>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

17. maj 2007

Interaktivni spletni zemljevid Ljubljane

Zavod za turizem Ljubljana je javni gospodarski zavod, katerega naloge so: oblikovanje celovite turistične ponudbe MOL, informiranje obiskovalcev v okviru TIC, promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe, sooblikovanje turistične ponube Slovenije in njene promocije, vključevanje aktivnosti turističnih društev, spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju MOL. Temeljni cilji Zavoda za turizem Ljubljana so: vzpostaviti prepoznavnost Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice in primerne turistične destinacije; razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in ki bo privlačna za tuje obiskovalce; vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih, s turizmom povezanih dejavnosti; v razvoj in promocijo turistične ponudbe vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom.

Uporabniki prijavljenega interaktivnega spletnega zemljevida (http://turizem.gis.ljubljana.si) lahko izbirajo med številnimi informacijami v imeniku turistične ponudbe (znamenitosti, nastanitve, restavracije, pošte, trgovine itd. v Ljubljani) in si zemljevid z izbranimi podatki tudi natisnejo. Izbirajo lahko med štirimi jezikovnimi različicami: Slovensko, angleško, italijansko in nemško.

Zemljevid omogoča več načinov iskanja. Imenik je v poglavjih Filter in Vsebine pregledno razdeljen po tematskih sklopih, v katere so zajete kategorije. (Primer: sklop Nastanitve obsega kategorije Hoteli, Apartmaji in sobe, Gostišča, Penzioni in bungalovi, Mladinski hoteli in študentski domovi itd.). V sklopu Filter iskanje poteka prek seznama sklopov in kategorij, ki je opremljen z legendo. V sklopu Vsebine pa si lahko ogledamo tudi podatke o posameznih vsebinah, ki jih iščemo. Podatke lahko poiščemo tudi z iskalnikom po ključnih besedah.

Vsi vnosi v imeniku, ki so na portalu zbrani v rubriki Ljubljana od A do Ž (zaenkrat jih je nekaj več kot 1000) so na portalu opremljeni z direktnimi povezavami na njihove lokacije na zemljevidu. V poglavju Naslovi zemljevid omogoča tudi iskanje vseh ulic in hišnih številk v Ljubljani, kar uporabniku izrazito olajša orientacijo oziroma mu omogoči da najde katerikoli naslov, ki ga v Ljubljani išče, tudi če ne gre za turistično ponudbo.Uporabnik si karto z izbranim naslovom tudi natisne. V poglavju Bus si je mogoče ogledati seznam avtobusnih prog Ljubljanskega potniškega prometa, najti, kje so postajališča in si ogledati poteke prog. Interaktivni spletni zemljevid je plod domačega znanja. Nastal je v sodelovanju med MOL, Zavodom za turizem Ljubljana in Ljubljanskim urbanističnim zavodom.

Zemljevid se razlikuje od večine drugih podobnih rešitev po:

1) Strokovni izvedbi: Tehnična rešitev je odprta in omogoča, da so podatki geografskega informacijskega sistema (GIS) Mestne občine Ljubljana (kartografske podloge, podatki o zemljiščih, cestah itd.) na tehnično preprost način nadgrajeni s podatki s strani turizma na portalu www.ljubljana.si ter drugimi kot so avtobusne proge, hišne številke itd. Izvedba zemljevida je dovolj tehnično odprta, da omogoča nadaljnje nadgrajevanje z novimi vsebinami, npr. potmi ogledov mesta, kolesarskimi, pohodniškimi potmi itd.

2) Prijaznosti uporabniku: Kljub veliki količini in raznovrstnosti podatkov je zemljevid pregleden in uporaben na preprost, intuitiven način.

3) Visoki kakovosti storitve: Zemljevid omogoča tiskanje poljubnega območja na karti v poljubnem merilu in z oznako katerekoli od točk, kjer se nahaja naslov, ki ga išče uporabnik. V merilih manjših od 1: 3000 je na voljo digitalni orto foto pogled na Ljubljano iz zraka.

Zemljevid je izrazito obogatil izkušnjo Ljubljane na internetu. Predvsem je prispeval k temu, da je v dojemanju uporabnikov mesto postalo bolj obvladljivo, da se v njem laže znajdejo. Odkar imamo na straneh www.ljubljana.si objavljeno povezavo na zemljevid, se je obisk strani močno povečal. Potem ko so pred zemljevidom uporabniki organizacije lahko iskali le v imeniku, jim je zemljevid iskanje olajšal in jim s tem približal turistično ponudbo Ljubljane. O tem pričajo tudi številni odzivi zadovoljnih uporabnikov.

Ni komentarjev: