>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

21. maj 2008

Mednarodni festival alpskega cvetja

Lokalna turistična organizaicja Bohinj (LTO Bohinj) je javni zavod, ki na osnovi pogodbe z lokalno skupnostjo upravlja s turistično destinacijo Bohinj (promocija, trženje, razvoj turističnih produktov). LTO Bohinj je v letu 2005 in v 2006 vodil skupino mlajših turističnih delavcev iz Bohinja, ki so pripravili osnutek programa razvoja turizma v Bohinju za obdobje 2006-2013, ki je podlaga tudi za nadaljne prijave na javne razpise s področja turizma. Program je zastavljen tako, da ga sestavljajo posamezni turistični produkti z znanimi izvajalci, predračuni, roki. Eden od teh produktov je tudi Festival Kanal s katerim se poživlja večerna poletna turistična ponudba. V preteklih letih je LTO Bohinj že razvil nekaj turističnih produktov (kartica Gost Bohinja, produkt sprehajalnih, kolesarskih jahalnih in drugih tematskih poti (Emina romarska pot, Oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče..), razvija blagovno znamko Bohinja, skrbi za postavitev nove turistične signalizacije..) in nekaj prijemov v okviru tržnega komuniciranja (kartica Gost Bohinja, kombinirana kartica, ski pas Aqua ski....).

Izjemno rastlinsko bogastvo Bohinja že dolgo vzbuja zanimanje botaničnih strokovnjakov in občudovanje ljubiteljev narave in njenih lepot. Že od prvih začetkov znanstvenega proučevanja slovenske flore so gore nad Bohinjem veljale za pravo zakladnico alpskega cvetja. Cvetlično bogastvo Bohinja in gora nad njim je od zgodnje pomladi pa do jeseni prava paša za oči vsakogar, ki obišče Bohinj z okolico. Če se vsaj malce poglobimo v spoznavanje rastlin in samoniklega cvetja, lepa rumena rožica ne bo več le rumena rožica - ampak naša prijateljica, o kateri bomo vedeli veliko zanimivega in bomo srečanja z njo še toliko bolj veseli! S cvetjem je povezanega veliko znanja, zgodb, starih modrosti, znanstvenih odkritij, spremlja nas od rojstva do smrti, navdihuje ustvarjalnost in olepšuje življenje. Poleg tega pa vse to cvetlično bogastvo potrebuje našo skrb in varstvo, da bi ga lahko ohranili tudi za prihodnost. Marsikaj namreč ogroža številne vrste rastlin, nekaterim pa grozi celo izumrtje.

Da bi dali cvetličnemu bogastvu Bohinja, Triglavskega narodnega parka in Slovenije pravo veljavo, da bi vzpodbudili spoznavanje alpskega cvetja, znanstvenih spoznanj in ustvarjalnosti, povezane z njim in da bi obiskovalcem in domačinom omogočili bogatejše doživljanje bohinjske narave in kulturne dediščine smo se odločili, da v času, ko se razcveta največ alpskega cvetja, nekaj dni posvetimo cvetličnim temam. Od botaničnih spoznanj do ljudskih izročil, od umetniškega ustvarjanja do spoznavanja, kaj vse ni samo lepo - ampak sodi celo v lonec in na mizo! In tako se je rodila zamisel o Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju!

Glavni cilji festivala so:

- promocija in spoznanje o pomembnosti naravne in kulturne dediščine Bohinja ter njegovega širšega območja;
- predstavitev pomena pravilnega upravljanja območja po načelih trajnostnega razvoja, ki se kaže v hkratnem varovanju bogate biodiverzitete naravnega okolja ter izboljšanju kulturnega in ekonomskega stanja prebivalcev;
- praktična ponazoritev, kako sta lahko eko-turizem in alpsko kmetijstvo ključna elementa dolgoročne ekonomske perspektive območja in hkrati model možnosti razvoja za druga gorska območja Slovenije;
- razvoj turistične ponudbe v izven - sezonskem času

Mednarodni festival alpskega cvetja je sestavljen iz treh glavnih delov:
- Cvetje v umetnosti je kulturni del festivala: koncerti, likovne in fotografske razstave, likovne delavnice, obujanje starih običajev
- Uporabnost cvetja v vsakdanjem življenju (v kuhinji, ročnih delih..) nosi naslov Cvetje doma
- V strokovnem delu (Cvetje v znanosti) pa se zvrstijo različni posveti na temo trajnostnega razvoja

Ideja o festivalu je prišla iz Škotske. Njen avtor je Ian Mitchell, s katerim smo se v zadnjih letih redno srečavali. Veliko smo govorili o razvoju turizma v našem okolju. Zanimivo je bilo poslušati, kako se trajnostnega razvoja lotevajo na Škotskem. To jim izredno uspeva. V zadnjih 10 letih so z razvojem različnih projektov uspeli odpreti številna nova delovna mesta. V pogovorih smo si postavljali vprašanja, kot recimo, kje v Evropi je še tako enkratna in bogata raznolikost alpskega cvetja, kje še najdemo tako veliko nedotaknjene narave, kje je še moč doživeti vso raznolikost letnih časov, kje še lahko uživamo takšen mir v hribih? Tako se je rodila ideja o Festivalu alpskega cvetja, s katerim bi lahko uspešno promovirali bogato botanično dediščino Bohinja.

Ian Mitchell je za svoje delo v Bohinju na Škotskem prejel nagrado Championship for sustainable tourism, ki jo podeljuje organizacija Forward Scotland. Mednarodni festival alpskega cvetja je nov svež integralni turistični produkt, ki upošteva načela trajnostnega razvoja in želi biti hrati ekonomsko učinkovit. V Bohinju se namreč zavedamo visoke vrednosti okolja, v katerem živimo in zato želimo razvijati takšne turistične produkte, ki bodo dvigovali socialni in ekonomski status lokalnega prebivalstva. Pomembna vloga festivala je promocija trajnostnega (zelenega) turizma in spoznanje, da sta naravna in kulturna dediščina Bohinja in cele Slovenije najpomembnejša temelja za trajnostni ekonomski razvoj. Veliko pozornost smo namenili oblikovanju razvojnih možnosti, ki jih prinaša festival za lokalno prebivalstvo (razvoj lokalne ekonomije, povezovanje kmetijstva in turizma...)

Mednarodni festival cvetja postaja uspešen model trajnostnega razvoja. LTO Bohinj s tem pridobiva pomembno mesto oblikovalca bohinjske turistične ponudbe. Priznanja (častno pokroviteljstvo že drugič zapored predsednik države) nagrade (Ian Mitchell) so argumenti, da smo na pravi poti. Poleg tega festival postaja pomemben element promocije bohinjske turistične destinacije, ki stremi k trajnostnemu razvoju. Nanazadnje pa si tudi zaradi festivala obetamo povečan obisk v Bohinju, s tem več nočitev in več dnevne potrošnje. Ta na eni strani, zaradi narave festivala prispeva k varovanju in ohranjanju narave in na drugi omogoča ekonomski razvoj območja. Naš uspeh se kaže tudi v angažmaju lokalnega prebivalstva, ki je pomembno sooblikuje festival. Tako so recimo vsi botanični vodniki domačini in so opravili poseben tečaj. Torej festival prispeva tudi k izobraževanju. Ideja festivala pa je kot dobra že bila prepoznana na regionalnem in nacionalnem nivoju. Tudi zato, ker teorijo spreminja v prakso.

Ni komentarjev: