zavetje vsem prireditvam številnih društev in organizaciji, ki vanjo umestijo svoja številna dogajanja.

Mestna občina Koper pred preureditvijo objekta Taverna, ni imela prireditvenega prostora, ki bi omogočil izvajanje prireditev v vsakem trenutku. Taverna pa poleg tega omogoča še izvedbo prireditev tudi v primeru slabega vremena, saj z njeno streho nad glavo zavaruje tako prireditelje kot obiskovalce. Notranjost Taverne nudi odlično akustiko vsem glasbeno in gledališko naravnanim prireditvam, ki se od prenove objekta vrstijo skoraj nepretrgoma. Z vlaganjem v tehnološko opremo je vsem prijaviteljem prireditev postreženo z avdio in video ter svetlobno opremo. V Taverni je moč organizirati kakršnokoli dejavnost, saj lastnosti objekta zadostijo vsem potrebam in željam organizatorjev. Bližina Carpacciovega trga nudi dodatno prireditveno površino, kjer je moč popestriti vsakršno dogajanje, ki ne potrebuje strehe nad glavo.

Več informacij.

Ni komentarjev: