>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

19. maj 2007

Interpretacijski center Cerkniško jezero

JEZERSKI HRAM Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine deluje v Dolenjem Jezeru ob Cerkniškem jezeru. Organiziran je kot zasebni zavod, ki ga je ustanovil Vekoslav Kebe in deluje od leta 1998. Glavna dejavnost zavoda je razvijanje inovativnih oblik interpretacije naravne in kulturne dediščine in izvajanje programov predstavitve dediščine za obiskovalce. Največji del obiskovalcev predstavljajo šolske skupine, precej je tudi raziskovalnih skupin. Zaznan je porast tujih obiskovalcev, v ta namen so organizirane predstavitve v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in češkem jeziku.

Zavod prispeva k ozaveščanju prebivalcev o pomembnosti naravnega okolja in k ohranjanju naravne in kulturne dediščine tega področja, hkrati presega lokalno raven osveščenosti in zagotavlja promocijo tega območja v mednarodnem okolju. Jezerski hram je med šolami, turističnimi agencijami in strokovnimi institucijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine v slovenskem prostoru prepoznavna in kakovostna storitvena ponudba, predvsem zaradi dostopnosti, inovativnosti in raznovrstne ponudbe.

S tem pozicionira ne samo Cerkniško jezero, temveč tudi Slovenijo kot destinacijo med tiste, ki na izredno inovativen način prispevajo hkrati k ozaveščenosti in prepoznavnosti turizma v svetu. Interpretacijski center je bil namreč prepoznan kot primer dobre prakse upravljanja z jezeri s strani projekta AlpLakes. Zavod aktivno sodeluje z raziskovalnimi institucijami (SAZU, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej), institucijami za varovanje narave ter strokovnjaki s področja varstva naravne in kulturne dediščine.

Predlagana inovacija - INTERPRETACIJSKI CENTER CERKNIŠKO JEZERO obsega naslednje sklope:

1.Živa maketa Cerkniškega jezera
Prikazuje geografski del cerkniške doline, ponazorjeni so vsi hribi in naselja. Maketa je po načinu izdelave in izbiri materialov unikat, kar priča tudi status modelne zaščite na Uradu za intelektualno lastnino RS. Ob interaktivni interpretaciji natančno spoznamo delovanje vodnega sistema oz.nastajane in presihanje kraškega fenomena Cerkniškega jezera. Prikaz vodnega sistema na maketi spremljajo tonski posnetki življenja ob jezeru, tako resnično občutimo vso naravo. Edinstvena interpretacija služi tako izobraževalnemu, kulturnemu kot turističnemu namenu.

2. Multivizija
Multimedijska predstavitev Cerkniškega jezera v vseh štirih letnih časih v sliki, besedi ter ob spremljavi glasbe, ki se prepleta z originalnimi posnetki iz narave, predstavlja sodoben prikaz Cerkniškega jezera podprt z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Multivizijska predstavitev je s ciljem predstavitve Cerkniškega jezera tujim obiskovalcem prevedena v angleški, italijanski, nemški, francoski in češki jezik.

3. Etnološka zbirka
Ureditev etnološke zbirke starih orodij in pripomočkov za življenje z jezerom.

4. Delavnica za izdelavo čolnov drevakov
Ta sklop je zadnji v nizu sklopov INTERPRETACIJSKEGA CENTRA ter je nastajal v sodelovanju s strokovnimi institucijami, s strani ministrstva za kulturo je bila delavnica za izdelavo drevaka prepoznana kot dediščina nacionalnega pomena. V okviru tega sklopa so bili upoštevani stokovni kriteriji zbiranja, obdelovanja in hranjenja podatkov. Sklop je bil zaključen 30.9.2005.

Za promocijo INTERPRETACIJSKEGA CENTRA je bila oblikovana in stiskana nova zloženka : INRERPRETACIJSKI CENTER. Interpretacijski center predstavlja zokroženo turistično storitev, ki vsebuje ključne komponente, ki so tudi v skladu z strategijo turističnega razvoja Slovenije, in sicer: vključenost naravne vrednote Cerkniško jezero v turistično ponudbo na izredno izviren način, valorizacija naravne vrednote Cerkniškega jezera, jezero je postalo dostopno in razumljivo vsakomur, tudi razvoj področja jezera in pa opozarjanja na varovanje sta v harmoniji, vključenost kulturne dediščine Cerkniškega jezera v turistično ponudbo (čoln drevak, ribiški pripomočki, drsalke), avtentičnost

Interpretacijski center je novost, popolnoma nova metoda spoznavanja naravnih pojavov, kulturne dediščine in ozaveščanja posameznikov in skupin o pomembnosti naravnega okolja. INTERPRETACIJSKI CENTER je zasnovan doživljajsko, pomembno je poudariti, da je center zasnovan v smislu turistične atrakcije na osnovi naravnega fenomena svetovnega slovesa.

Presihajoče Cerkniško jezero nudi turistu vsakič drugačen obraz - obiskovati bi ga morali vse leto, pa še nebi videli vseh lepot in različnih obrazov, ki jih jezero nudi. Interpretacijski center pa nudi turistu prav to - spoznanje jezera do potankosti v vseh letnih časih in kar šteje še več, center je zasnoval domačin, ki spremlja jezero že petdesetletje.

Ko obiskovalec obišče Interpetacijski center si najprej ogleda maketo Cerkniškega jezera, ki natančno ponazarja delovanje jezera - voda priteče in odteče natanko tako kot v naravi, poleg prisluhne originalnim posnetkom narave ob jezeru, ter pripovedi avtorja modela, ki je domačin. Na tem mestu torej spozna delovanje jezera preko modela, nakar se preseli v nadstropje višje, kjer v besedi in sliki, preko multivizije spozna jezero v štirih letnih časih, posnetke jezera in življenja ob njem, katere lahko ujame v objektiv le domačin, človek ki živi s krajem in jezerom. Poleg tega je obiskovalcem na ogled etnološka zbirka z vsemi starimi ribolovnimi pripomočki, drsalkami in ostalimi avtentičnimi rekviziti. Da je predstava o jezeru popolna, je na ogled še delavnica za izdelavo drevakov - to je jezerski čoln, na ogled so vsi pripomočki za izdelavo, pa tudi čoln Drevak, ki je posebnost presihajočega Cerkniškega jezera. Inovativna oblika interpretacije naravne in kulturne dediščine se kaže v vseh sklopih interpretacijskega centra. Nenazadnje je naš predlog drugačen v tem, da je Interpretacijski center voden družinsko, s strani ljudi ki živimo neposredno ob Cerkniškem jezero v vasi Dolenje Jezero. Slednja informacija daje centru še posebno vrednost, tudi po odzivih naših obiskovalcev, ki cenijo s kakšno predanostjo in resnično zavestjo za ohranitev naravnega okolja Cerkniškega jezera delujemo.

INTERPRETACIJSKI CENTER, je nastal na osnovi dejanske inovacije ter bil načrtno vsakoletno oplemeniten z dodatnimi vsebinami, kar kaže na sistemsko poslovno razmišljanje in dosega preko inovativnih vsebin višjo dodano vrednost storitev.

Vsako leto naš center obišče vse več turistov, tako domačih kot tujih. Do končne faze smo realizirali dve zaposlitvi, kratkoročno se kaže potreba po povečanju za še eno delovno mesto.

Interpretacijski center promovira širšo okolico Cerkniškega jezera kot inovativno in povezano regijo, ki gradi svojo konkurenčno prednost na izvirnosti in pa nenavadnosti ponudbe, kajti tovrsten prikaz naravnega pojava in predstavitve naravne znamenitosti v širšem je edini. Center združuje promocijo naravnega okolja, kulturne dediščine in dediščine navad domačinov. Hkrati upošteva bistvene sestavine za dologoročni, ekološki razvoj, ki so naravno okolje kot osnova, lokalno prebivalstvo in pa kulturno ter socialno okolje.

Z izgradno interpetacijskega centra smo izboljšali turistično ponudbo, predvsem na osnovi prijemov turističnega managementa - vložki v šolanje domačega kadra v smeri turizma in projektnega managementa. Motivirali in tesneje smo med seboj povezali ostale turistične ponudnike v okolici Cerkniškega jezera, tako da lahko ponudimo vsebinsko izpopolnjen, avtentičen, a še vedno okolju prijazen turistični proizvod. Tako kot evropski turizem tudi naš razvoj temelji na:
- razvijanu dostopnosti informacij, ki so ključnega pomena v turizmu,
- na usposabljanju, kajti turizem je panoga, ki potrebuje načrtno šolane in specifično izobražene ljudi,
- izrednega pomena je kakovost same storitve (nenehno delovanje v smeri izboljšanja)
- in pa uvajanje novih tehnologij in načinov prezentacije ter seveda opozarjanje in delovanje v smislu trajnostnega razvoja turizma na Cerkniškem jezeru.

Več informacij.

1 komentar:

migraine treatments pravi ...
Skrbnik spletnega dnevnika je odstranil ta komentar.