>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

11. maj 2007

Muzejska trgovina Ribnica

Miklova hiša je osrednja kulturna institucija Ribniške doline. Pod svojo streho združuje trenutno pet enot: Galerija, Knjižnica, Muzej, Turistično informacijski center in Muzejsko trgovino Ribnica. Najmlajši sta TIC Ribnica in Muzejska trgovina Ribnica, ki sta bili uradno odprti pod okriljem Miklove hiša, aprila leta 2006. Miklova hiša pod tem imenom deluje od leta 1991. Njene dejavnosti knjižnica, muzej in galerija pa imajo še starejšo tradicijo. V Miklovi hiši se na vseh področjih, ki jih pokrivamo, trudimo, da bi sledili sodobnim trendom in doprinesli z svojim delom svežino in napredek tako v lokalni prostor kot širše. Naše osnovno vodilo je poslušati človeka, uporabnika naših storitev.

Pri pripravi projekta smo zagovarjali tezo, da mora biti Muzejska trgovina nadgradnja Muzeja Miklova hiša, vendar mora delovati tudi kot samostojna enota predvsem kar se tiče delovnega časa in obiskovalcev muzeja. Idejo so nam pomagali uresničiti tudi zunanji sodelavci; oblikovalka prostora arh. Nataša Štrukelj in oblikovalec celostne podobe arh. Janez Zobec.

Z notranjo opremo, ki je unikatna in opozarja na značilnosti teh krajev (odtis podnov ret na tleh, pleteni pulti, ki so ročno delo domače pletarke), smo želeli obiskovalcu naše trgovine pričarati občutek kraja. S prodajnimi izdelki pa nadaljevati to ribniško zgodbo, ki se z blagovno znamko trgovine lepo sklene. Tako kupec lahko dobi osnovne informacije o kraju in njegovi dediščini, tudi če muzeja in njegovih razstav ne obišče. Kupec dobi te informacije ne zgolj na verbalni način, pač pa tudi povsem subtilno s predmeti, z zgodbami, ki spadajo k predmetom. Ponudba trgovine je spreminjajoča, sestavlja jo poslovodja v posvetu z muzejskimi delavci, ki pripravljajo tudi tematske postavitve (jesenska postavitev, decembrsko praznična, velikonočna…).

Za blagovno znamko, ki spremlja celostno podobo, smo se odločili po tehtnem premisleku. Z njo smo želeli ustvariti pogoje za to, da trgovina dejansko pripoveduje ribniško zgodbo, da se ne opredeli za eno obrt ali nasloni na eno muzejsko razstavo, en kraj ali enega človeka. In zato se nam je zdel lik »ribice«, ki ga zasledimo tudi v ribniškem grbu in v Bajki o nastanku Ribnice, idealen. In tako ribica danes »pod svojo streho varuje« vse, kar je ribniško in na ta način prva pripoveduje ribniško zgodbo.

Zaradi potreb celodnevne odprtosti in zaradi ideje, da je potrebno oblikovati kvalitetno stičišče informacij, smo v prostor muzejske trgovine predvideli tudi prostor za Turistično informacijski center Ribnica, saj oboje predstavlja kraj in skrbi za njegovo promocijo. Kader, ki je zaposlen v turistično informacijskem centru in muzejski trgovini je seznanjen z dediščino kraja in »z zgodbami predmetov«, ki pripovedujejo to dediščino. Zelo pomembno je, da obiskovalcem - potencialnim kupcem znajo povedati, kaj predstavljajo določeni predmeti in zakaj se nahajajo v izboru.

V čem je naš predlog nov, drugačen?

• Predmet v Muzejski trgovini Ribnica ni tipična replika predmeta, tako kot je to v običajnih muzejskih trgovinah, ampak se ponudba Muzejske trgovine Ribnica razširi iz muzeja preko tradicionalne domače obrti, preko tradicionalne zgodbe prodaje ribniške domače obrti – krošnjarstva, in iz tega nastane unikatna zgodba muzejske trgovine v slovenskem prostoru in širše.
• Muzejska trgovina Ribnica je trgovina, ki s svojo celotno podobo predstavlja ribniško identiteto. To pomeni, da so predmeti, ki se v tej trgovini prodajajo, najrazličnejši izdelki ribniških obrti suhe robe in lončarstva ter drugi izdelki, ki sestavljajo skupek osnovnih značilnosti, ki Ribnico in njene ljudi med seboj povezujejo in označujejo.
• Predmeti v Muzejski trgovini Ribnica so uporabni predmeti.
• Muzejska trgovina Ribnica, je fleksibilna in moderna, ter združuje na eni strani tradicijo, preteklost, na drugi pa aktualnost, sedanjost.
• Osnovno izhodišče za izbor prodajnih artiklov je, da je »ribniško«, da ustreza vzpodbujanju oz. predstavljanju lokalne identitete. (to se nadzoruje pod strokovnim nadzorom muzeja)
• Ponudba trgovine je fleksibilna, ves čas se spreminjala in dopolnjevala z izdelki ribniških domačih obrti, pa tudi z drugimi izdelki iz oblačilne kulture, nesnovne dediščine (bajke, pesmi, ribniški humor …) idr.
• Naloga muzejev in njihovih delavcev je skrb za ohranjanje lokalne oz. nacionalne identitete in enako sporočilo nosi tudi muzejska trgovina v Ribnici. To dokazuje tako njena notranja oprema, kot izdelki, ki so v njej na razpolago. Ravno zato govorimo, da je to prodajalna z zgodbo – ribniško zgodbo.
• Nedvomno ima trgovina tudi pomembno vlogo pri turističnemu razvoju kraja. Bistveno je, da bi se v njej počutili dobro obiskovalci od drugod kot tudi domačini.
• Turist, ki obišče kraj, si želi kupiti spominek in si lahko na osnovi trgovine, ki jo obišče, ustvari mnenje o kraju. Domačin je ponosen na svoje korenine in se identificira s trgovino. Zaradi prostorske združitve trgovine s turistično dejavnostjo pa je doprinos trgovine k turističnemu razvoju kraja še večji, saj jo ravno zaradi tega obišče še več turistov, ki s tem postanejo tudi potencialni kupci.
• Zavedamo se, da mora biti takšna trgovina v vsej svoji sporočilnosti osebna in da je za
nas najboljša promocija ravno odnos do vsakega kupca posebej. Saj je še vedno dober glas, ki se širi od ust do ust, najboljša reklama.

Zakaj smo zaradi predstavljene novosti upešnejši?

• Menimo, da je Muzejska trgovina Ribnica pripomogla k večji prepoznavnosti kraja, njegove bogate dediščine.
• Preko Muzejske trgovine Ribnice se promovira ribniška kulturna dediščina.
• Muzejska trgovina Ribnica je dodana vrednost muzeja v posebnem prostoru, ki ponuja muzejsko zgodbo na drugačen način.
• Prebivalci lokalnega okolja se preko Muzejske trgovine Ribnica lažje identificirajo s Muzejem Miklova hiša.
Muzejska trgovina Ribnica na enem mestu povezuje turizem in kulturno dediščino ter turizem in domačo tradicionalno obrt.

Ni komentarjev: